• <p>EU Opšta uredba o zaštiti ličnih podataka (GDPR)</p>
 • <p>„CIA“ međunarodno priznat sertifikat</p>
 • <p>POSTANI ČLAN I PRIDRUŽI SE NAŠOJ MREŽI</p>
 • <p>SUSRETI INTERNIH REVIZORA U NOVOM SADU</p>
 1. EU Opšta uredba o zaštiti ličnih podataka (GDPR)

 2. „CIA“ međunarodno priznat sertifikat

 3. POSTANI ČLAN I PRIDRUŽI SE NAŠOJ MREŽI

 4. SUSRETI INTERNIH REVIZORA U NOVOM SADU

magazin

Novi broj IRmagazIN:

„Rizik usklađenosti poslovanja i AML rizik“

 • korica

  Globalni pogled na javni sektor: Nezavisni odbor za reviziju u organizacijama javnog sektora

 • korica

  ZBIRKA SMERNICE INTERNE REVIZIJE MOPP – STANOVIŠTA – MODELI

 • korica

  Interna revizija i prevare – „on line“ izdanje

 • korica

  Ocena organizacionog upravljanja u privatnom sektoru- „on line“ izdanje

 • korica

  Upravljanje kontinuitetom poslovanja- „on line“ izdanje