• <p>VODIČI ZA PRIMENU, JANUAR 2017.</p>
 • <p>SEDMA KONFERENCIJA UIRS</p>
 • <p>KURS: OSNOVI INTERNE REVIZIJE</p>
 • <p>Interna revizija – aktivnost koja dodaje vrednost organizacijama javnog sektora</p>
 1. VODIČI ZA PRIMENU, JANUAR 2017.

 2. SEDMA KONFERENCIJA UIRS

 3. KURS: OSNOVI INTERNE REVIZIJE

 4. Interna revizija – aktivnost koja dodaje vrednost organizacijama javnog sektora

magazin

Novi broj IRmagazIN:

„Rizik usklađenosti poslovanja i AML rizik“

 • korica

  Globalni pogled na javni sektor: Nezavisni odbor za reviziju u organizacijama javnog sektora

 • korica

  ZBIRKA SMERNICE INTERNE REVIZIJE MOPP – STANOVIŠTA – MODELI

 • korica

  Interna revizija i prevare – „on line“ izdanje

 • korica

  Ocena organizacionog upravljanja u privatnom sektoru- „on line“ izdanje

 • korica

  Upravljanje kontinuitetom poslovanja- „on line“ izdanje