• <p>Besplatna prijava za „CGAP“ u oktobru</p>
 • <p>„CIA“ međunarodno priznat sertifikat</p>
 • <p>JESENJI KURS</p>
 • <p>JESENJI IT/IS KURS</p>
 1. Besplatna prijava za „CGAP“ u oktobru

 2. „CIA“ međunarodno priznat sertifikat

 3. JESENJI KURS

 4. JESENJI IT/IS KURS

magazin

Novi broj IRmagazIN:

„Rizici usklađenosti poslovanja“

 • korica

  Globalni pogled na javni sektor: Nezavisni odbor za reviziju u organizacijama javnog sektora

 • korica

  ZBIRKA SMERNICE INTERNE REVIZIJE MOPP – STANOVIŠTA – MODELI

 • korica

  Interna revizija i prevare – „on line“ izdanje

 • korica

  Ocena organizacionog upravljanja u privatnom sektoru- „on line“ izdanje

 • korica

  Upravljanje kontinuitetom poslovanja- „on line“ izdanje