Poziv na konferenciju

Poštovane koleginice i kolege,

 

Želimo da vas obavestimo da je Predsedništvo donelo odluku da se 9. konferencija UIRS-a održi uživo, kao jednodnevni događaj.

 

Konferencija će se održati u Beogradu – u hotelu Tulip In Putnik, dana 15.10.2021.g.

Programski odbor Konferencije, definisaće program konferencije, a planirano je da pored predavača iz Srbije, izlaganje imaju i predavači iz susednih IIA udruženja.

 

Događaj će biti koncipiran tako da će biti dovoljno vremena i za druženje, razmenu ideja i informacija, obnavljanje starih poznanstava i stvaranje novih.

 

Učesnici Konferencije ostvaruju pravo na 6 bodova kontinuirane profesionalne edukacije /CPE/. Potvrda o učešću na Konferenciji i ostvarenim bodovima biće poslata svim učesnicima elektronskim putem.

 

U slučaju da zbog epidemiološke situacije događaj nije moguće održati uživo, konferencija će biti odložena za neki drugi termin, a svakako će se održati tokom 2021. godine, gde je poslednje rešenje da se održi ONLINE, najkasnije do 12.12.2021.

 

Srdačan pozdrav,

Članovi Predsedništva UIRS

Predavači devete konferencije

Ivan Dragaš

ISACA

Ivan Dragaš je grupni menadžer informacione sigurnosti u kompaniji SR Technics, koja se bavi popravkom i prepravkom civilnih aviona i motora.

Ivan je diplomirani elektroinženjer sa iskustvom u radu sa ERP sistemima, dizajniranju procesa, kontrolama vezanim za informacione sisteme, transformacijama IT-a, konsultantskim poslom u oblasti informacione sigurnosti i IA-a, upravljanju rizicima, awareness programima, usklađenosti i planiranju kontinuiteta poslovanja.

Ivan se bavio pomaganjem kompanijama da postignu usklađenost sa ISO, SOX i ISAE 3402 standardima, kao i pri razvoju Sistema internih kontrola za IT i informacionu sigurnost.
Radio je kao interni i eksterni IT revizor.
Ima iskustva u različitim industrijama uključujući avio industriju, telekomunikacije, bankarski sektor, sektor osiguranja, sektor proizvodnje, maloprodajne lance i naftnu industriju.

Ivan je ISACA član 9 godina i poseduje CISA i CRISC sertifikate, kao i sertifikate u oblasti ISO27001 i ISO9001. Poseduje veliko iskutvo kao predavač i prezenter u oblastima informacione sigurnosti i IT kontrola.

Tema: "Awareness" kontrole i kontrola "awareness"-a

dr Iva Vuksanović Herceg

Ekonomski fakultet Univerziteta u Beogradu

Iva Vuksanović Herceg je vanredni profesor na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Na osnovnim akademskim studijama predaje predmete Strategijski menadžment i Menadžment rizika u preduzeću, a na akademskim studijema predmet Strategijske finansije. Od akademske 2020/2021. godine drži nastavu na međunarodnom programu "Business Management" na predmetu "Business & management in a global context" u sklopu saradnje sa "London School of Economics and Political Sciences". Njena primarna polja interesovanja odnose se na upravljanje rizikom, upravljanje zasnovano na vrednosti, digitalnu transformaciju preduzeća i Industriju 4.0, industrijske politike i ekonomiku tranzicije. Napisala je preko 60 radova koji se bave pomenutim temama. Iva Vuksanovć Herceg je upravljavljala domaćim i međunarodnim istraživačkim projektima. Gostujući je profesor na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Zauzima mesto koordinatora uređivačkog odbora časopisa Ekonomika preduzeća (Srpski časopis za poslovnu ekonomiju i menadžment). Član je nadzornog odbora Fondacije mladih talenata grada Beograda. Recenzent je Nacionalnog tela za akreditaciju i proveru kvaliteta u visokom obrazovanju Srbije (NAT). Autor je i učesnik u realizaciji dva kursa stručnog usavršavanja nastavnika, vaspitača i stručnih suradnika u Srbiji.

Tema: Uticaj pandemije kovida 19 na promenu paradigme upravljanja rizikom

Žarko Mijović

MMC d.o.o.

Žarko Mijović je partner u MMC d.o.o., Beograd, odgovoran za planiranje, organizaciju i obavljanje projekata.
Poseduje preko 20 radnog iskustva na različitim poslovima u jednoj od najvećih revizorsko-konsultantskih kuća u svetu. Član je AICPA (Američkog instituta ovlašćenih javnih računovođa) i Komore ovlašćenih revizora Republike Srbije (u kojoj je u dva mandata obavljao funkciju predsednik Saveta KOR).
Dugogodišnje iskustvo gospodina Mijovića sastoji se od obavljanja revizija finansijskih institucija i preduzeća iz različitih industrija, „due diligence“, savetodavnim i ostalim uslugama iz finansijskog i poslovnog konsaltinga. Svoje projekte je obavljao za internacionalne i domaće klijente iz Srbije, Crne Gore, Republike Srpske, Severne Makedonije i drugih zemalja Centralne Evrope.

Tema: Veza interne i eksterne revizije

Marija Đorđević

Nelt Co doo

Marija Đorđević, zaposlena u kompaniji Nelt Co doo na poziciji specijalista interne kontrole i revizije Nelt Grupe. Zadužena za obavljanje revizija u 16 kompanija na 11 tržišta. U oblasti interne revizije radi osam godina. Ovlašćeni interni revizor u Komori revizora Srbije. Član Srpskog ogranka Udruženja sertifikovanih istražitelja prevara (ACFE Srbija). Sertifikovani interni proverivač po zahtevima standarda ISO 9001:2015. Predsednik sekcije za privredu Udruženja internih revizora Srbije. Master ekonomista na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu i master pravnik na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

Tema: Forenzički revizori u borbi proti prevara – globalna istraživanja i domaća pravna rešenja

Matej Drašček

IIA Slovenija

Matej Drašček is chief audit executive for a regional retail bank in Slovenia. In addition to having served as a teaching assistant and guest lecturer for several universities and faculties, he has published numerous professional and scientific international articles on internal audit, human resources, business ethics, and strategic management. Drašček has spoken at domestic and international conferences, presenting new tools and insights in internal audit, strategic management, and ethics. His article with coauthors in Internal Auditor magazine was the most read article of 2019. He won The IIA’s William S. Smith Award for highest score in the CIA exam. He is currently the president of IIA Slovenia. He holds, CIA, CRMA and CFSA.

Tema: To Go One Step Further: The Case for an Audit of Strategy

Dr Bojan Kostandinović

Centar za edukaciju i razvoj potencijala „Implementacija znanja”

Dr Bojan Kostandinović je doktor ekonomskih nauka iz oblasti strategijskog menadžmenta, magistar tehničkih nauka iz oblasti industrijskog inženjerstva i diplomirani inženjer mašinstva.

Osnivač je i direktor Centra za edukaciju i razvoj potencijala „Implementacija znanja”, član Mense Srbija i Naučnog saveta Mense Srbija.

Partner je i vodeći predavač u Mokrogorskoj školi menadžmenta gde predaje na Executive MBA studijama, General Management Program-u, Liderstvu i strategiji kao i mnogim drugim programima škole.
Predavač je i mentor na doktorskim studijama (DBA) na SSBM – Swiss School of Business and Management u Ženevi, Švajcarska.
Deset godina je proveo na menadžerskim pozicijama u automobilskoj industriji u kompanijama kao što su Mercedes-Benz, Chrysler co, Fiat, FCG, AK Kompresor.
Profesionalnim sportom se bavio 15 godina, igrao je odbojku u Partizanu i Crvenoj Zvezdi, a nakon toga u inostranstvu. Bio je član Upravnog odbora OK „Crvena Zvezda“, član Udruženja odbojkaških klubova prve lige Srbije i Član Skupštine sportskog društva „Crvena Zvezda“. Nosilac je plakete „Moj klub“ koju OK „Crvena Zvezda“ dodeljuje zaslužnim igračima.
Oženjen je suprugom Bojanom sa kojom ima dva sina, Relju i Savu.

Tema: Liderska transformacija u vrtlogu promena 21. veka

doc. dr sc. Edin Glogić

IIA BiH

Visoka škola za finansije i računovodstvo FINra Tuzla
Fakultet poslovne ekonomije, Univerzitet „VITEZ“ Vitez

Rođen u Slovenj Gradecu, Slovenija 10.04.1980. godine. Oženjen je i otac jednog djeteta. Služi se engleskim jezikom. Doktor je ekonomskih nauka, doktorirao na temu “Efekti primene računovodstvenih informacionih sistema u funkciji povećanja kvaliteta finansijskih izvještaja. Ovlašćeni je revizor, Sertifikovani računovođa, Ovlašćeni interni revizor za privredu/IT, Sudski veštak ekonomske struke i Forenzički revizor.

Profesor je na Visokoj školi za finansije i računovodstvo FINra Tuzla gde izvodi nastavu na sledećim kaedrama: Uvod u finansijsko računovodstvo, Finansijsko izveštavanje, Forenzičko računovodstvo i računovodstvene prevare, Primena upravljačkog računovodstva, Napredno upravljačko računovodstvo, Primena IT u računovodstvu i reviziji, Računovodstveni standardi, Poresko računovodstvo, Napredno finansijsko izveštavanje. Docent na Fakultetu poslovne ekonomije, Univerzitet VITEZ Vitez i izvodi nastavu na predmetima Specijalna računovodstva i Revizija finansijskih izveštaja. Ima veliko praktično iskustvo iz računovodstva, revizije eksterne, interne i revizije informacionih sistema, sudska vjštačenja, analize poslovanja i Due diligence analize.

Vlasnik je i direktor društva FinTech d.o.o. koje se bavi pružanjem računovodstvenih i konsultantskih usluga, čiji je primat praćenje i stvaranje dostignuća iz područja finansijskog, poreskog savetovanja, interne revizije i računovodstva kroz stalno usavršavanje.
Pored angažmana u nastavi na visokoškolskim institucijama, obavlja funkciju direktora finansija i računovodstva Adriatic Group GmbH Austrija za BiH, spoljnji saradnik – konsultant preduzeća FEB dd Sarajevo u oblasti računovodstva i fiskalnih sistema. Aktivan predavač na seminarim kontinuirane profesionalne edukacije računovođa i revizora u BiH. U period od 13.03.2018. do 31.5.2019. obavljao funkciju direktora Agencije za razvoj opštine Kalesija.

Član je raznih asocijacija iz područja računovodstva i revizije, te je predsednik Odbora za kontinuirani profesionalni razvoj u Savezu računovođa, revizora i finansijskih radnika FBiH. Aktivan je član Saveza računovođa i revizora Republike Srpske.

Učestvovao u velikom broju naučnih i stručnih konferencija u BiH i inostranstvu kao predavač. Objavio je preko 70 naučnih i stručnih radova.

Tema: Stanje i perspektive interne revizije u Bosni i Hercegovini

Bogdan Gurcevski

IIA Makedonija

Bogdan Ѓurčevski je glavni interni revizor u Elektranama Makedonije, najvećoj kompaniji koja se bavi proizvodnjom električne energije, i ima više od 14 godina iskustva u internoj reviziji.
Isto tako, poseduje radno iskustvo u oblasti sprečavanja pranja novca, gde je kao savetnik u FIU Makedonija učestvovao u izradi brošure za ovu problematiku.
Bogdan je doktor ekonomskih nauka sa specijalizacijom u oblasti interne revizije. Takođe, poseduje veliko iskustvo kao predavač na obukama i seminarima u Makedoniji, kao i na međunarodnim Evolucija interne revizije kao rezultat Kovid pandemijakonferencijama za internu reviziju. Autor je više radova u oblasti revizije, kontrolinga i ekonomije.

Bogdan je Ovlašćeni interni revizor CIPFA, i sertifikovani sudski veštak.

Tema: Evolucija interne revizije kao rezultat Kovid pandemija

Vesna Matijašević

IIA Hrvatska

Vesna Matijašević radi na mestu direktorice Sektora za unutrašnju reviziju u Agenciji za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju zaduženoj za primenu EU poljoprivrednih fondova u Republici Hrvatskoj. Vesna Matijašević ima dugogodišnje iskustvo u javnom sektoru, Ministarstvu poljoprivrede na poslovima vezanim za poljoprivrednu politiku i Agenciji za plaćanja u poljoprivredi. Na mestu direktorice interne revizije učestvovala je u pripremi Republike Hrvatske za primenu predpristupnih poljoprivrednih fondova SAPARD-a i IPARD-a te primeni poljoprivrednih fondova EU (EAFRD i EAFG) nakon pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji.
Poslove rukovodioca unutrašnje revizije Vesna Matijašević obavlja od 2004. godine što je započela tokom priprema Republike Hrvatske u tadašnjoj SAPARD agenciji u osnivanju, nastavila u IPARD agenciji te Agenciji za plaćanja u poljoprivredi nakon pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji. Ovlašćeni je unutrašnji revizor za javni sektor te je pohađala nekoliko stručnih edukacija u SAD u organizaciji IIA.
Vesna je angažovana na nekoliko projekata i TAIEH stručnih misija za pružanje konsultantske pomoći u Republici Severnoj Makedoniji, Republici Srbiji i Crnoj Gori. Kao prezenter učestvovala na više konferencija Hrvatskog instituta internih revizora, godišnjim seminarima za revizore u javnom sektoru Republike Hrvatske te regionalnoj konferenciji internih revizora.

Tema: Mere protiv prevara u okviru zajedničkog upravljanja u sprovodjenju EU fondova

Zoran Živojinović

Ministarstvo finansija, Centralna jedinica za harmonizaciju

Rukovodilac jedinice za praćenje kvaliteta rada interne revizije
Ministarstvo finansija, Sektor – Centralna jedinica za harmonizaciju (CHU)
Tokom rada u Ministasrstvu finansija učestvovao sam u pripremi propisa u oblasti Interne finansijske kotrole u javnom sektoru (PIFC):
- Strategija razvoja Interne finansijske kotrole u javnom sektoru 2017. – 2020.
- Strategija razvoja Interne finansijske kotrole u javnom sektoru 2009. – 2014.
- Zakon o Budžetskom sistemu (deo za PIFC)
- Pravilnik o zajedničkim kriterijumima za organizovanje i standardima i metodološkim uputstvima za postupanje i izveštavanje interne revizije u javnom sektoru
- Pravilnik o zajedničkim kriterijumima i standardima za uspostavljanje, funkcionisanje i izveštavanje o sistemu finansijskog upravljanja i kontrole u javnom sektoru
- Pravilnik o uslovima i postupku polaganja ispita za sticanje zvanja ovlašćeni interni revizor u javnom sektoru
- Pravilnik o stručnom usavršavanju internih revizora u javnom sektoru
- Priručnik za interne revizore u javnom sektoru
- Priručnik za finansijsko upravljanje i kontrolu u javnom sektoru

Od 2015. sam član pregovaračkog tima Republike Srbije za Pregovaračko pogavlje 32 ,,Finansijski nadzor’’.
Od 2007. godine obavljam teorijsku i praktičnu obuku polaznika za sticanje zvanja ovlašćeni interni revizor u javnom sektoru.
Od 1997. do 2004. Obavljao sam poslove budžetskog inspektora.
Od 2004. Do 2009. Obavljao sam poslove interne revizije u javnom sektoru RS.
Od 2011. godine predatavnik sam Republike Srbije u asocijaciji Public Expenditure Management Peer Assisted Learning Network (PEMPAL) koju je osnovala Svedska banka (World Bank).

Tema: Specifičnosti procesa eksterne ocene kvaliteta interne revizije u javnom sektoru

Progam konferencije

Preuzmite PDF agendu


Kotizacija za učešće

Kotizacija podrazumeva učešće na konferenciji, osveženje za vreme pauza i ručak.


ZA UČESNIKE IZ SRBIJE

Uplate do

15.10.2021.

Cena za UIRS članove
12.000

Cena za ostale
14.000

Cena za UIRS članove

Cena za ostale

Cena za UIRS članove

Cena za ostale

ZA UČESNIKE IZ INOSTRANSTVA

Uplate do

15.10.2021

Cena za IIA članove
125EUR

Cena za ostale
145EUR

Cena za IIA članove

Cena za ostale

Prijave i uplate kotizacije

Molimo Vas da prilikom popunjavanja prijave navedete obavezno vaš broj GAN-a koji se vodi kod Global IIA (ukoliko imate isti).

Prijave se primaju od 03.09.2021., a uplate je potrebno da izvršite najkasnije do 15.10.2021.

 

Članovi koji su izvršili uplate za Konferenciju 2020. godine, a nisu tražili povraćaj sredstava, mogu iskoristiti taj novac na ime učešća na ovoj konferenciji (Konferencija 2021), a ostatak novca mogu iskoristiti za druge događaje koje će UIRS organizovati ili zahtevati povraćaj sredstava.

Možete se prijaviti na dnu ove strane.

Hotel Tulip In Putnik

Učesnici Konferencije mogu rezervisti smeštaj u hotelu direktnim kontaktom pri čemu mogu da ostvare pravo na posebne cene odobrene za učesnike konferencije.

Ostale informacije

Konačna agenda biće objavljena na sajtu UIRS i dostavljena članovima i prijavljenim učesnicima elektronskim putem.

 

Dodatne informacije mogu se dobiti na adresi kancelarij@uirs.rs ili na telefon +381 64 658 712

 

Informacije o konferenciji ćemo stalno dopunjavati novim saznanjima, te Vas molimo da pratite naš sajt.

Prijava za konferenciju

  Da li ste član UIRS-a?
  dane

  Da li vam je potrebna CPE potvrda?
  dane  Da li je ovo prijava za besplatan događaj?
  dane

  INFORMACIJE ZA PLAĆANJE (popuniti samo ako vršite plaćanje)   Da li ste član UIRS-a?
   dane

   Da li vam je potrebna CPE potvrda?
   dane   Da li je ovo prijava za besplatan događaj?
   dane

   INFORMACIJE ZA PLAĆANJE (popuniti samo ako vršite plaćanje)
    INFORMACIJE ZA OSOBU 1

    Da li je osoba član UIRS-a?
    dane

    Da li je potrebna CPE potvrda?
    da / yesne / no

    INFORMACIJE ZA OSOBU 2

    Da li je osoba član UIRS-a?
    dane

    Da li je potrebna CPE potvrda?
    da / yesne / no

    INFORMACIJE ZA OSOBU 3

    Da li je osoba član UIRS-a?
    dane

    Da li je potrebna CPE potvrda?
    da / yesne / no

    INFORMACIJE ZA OSOBU 4

    Da li je osoba član UIRS-a?
    dane

    Da li je potrebna CPE potvrda?
    da / yesne / no

    Da li je ovo prijava za besplatan događaj? / Do you apply for free event?
    da / yesne / no

    INFORMACIJE ZA PLAĆANJE (popuniti samo ako vršite plaćanje)

     INFORMACIJE ZA OSOBU 1

     Da li je osoba član UIRS-a?
     dane

     Da li je potrebna CPE potvrda?
     da / yesne / no

     INFORMACIJE ZA OSOBU 2

     Da li je osoba član UIRS-a?
     dane

     Da li je potrebna CPE potvrda?
     da / yesne / no

     INFORMACIJE ZA OSOBU 3

     Da li je osoba član UIRS-a?
     dane

     Da li je potrebna CPE potvrda?
     da / yesne / no

     INFORMACIJE ZA OSOBU 4

     Da li je osoba član UIRS-a?
     dane

     Da li je potrebna CPE potvrda?
     da / yesne / no

     INFORMACIJE ZA OSOBU 5

     Da li je osoba član UIRS-a?
     dane

     Da li je potrebna CPE potvrda?
     da / yesne / no

     INFORMACIJE ZA OSOBU 6

     Da li je osoba član UIRS-a?
     dane

     Da li je potrebna CPE potvrda?
     da / yesne / no

     INFORMACIJE ZA OSOBU 7

     Da li je osoba član UIRS-a?
     dane

     Da li je potrebna CPE potvrda?
     da / yesne / no

     INFORMACIJE ZA OSOBU 8

     Da li je osoba član UIRS-a?
     dane

     Da li je potrebna CPE potvrda?
     da / yesne / no

     INFORMACIJE ZA OSOBU 9

     Da li je osoba član UIRS-a?
     dane

     Da li je potrebna CPE potvrda?
     da / yesne / no

     INFORMACIJE ZA OSOBU 10

     Da li je osoba član UIRS-a?
     dane

     Da li je potrebna CPE potvrda?
     da / yesne / no

     Da li je ovo prijava za besplatan događaj? / Do you apply for free event?
     da / yesne / no

     INFORMACIJE ZA PLAĆANJE (popuniti samo ako vršite plaćanje)     Programski odbor

     • Jadranka Korać, CIA, predsednik
     • Marija Banović, CIA
     • Jelena Runić, CIA, CRMA
     • Olivera Radović, OIR-JS
     • Mladen Kandić, CIA, CISA
     up