Global Perspectives and Insights

 

О часопису  ГЛОБАЛНЕ ТЕНДЕНЦИЈЕ И ЗАПАЖАЊА ( Global Perspectives and Insights)

 

Часопис је креиран као одговор на све веће захтеве савременог-пословног друштва за даљим развојем лидерства → “timely thought leadership“ – лидерство које је снажно, делује правовремено, значајно, актуелно и које одговара светским геополитичким и економским утицајима. Глобално оријентисан часопис, нуди нова сазнања у области лидерства и усмерен је ка његовим кључним питањима. Извори су различити: IIA Global, институти, регионалне асоцијације, IFAC, INTOSAI. Часопис издаје ИИА Глобал.

 

Да би сте приступили оригиналној верзији часописа потребно је да посетите сајт ИИА Глобал. Линк за преузимање часописа је:

 

https://global.theiia.org/knowledge/Pages/Global-Perspectives-and-Insights.aspx