Билтен актуелних догађаја у УИРС број 2

12.12.2018.

У Билтену су дате кратке информације о текућим активностима у оквиру УИРС и сарадњи УИРС са другим институтима, а које нису на други начин објављене на сајту или на друштвеним мрежама УИРС.