Bilten aktuelnih događaja u UIRS broj 4

14.02.2019.

 

U Biltenu su date kratke informacije o tekućim aktivnostima u okviru UIRS i u okviru Instituta internih revizora.