Четврта конференција ИИА Македонија 25-26 октобар 2018, Скопље

21.09.2018.

 

Све информације о конференцији можете прочитати ако преузмете наредни пдф флајер: