Инструкције за уплату чланарине

 

Висина годишње чланарине утврђује се одлуком

  1. Годишња чланарина за појединачно чланство износи 4.500,00 динара 
  2. Годишња чланарина за групно чланство, чланове запослене у истој организацији износи 4.500,00 динара по члану за прва три члана и 3.500,00 динара  за сваког следећег члана.
  3. Годишња чланарина за студенте износи 2.000,00 динара.

 

  •  Уплаћена чланарина важи за календарску годину у којој је уплата извршена.
  • Рок за уплату-обнову годишње чланарине је 28.фебруар текуће године. После тог рока члан се брише из регистра чланова УИРС-а и Global IIA.
  • Нови чланови уплаћују чланарину по учлањењу и иста важи за календарску годину у којој је уплата извршена.
  • Чланови који не обнове чланарину до 28. фебруара могу то учинити у току године, када ће им бити активирано чланство.

 


Чланарина се плаћа у динарима. Уплата се врши на текући  рачун  Удружења  интерних ревизора  Србије,  број  160-306456-74,  Banca Intesa  Београд.  Приликом  уплате  у  пољу  „сврха  плаћања“  обавезно  навести „чланарина за           годину“.

Чланови који желе да им фирма плати чланарину, могу затражити да им се пошаље предрачун. У захтеву навести за које чланове треба обрачунати чланарину. Захтев за предрачун послати на e-mail:  kancelarija@uirs.rs