Уплата чланарине за 2022.

 

Висина годишње чланарине утврђује се одлуком

  1. Годишња чланарина за појединачно чланство износи 4.500,00 динара 
  2. Годишња чланарина за групно чланство за чланове запослене у истој организацији износи 4.500,00 динара по члану за прва три члана и 3.500,00 динара  за сваког следећег члана.
  3. Годишња чланарина за незапослене студенте основних и мастер студија износи 2.000,00 динара. Студенти који попуне пријаву за чланство су у обавези да доставе документ којим доказује да су редовни студентии.

 

  • Уплаћена чланарина важи за календарску годину у којој је уплата извршена.
  • Рок за уплату-обнову годишње чланарине је 28.фебруар текуће године. После тог рока лица која су била чланови у претходној години бришу из регистра чланова УИРС-а и Global IIA.
  • Нови чланови уплаћују чланарину по учлањењу и иста важи за календарску годину у којој је уплата извршена.
  • Чланови који не обнове чланарину до 28. фебруара могу то учинити у току године, када ће им бити активирано чланство.

 

За појашњења и додатне информације молимо Вас да се обратите на е-пошту:  kancelarija@uirs.rs


Самостално плаћање чланарине:

Чланарина се плаћа у динарима. Уплата се врши на текући  рачун  Удружења  интерних ревизора  Србије,  број  160-306456-74,  Banca Intesa  Београд. Приликом  уплате  у  пољу  „сврха  плаћања“  обавезно  навести „чланарина за 202    годину“. У позиву на број навести ГАН број (ИД Број код Глобал ИИА) или члански број УИРС (важи за уплате физичких лица).


Чланарину плаћа организација у којој сте запослени:

Чланови који желе да им послодавац плати чланарину (групно или појединачно чланство), се моле да попуне форму на дну стране са подацима неопходним за креирање предрачуна. Уколико из исте оргаизације постоји више лица за које се плаћа чланарина довољно је да се поднесе само један захтев са назанаком за колико лица се уплаћује чланарина као и подаци о лицима за које се плаћа чланарина.

Предрачун ће бити достављен а адресу е-поште коју сачувате у форми.