Инструкције за уплату чланарине

 

Висина годишње чланарине утврђује се одлуком

  1. Годишња чланарина за појединачно чланство износи 4.500,00 динара 
  2. Годишња чланарина за групно чланство, чланове запослене у истој организацији износи 4.500,00 динара по члану за прва три члана и 3.500,00 динара  за сваког следећег члана.
  3. Годишња чланарина за студенте износи 2.000,00 динара.

 

  •  Уплаћена чланарина важи за календарску годину у којој је уплата извршена.
  • Рок за уплату-обнову годишње чланарине је 28.фебруар текуће године. После тог рока члан се брише из регистра чланова УИРС-а и Global IIA.
  • Нови чланови уплаћују чланарину по учлањењу и иста важи за календарску годину у којој је уплата извршена.
  • Чланови који не обнове чланарину до 28. фебруара могу то учинити у току године, када ће им бити активирано чланство.

 


Чланарина се плаћа у динарима. Уплата се врши на текући  рачун  Удружења  интерних ревизора  Србије,  број  160-306456-74,  Banca Intesa  Београд.  Приликом  уплате  у  пољу  „сврха  плаћања“  обавезно  навести „чланарина за           годину“. У позиву на број навести ГАН број (ИД Број код Глобал ИИА) или члански број УИРС (важи за уплате физичких лица).

Чланови који желе да им фирма плати чланарину, могу затражити да им се пошаље предрачун. У захтеву навести за које чланове треба обрачунати чланарину. Захтев за предрачун послати на e-mail:  kancelarija@uirs.rs