Odluka o članarini

 ODLUKA SE PRIMENJUJE I U 2021. GODINI

Na osnovu člana 7. Statuta Udruženja internih revizora Srbije (u daljem tekstu: Udruženje), Predsedništvo Udruženja na svojoj 25 (79) sednici održanoj dana 14 novembra 2019. godine, donelo je

ODLUKU

O VISINI GODIŠNJE ČLANARINE

UDRUŽENJA INTERNIH REVIZORA SRBIJE

 

  1. Visina članarine utvrđuje se na godišnjem nivou i to:
  • Godišnja članarina za pojedinačno članstvo iznosi 4.500,00 dinara.
  • Godišnja članarina za grupno članstvo, članove zaposlene u istoj organizaciji iznosi 4.500,00 dinara po članu za prva tri člana i 3.500,00 dinara za svakog sledećeg člana.
  • Godišnja članarina za nezaposlene studente osnovnih i master studija iznosi 2.000,00 dinara. Ukoliko se oceni za potrebno od studenta koji je popunio prijavu za članstvo, može se zatražiti da dostavi dodatni dokument kojim dokazuje da je student.

2. Uplaćena članarina važi za kalendarsku godinu u kojoj je uplata izvršena.

3. Rok za uplatu-obnovu godišnje članarine je februar tekuće godine.

4. Član se briše iz Registra članova, automatski, ukoliko ne plati članarinu u skladu sa tačkom ove Odluke. Član može  ponovo aktivirati svoje članstvo uplatom članarine u bilo kom periodu godine.

5. Novi članovi uplaćuju članarinu po učlanjenju i ista važi za kalendarsku godinu u kojoj je uplata izvršena.

6. Uplata se vrši na tekući račun Udruženja.

7. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a primenjivaće se od januara 2020. godine kada prestaje da važi Odluka o  visini članarine od 16. novembra 2015. godine doneta na 39. sednici Predsedništva.

14 .novembar 2019.godine

PREDSEDNIK

Udruženja internih revizora Srbije

 

 

                                                                                                  Dr Jozefina Beke-Trivunac, CIA