Електронска пријава за чланство

Молимо вас да пријаву попуните словима латиничне абецеде.

Prioritetna e-mail adresa*
Password*
Verifikuj password*
Unesite vašu e-mail adresu koju ćete koristiti za ulazak na sistem.
Password mora imati 8 znakova slovnih i brojnih, mala i velika slova.
Ime*
Ime jednog roditelja*
Prezime*
Datum rođenja*
Pol*
Naziv radnog mesta*
Školska sprema - diploma*
Napomena: ne unositi samo "Visoka" ili "VII stepen". Mora da se napiše na primer: "diplomirani .... ili neko drugo zvanje" pored reči visoka.
Imate li sertifikate
Navedite vaše međunarodne sertifikate
Drugi sertifikati
Imate li lokalne sertifikate
Navedite vaše lokalne sertifikate
Drugi sertifikati
Naziv organizacije u kojoj radite*
Ako ste nezaposleni unesite "Nezaposlen" ili Student
Pomoćna - druga e-mail adresa
Poslovni telefon*
Poslovna adresa*
(poštanski broj mesto, ulica broj)
Privatni telefon*
Uneti fiksni i mobilni telefon
Privatna adresa*
(poštanski broj, mesto, ulica, broj)
Šifra posla*
Izaberi sa liste
Šifra delatnosti*
Izaberi sa liste
Ovu prijavu podnosim za kategoriju*
Članarinu plaćam*
Da li ste osuđivani za krivične radnje*
Navesti PIB organizacije koja plaća članarinu
Navesti matični broj organizacije koja plaća članarinu
Da li ste već bili član UIRS
Da li već imate ID broj kod Global IIA (prijava na CCMS)
Unesite stari Global ID broj

Upoznat sam sa Statutom UIRS, pridržavaću se Etičkog kodeksa IIA kao i Opštih pravila i uslova za učlanjenje i poštovaću Politiku o zaštiti privatnosti podataka UIRS

Molimo popunite obavezna polja