Електронска пријава за чланство

Молимо вас да пријаву попуните словима латиничне абецеде.

Prioritetna e-mail adresa*
Password*
Verifikuj password*
Unesite vašu e-mail adresu koju ćete koristiti za ulazak na sistem.
Password mora imati 8 znakova slovnih i brojnih, mala i velika slova.
Ime*
Ime jednog roditelja
Prezime*
Datum rođenja
Pol
Naziv radnog mesta*
Školska sprema - diploma*
Napomena: ne unositi samo "Visoka" ili "VII stepen". Mora da se napiše na primer: "diplomirani .... ili neko drugo zvanje" pored reči visoka.
Imate li sertifikate
Navedite vaše međunarodne sertifikate
Drugi sertifikati
Imate li lokalne sertifikate
Navedite vaše lokalne sertifikate
Drugi sertifikati
Naziv organizacije u kojoj radite*
Ako ste nezaposleni unesite "Nezaposlen" ili Student
Pomoćna - druga e-mail adresa
Poslovni telefon*
Poslovna adresa*
(poštanski broj mesto, ulica broj)
Privatni telefon
Uneti fiksni i mobilni telefon
Privatna adresa
(poštanski broj, mesto, ulica, broj)
Šifra posla*
Izaberi sa liste
Šifra delatnosti*
Izaberi sa liste
Ovu prijavu podnosim za kategoriju*
Članarinu plaćam*
Da li ste osuđivani za krivične radnje
Navesti PIB organizacije koja plaća članarinu
Navesti matični broj organizacije koja plaća članarinu
Da li ste već bili član UIRS*
Da li već imate ID broj kod Global IIA (prijava na CCMS)
Unesite stari Global IIA ID broj

Upoznat sam sa Statutom UIRS, pridržavaću se Etičkog kodeksa IIA kao i Opštih pravila i uslova za učlanjenje i poštovaću Politiku o zaštiti privatnosti podataka UIRS

Molimo popunite obavezna polja