Најава догађаја

Екстерна процена квалитета – Студија случаја

10.06. и 11.06.2021. од 10:00 до 13:00

ONLINE

Драге колеге, 

Позивамо Вас на  „online“ тренинг

Потреба спровођења Екстерне процене квалитета више није само обавеза по Међународним Стандардима професионалне праксе ИР. Свака ИР која жели да свој квалитет рада подигне на виши ниво, има потребу за независном проценом њеног рада.

УИРС, у сарадњи са предавачем Василисом Моногиосом, који има вишегодишње искуство у обављању екстерне оцене квалитета интерне ревизије, организује дводневни онлине тренинг “Екстерна процена квалитета – Студија случаја”. Акценат тренинга ће бити на практичној примени алата који су саставни део свеобухватне методологије IIA за спровођење процеса екстерне процене квалитета ИР. Предавач ће са полазницима кроз практичне примере и студије случаја поделити своје искуство из праксе и интерне ревизоре учинити спремним за одговор на захтеве независне екстерне процене.

 

Подаци о тренингу

 

Док траје пандемија овакве и сличне догађаје организујемо  “online” коришћењем  “ZOOM” апликације.

Тренинг ће бити одржан 10.06.2021. и 11.06.2021. Термин одржавања тренигна оба дана од 10:00 до 13:00

Трајање тренинга: 2 сесије по 3 сата

Број ЦПЕ које тренинг доноси: 7

Језик на коме ће се оджати тренинг: ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК (превод није обезбеђен)

 

ПРЕДАВАЧ: Vasillis Monogios

 

Вассилис има 23 године искуства у областима професионалних услуга.

Носилац је стручних сертификате CPA (Институт сертификованих јавних рачуновођа Грчке), CIA, CRMA и COSO IC (Институт интерних ревизора). Поседује диплому пословне администрације (Универзитет у Пиреју, Грчка).

Своју професионалну каријеру започео је 1998. године у компанији “Grant Thorton” Грчка. До 2008. године је радио у Одељењу за пружање услуга осигурања као овлашћени ревизор, а касније, до 2016. године, је радио у одељењу за саветовање, као шеф Службе за пословне ризике. Од 2017. до 2019. радио је у Еуробанци, у Генералном одељењу Групе за унутрашњу ревизију (IAG), на месту шефа Функције за осигурање квалитета / Центра изврсности за ревизорске стандарде и методологију. Године 2019. основао је компанију “AMiD Corporate Governance, Internal Controls and Internal Audit Services PC” (оснивач и партнер).

Његово професионално искуство потиче из бројних ревизорских и консултантских пројеката, како у приватном, тако и у јавном сектору, у областима као што су: корпоративно управљање, унутрашња ревизија, систем интерне контроле, управљање ризицима, реорганизација, унапређење корпоративних процеса и корпоративно извештавање (финансијски извештаји према МСФИ и нефинансијски извештаји према GRI стандардима и Интегрисаном оквиру извештавања).

Има запаженe предавачкe, истраживачкe и писатељскe вештине из горе наведених области у Грчкој и иностранству. Између осталих, континуирано држи предавања на курсевима за припрему за CIA испите. Предаје и на курсевима за припрему сертификата COSO (COSO / IIAА програм који је спровео грчки IIA).

Члан је управног одбора и председник одбора за ревизију компаније из јавног сектора у Грчкој.

 

КОТИЗАЦИЈА:

Чланови УИРС………………..10.000,00 RSD

Остали  ………………………….12.000,00 RSD

Уплате из иностранства … 110 EUR

 

ПРИЈАВЕ И УПЛАТЕ КОТИЗАЦИЈЕ:

Пријавa се попуњава електронски.Електронски образац пријаве налази се  на дну ове стране. У пријави у пољу „ваша порука“ навести телефон или електронску адресу рачуноводства или финансија. Плаћање се врши на основу предрачуна који се доставља електронским путем. По уплати, УИРС ће електронски доставити рачун.

За све додтане информације, сооба за контакт: Светлана Јамандиловић, и-мејл: kancelarija@ uirs.rs

тел. + 381 64 658 7122