Најава догађаја

ФИНИЗ 2023, међународна конференција

07.12.2023.

ONLINE

Међународна научна конференција Универзитета Сингидунум

 

Универзитет Сингидунум организује десетu по реду међународну научну конференцију Финиз 2023 у петак 02.12.2022. године. С обзиром на колосалне геополитичке, еколошке и пословне промене у свету, овогодишњи назив конференције је: “Одрживи развој као мера успешности савременог пословања”. Након низа онлине формата одржавања конференције, овогодишњи ФИНИЗ 2023 биће одржан уживо у згради Универзитета Сингидунум у улици Булевар Пека Дапчевића 47а.

 

Концепт одрживог развоја данас се састоји од економских, друштвених и еколошких стубова који задовољавају потребе садашњег и будућег пословног успеха. Ово је постало од највеће важности за усмеравање пословних одлука на свим нивоима организација у савременој економији знања.

 

Међународна научна конференција ФИНИЗ 2023 је идеална прилика да сви учесници представе свој рад и резултате широј јавности, као и да размене искуства и идеје са другим угледним стручњацима из релевантних области. Два најбоља рада, у проширеном облику (30%) биће изабрана и предложена за убрзани поступак у The European Journal of Applied Economics (М51). Поред тога, посебне сесије на конференцији биће везане за пројекат COST CA 19130, под називом: Примене вештачке интелигенције у финансијама која води већој транспарентности у финансијској индустрији (Fintech and Artificial Intelligence in Finance – Towards a transparent financial industry) и ORCA-LAB пројекат, подржан средствима Фонда за науку Републике Србије.

 

Удружење интерних ревизора Србије представиће тему “Интерна ревизија као подршка у остваривању пословних циљева одрживог развоја“ релеватнu за интерну ревизију.

Улога интерне ревизије у остваривању пословних циљева одрживог развоја је да пружи независно и објективно уверење о томе да ли су пословни процеси и активности усклађени са циљевима одрживог развоја, као и да ли се примењују одговарајући стандарди и прописи.

Циљ сесије интерне ревизије на ФИНИЗ конференцији је да се размењују искуства о улози интерне ревизије у постизању циљева одрживог развоја кроз идентификовање ризика, евалуацију политика, праћење регулатива и подизање свести запослених. На сесији ће говорити стручњаци из области интерне ревизије, као и експерт из банкарског сектора задужен за ESG.

Одабрани говорници представиће кључне начине на које интерна ревизија може допринети остваривању циљева одрживог развоја пословања. Осим тога, говорници ће пружити практичне савете о томе како се могу унапредити процеси и активности везане за одрживи развој, као и како се могу смањити ризици који произилазе из ових активности.
Сесија УИРС ће вам омогућити да се:

• Упознате  са најновијим трендовима и изазовима у области одрживог развоја и његовог утицаја на пословање организација.
• Разумете како интерна ревизија може да допринесе остварењу циљева одрживог развоја кроз идентификацију и процену ризика, евалуацију ефективности политика и процедура, обезбеђивање поузданости извештавања, праћење усклађености са прописима и стандардима, пружање савета и подршке менаџменту, промовисање културе одрживости унутар организације, пружање повратних информација корпоративним органима о перформансама организације у области одрживости.

Присуство овој сесији члановима УИРСа доноси бодове за континуриану едукацију.

 

Више детаља о конференцији: Детаљи конференције

Агенда конференције ће бити накнадно објављена на интернет презентацији коференције (линк изнад).