Najava događaja

POZIV – IZBOR ČLANOVA UIRS NA FUNKCIJE ZA PERIOD – 2020 g. – 2023g.

16. decembar 2020.

"online"

Poštovani članovi UIRS,

Pozivamo Vas na XVII izbornu  ONLINE Skupštinu UIRS.  Skupština će se održati  16.  decembra 2020. godine sa početkom u 19. časova.


Na osnovu člana 15. Statuta Udruženja internih revizora Srbije, a u skladu sa Odlukom Vlade Republike Srbije o zabrani organizovanja skupova u zatvorenim prostorijama zbog pandemije virusa  COVID-19, Predsedništvo UIRS je na svojoj 36. sednici održanoj online putem aplikacije ZOOM dana 27.11.2020. godine donelo

ODLUKU

A) Da se XVII sednica Skupštine Udruženja internih revizora Srbije održi online preko aplikacije „ZOOM“ sa sledećim:

Dnevnim redom

 

 1. Izbor lica na funkcije u UIRS za period 2020-2023. godine (online popunjavanje glasačkih listića 1 i 2. po principu ankete putem aplikacije ZOOM).
 2. Utvrđivanje rezultata glasanja od strane Izborne komisije po završetku onlajn glasanja.
 3. Objavljivanje rezultata glasanja na sajtu UIRS i cirkularnim e mejlom svim članovima UIRS.

 

B) Datum izborne skupštine, vreme početka i dužini trajanja perioda glasanja.

Izbori za lica na funkcije u UIRS za period 2020.-2023. godine održaće se online preko aplikacije „ZOOM“ u sredu 16.12.2020. godine sa početkom u 19. časova.

S obzirom da UIRS ima više od 380 članova, a da aplikacija ZOOM kojom UIRS raspolaže može da primi istovremeno do 100 učesnika, broj izbornih mesta i vreme glasanja određeni su tehničkim mogućnostima aplikacije ZOOM.

U tom smislu,

 • glasanje na prvom izbornom mestu počinje u 19.00 časova i traje do 19.25 minuta.
 • glasanje na drugom izbornom mestu počinje u 19.30 časova i traje do 19.55 minuta.
 • glasanje na trećem izbornom mestu počinje u 20.00 časova i traje do 20.25 minuta.
 • glasanje na četvrtom izbornom mestu počinje u 20.30 časova i traje do 20.55 minuta.

Predsednik UIRS

Jozefina Beke Trivunac


Način i postupak prijavljivanja za Skupštinu

Prijavljivanje za Skupštinu vrši se preko veb sajta UIRS, na način kako se to radi za prijavljivanje za bilo koji događaj koji je objavljen na sajtu. Drugi deo obrasca prijave koji se odnosi na naziv kompanije, popunite formalno da bi prijava bila prihvaćena. Bitno je da navedete tačnu e-mail adresu na koju će vam biti poslat poziv za registraciju. Morate se registrovati za skupštinu sa e-mail adrese koju ste naveli u prijavi. Ako se registrujete sa druge e-mail adrese, koja se razlikuje od prijavljene, vaše prisustvo na skupštini neće biti verifikovano.

Prijave preko sajta UIRS možete slati do ponedeljka 14. decembra do 12. časova. Posle tog roka prijave se neće primati.

Svaki prijavljeni učesnik će od ZOOM  aplikacije dobiti poziv za registraciju na skupštinu za odgovarajuće glasačko mesto. Onaj ko je primio poziv (link) za jedno glasačko mesto, može glasati samo sa tog linka.

U prilogu je:

 • Predlog za izbor članova UIRS na funkcije za madatni period 2020-2023
 • Glasački listić (koji će biti u onlajn verziji-kao anketa)
 • Uputstvo za glasanje na izbornoj Skupštini i utrvrđivanju rezultata glasanja.

Prijava za događaj/Application form (NAPOMENA: Podaci za plaćanje se popunjavaju i u slučaju kada je događaj besplatan)

  Da li ste član UIRS-a?
  da / yesne / no

  Da li ste član GLOBAL IIA? / Are you member of GLOBAL IIA?
  da / yesne / no

  Događaj - zajedničko druženje / Event of socializing
  da/yesne/no

  INFORMACIJE ZA PLAĆANJE

  Obavezno pročitati i čekirati

   INFORMACIJE ZA OSOBU 1

   Da li je osoba član UIRS-a?
   dane

   Da li je osoba član GLOBAL IIA?
   dane

   Događaj - zajedničko druženje / Event of socializing
   da/yesne/no

   INFORMACIJE ZA OSOBU 2

   Da li je osoba član UIRS-a?
   dane

   Da li je osoba član GLOBAL IIA?
   dane

   Događaj - zajedničko druženje / Event of socializing
   da/yesne/no

   INFORMACIJE ZA OSOBU 3

   Da li je osoba član UIRS-a?
   dane

   Da li je osoba član GLOBAL IIA?
   dane

   Događaj - zajedničko druženje / Event of socializing
   da/yesne/no

   INFORMACIJE ZA OSOBU 4

   Da li je osoba član UIRS-a?
   dane

   Da li je osoba član GLOBAL IIA?
   dane

   Događaj - zajedničko druženje / Event of socializing
   da/yesne/no

   INFORMACIJE ZA PLAĆANJE

   Obavezno pročitati i čekirati

    INFORMACIJE ZA OSOBU 1

    Da li je osoba član UIRS-a?
    dane

    Da li je osoba član GLOBAL IIA?
    dane

    Događaj - zajedničko druženje / Event of socializing
    da/yesne/no

    INFORMACIJE ZA OSOBU 2

    Da li je osoba član UIRS-a?
    dane

    Da li je osoba član GLOBAL IIA?
    dane

    Događaj - zajedničko druženje / Event of socializing
    da/yesne/no

    INFORMACIJE ZA OSOBU 3

    Da li je osoba član UIRS-a?
    dane

    Da li je osoba član GLOBAL IIA?
    dane

    Događaj - zajedničko druženje / Event of socializing
    da/yesne/no

    INFORMACIJE ZA OSOBU 4

    Da li je osoba član UIRS-a?
    dane

    Da li je osoba član GLOBAL IIA?
    dane

    Događaj - zajedničko druženje / Event of socializing
    da/yesne/no

    INFORMACIJE ZA OSOBU 5

    Da li je osoba član UIRS-a?
    dane

    Da li je osoba član GLOBAL IIA?
    dane

    Događaj - zajedničko druženje / Event of socializing
    da/yesne/no

    INFORMACIJE ZA OSOBU 6

    Da li je osoba član UIRS-a?
    dane

    Da li je osoba član GLOBAL IIA?
    dane

    Događaj - zajedničko druženje / Event of socializing
    da/yesne/no

    INFORMACIJE ZA OSOBU 7

    Da li je osoba član UIRS-a?
    dane

    Da li je osoba član GLOBAL IIA?
    dane

    Događaj - zajedničko druženje / Event of socializing
    da/yesne/no

    INFORMACIJE ZA OSOBU 8

    Da li je osoba član UIRS-a?
    dane

    Da li je osoba član GLOBAL IIA?
    dane

    Događaj - zajedničko druženje / Event of socializing
    da/yesne/no

    INFORMACIJE ZA OSOBU 9

    Da li je osoba član UIRS-a?
    dane

    Da li je osoba član GLOBAL IIA?
    dane

    Događaj - zajedničko druženje / Event of socializing
    da/yesne/no

    INFORMACIJE ZA OSOBU 10

    Da li je osoba član UIRS-a?
    dane

    Da li je osoba član GLOBAL IIA?
    dane

    Događaj - zajedničko druženje / Event of socializing
    da/yesne/no

    INFORMACIJE ZA PLAĆANJE

    Obavezno pročitati i čekirati