Најава догађаја

Вебинар – Ревизија етичке културе

доступно на захтев

ONLINE

Драге колеге, 

Позивамо Вас на вебинар

 

Учесници остварују право на поене професионалне едукације а у зависности од броја минута присуства на вебинару.

Планирано време трајања вебинара је 60 минута.

 

Предавач: Јелена Бабовић, ОИР-IIA, ОИР-КОР

Од 2008 запослена у KBC Bank а.д., правном претходнику Telenor односно Mobi Banke а.д. на пословима интерне ревизије.

Од 2019 Руководилац Службе интерне ревизије Mobi banke.

 

Предавач: др Небојша Јеремић, ОИР-КОР, Овлашћени рачуновођа СРРС

Радну каријеру започео у Дирекцији за финансије Телеком Србија а.д.

ОД 2013-те у Интерној ревизији Телеком Србија а.д. на пословима вишег интерног ревизора у области корпоративних ревизија.

 

Модератор: Предраг Зиндовић

 

О курсу

Обука даје увид у одговоре на следећа питања: зашто интерни ревизори треба да ревидирају етичку културу? Која је улога интерног ревизора у успостављању и одржавању етичке инфраструктуре? На који начин се интерни ревизори боре са неетичким понашањем у организацији?
Кроз презентацију искустава у ревизији етичке културе у јавном сектору суседних земаља, као што је Хрватска али и развијених земаља попут Исланда, даје се увид у теме анализе етичких дилема, са којима се ревизори сусрећу у току ревизорског рада, а да често обухват ревизије није сама етичка култура. На који начин изабрати теме и обухват ревизије: ревидирати етику или одредјене теме за њу везане? Етичке дилеме и начин на који се оне решавају, предмет су ревизије етичке културе и у јавном, али и у приватном сектору. Пре свега кроз ревидирање политике интегритета предузећа, а потом и управљања ситуацијама сукоба интереса.

 

Циљеви курса

Циљ овог курса је размена искустава ревизора у домену етичке културе и њеног места које има у корпоративној култури и вредностима компаније. Предавачи ће, измедју осталог предочити публикације одредјених удружења ИИА (земаља чланица ЕУ) о истраживањима на тему ревизије корпоративне културе и етичких питања, пре свега у јавним и државним институцијама.

 

 

КОТИЗАЦИЈА:

Чланови УИРС                        3.000,00 РСД

Остали                                       4.000,00 РСД

Уплате из иностранства        35 ЕУР