Najava događaja

Vebinar – Revizija etičke kulture

dostupno na zahtev

ONLINE

Drage kolege, 

Pozivamo Vas na vebinar

 

Učesnici ostvaruju pravo na poene profesionalne edukacije a u zavisnosti od broja minuta prisustva na vebinaru.

Planirano vreme trajanja vebinara je 60 minuta.

 

Predavač: Jelena Babović, OIR-IIA, OIR-KOR

Od 2008 zaposlena u KBC Bank a.d., pravnom prethodniku Telenor odnosno Mobi Banke a.d. na poslovima interne revizije.

Od 2019 Rukovodilac Službe interne revizije Mobi banke.

 

Predavač: dr Nebojša Jeremić, OIR-KOR, Ovlašćeni računovođa SRRS

Radnu karijeru započeo u Direkciji za finansije Telekom Srbija a.d.

OD 2013-te u Internoj reviziji Telekom Srbija a.d. na poslovima višeg internog revizora u oblasti korporativnih revizija.

 

Moderator: Predrag Zindović

 

O kursu

Obuka daje uvid u odgovore na sledeća pitanja: zašto interni revizori treba da revidiraju etičku kulturu? Koja je uloga internog revizora u uspostavljanju i održavanju etičke infrastrukture? Na koji način se interni revizori bore sa neetičkim ponašanjem u organizaciji?
Kroz prezentaciju iskustava u reviziji etičke kulture u javnom sektoru susednih zemalja, kao što je Hrvatska ali i razvijenih zemalja poput Islanda, daje se uvid u teme analize etičkih dilema, sa kojima se revizori susreću u toku revizorskog rada, a da često obuhvat revizije nije sama etička kultura. Na koji način izabrati teme i obuhvat revizije: revidirati etiku ili odredjene teme za nju vezane? Etičke dileme i način na koji se one rešavaju, predmet su revizije etičke kulture i u javnom, ali i u privatnom sektoru. Pre svega kroz revidiranje politike integriteta preduzeća, a potom i upravljanja situacijama sukoba interesa.

 

Ciljevi kursa

Cilj ovog kursa je razmena iskustava revizora u domenu etičke kulture i njenog mesta koje ima u korporativnoj kulturi i vrednostima kompanije. Predavači će, izmedju ostalog predočiti publikacije odredjenih udruženja IIA (zemalja članica EU) o istraživanjima na temu revizije korporativne kulture i etičkih pitanja, pre svega u javnim i državnim institucijama.

 

 

KOTIZACIJA:

Članovi UIRS                        3.000,00 RSD

Ostali                                       4.000,00 RSD

Uplate iz inostranstva        35 EUR