Најава догађаја

Управљање променама у организацијма са акцентом на Интерну ревизију

23. и 24.05.2024.

Envoy Хотел, Чика Љубина 13, Београд

 

ЦИЉ ТРЕНИНГА

 

Циљ тренинга је да сваки полазник разуме зашто долази до процеса промена у организацијама, да се упозна са важности прихватања промена, њиховог иницирања и спровођења у организацији. Подизањем свести да су промене неминовне и неопходне у свакој савременој организацији, олакшава се управљање отпорима који се јављају у тим ситуацијама. Оспособити људе да схвате и потпуно прихвате промене у њиховој организацији, самостално у пракси пролазе кроз фазе управљања променама и имплементирају исте у својој компанији.

 

КОМПЕТЕНЦИЈЕ НАКОН ТРЕНИНГА

 

 • Разумевање промена у окружењу, самим тим и пословања организације
 • Успешно прихватање неминовне промене у организацији и окружењу
 • Разумевање значаја анализе ризика и увођења константних и континуираних промена у својим тимовима
 • Разумевање значаја улоге лидера у процесу промена
 • Прихватање промена као добре прилике за унапређење пословних резултата
 • Препознавање значаја увођења промена и учење како да се те промене правилно имплементирају
 • Разумевање фаза имплементације промена као и опасности које прете у свакој од фаза
 • Могућност иницирања иновативних модела промена
 • Увид у значај тимског рада у процесу увођења промена
 • Савладавање отпора променама и оспособљавабње људи да промене прихватају и сами их иницирају.

 

ЕФЕКАТ ТРЕНИНГА

 

Након програма учесници ће бити охрабрени и стимулисани да не пружају отпор променама,  већ да их и сами иницирају и уводе у организацију. После тренинга сви полазници ће разумети колико је важно да смање или потпуно елиминишу отпор променама, како код себе, тако и код својих колега. Екстерне и интерне промене као што су, промена руковођења, организације или власничке структуре увек иницирају одређене промене које треба искористити да би компанија била још боља и конкурентнија на тржишту.

По завршетку програма полазници су мотивисани и стимулисани да самостално иницирају и уводе промене у својој организацији, било да се ради о промени процеса, процедура, производа, услуга, самог начина функционисања пословања. То даље доводи да организација добија далеко боље пословање и остварује много боље резултате у односу на компаније које нису окренуте променама и код којих људи не разумеју њихову важност. Тим увођењем промена, компанија остварује предност на тржишту у односу на конкуренцију.

ЦПЕ: 14

Котизација: 29.500,00 РСД

ПРЕДАВАЧ:

Предавач је др Бојан Костандиновић (Центар за едукацију и развој потенцијала тимова „Имплементација знања“), који је кроз своју разноврсну каријеру имао прилике да ради у 16 различитих тимова у земљи и иностранству. Бавио се професионално деценију и по једним од најколективнијих спортова – одбојком, а након тога веома успешно десет година водио тимове у аутомобилској индустрији. Последњих девет година бави се едукацијом, стратегијом развоја компанија, развојем људи и њихових потенцијала као и унапређењем тимова и тимске сарадње.

Центар за едукацију и развој пословања ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА ЗНАЊА

 

Уколико плаћате котизацију као физичко лице молимо Вас да се обратите на kancelarija@uirs.rs

 

Формулар за пријаву:


  ИНФОРМАЦИЈЕ НЕОПХОДНЕ ЗА КРЕИРАЊЕ ПРЕДРАЧУНА/РАЧУНА ЗА ПЛАЋАЊЕ

  НАПОМЕНА: У напомени навести за која лица се плаћа приступ догађају(име и презиме, е-пошта за контакт, обавезан ГАН број за чланове УИРС):