Календар догађаја за 2021

ПРОГРАМ И ПЛАН СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА У ОРГАНИЗАЦИЈИ УИРС ЗА 2021. ГОДИНУ

 Статус:

Доступан онлине

Датум:

09. и 10. децембар 2021.

Место одржавања:Online - ZOOM
Трајање:два дана; 4 сата
Назив:Континуитет пословања
Шифра курса:W2111
Ниво курса:основни
Број ЦПЕ поена:4 CPE
Предавач:Милица Илић. Милица има 18 година радног искуства у централној банци и финансијским институцијама на пословима управљања и надзора, развоја и управљања глобалним тимовима, управљања ризицима и ревизијом. Милица је тренутно глобални руководилац заштите и континуитета пословања за Allianz групу.
Цена курса:Чланови УИРС………………..6.000,00 RSD

Остали ………………………….8.000,00 RSD

Уплате из иностранства … 70 EUR
Линк за више информација:Континуитет пословања


Статус:

Отказан

Датум:

18. и 19. новембар 2021.

Место одржавања:Хотел Константин Велики, Улица 27. Марта 12, Београд
Трајање:два дана; 14 сати
Назив:Развој менаџерских управљачких вештина
Шифра курса:W2110
Ниво курса:средњи
Број ЦПЕ поена:14 CPE
Предавач:др Бојан Костандиновић
Центар за едукацију ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА ЗНАЊА
Цена курса:Чланови УИРС………………..24.000,00 RSD

Остали ………………………….26.000,00 RSD

Уплате из иностранства … 240 EUR
Линк за више информација:Развој менаџерских управљачких вештина


Статус:

Доступан онлине

Датум:

21. октобар 2021.

Место одржавања:Online - ZOOM
Трајање:60 мин
Назив:Ревизија етичке културе
Шифра курса:W2109
Ниво курса:средњи
Број ЦПЕ поена:60 мин
Предавач: Јелена Бабовић, ОИР-IIA, ОИР-КОР. Од 2008 запослена у KBC Bank а.д., правном претходнику Telenor односно Mobi Banke а.д. на пословима интерне ревизије. Од 2019 Руководилац Службе интерне ревизије Mobi banke.


др Небојша Јеремић, ОИР-КОР, Овлашћени рачуновођа СРРС. Радну каријеру започео у Дирекцији за финансије Телеком Србија а.д.
Од 2013-те у Интерној ревизији Телеком Србија а.д. на пословима вишег интерног ревизора у области корпоративних ревизија.
Цена курса:Чланови УИРС………………..3.000,00 RSD

Остали ………………………….4.000,00 RSD

Уплате из иностранства … 35 EUR
Линк за више информација:Ревизија етичке културе


Статус:

Доступна онлине

Датум:

15. октобар 2021.

Место одржавања:Хотел хотелу Тулип Ин Путник, Београд
Трајање:целодневни догађај
Назив:9. конференција УИРС-а
Шифра курса:W2108
Ниво курса:средњи
Број ЦПЕ поена:6 CPE
Предавач:Предавачи 9-те конференције УИРС-а
Цена курса:Чланови УИРС………………..12.000,00 RSD

Остали ………………………….14.000,00 RSD

Уплате из иностранства … 125/145 EUR
Линк за више информација:9. конференција УИРС-а


Статус:

Одржан

Датум:

07. i 08. октобар 2021.

Место одржавања:Хотел Константин Велики, Улица 27. Марта 12, Београд
Трајање:12 сати
Назив:Вештина комуницирања за ревизоре
Шифра курса:W2107
Ниво курса:напредни
Број ЦПЕ поена:12 CPE
Предавач:Проф. др Живка Пржуљ, редовни професор на на предметима: Организационо понашање, менаџмент људских ресурса и пословна етика. Учествовала је на пројектима и одржала велики број професионалних курсева и обука из области развоја људских ресурса.


Доц. др Снежана Виденовић, предавач на предметима Управљање људским ресурсима и Пословна етика. Има дугогодишње искуство на руководећим позицијама у управљању људским ресурсима у компанијама. Пословни и развојни коуч. Тренер и консултант https://uplife.rs/
Цена курса:Чланови УИРС………………..24.000,00 RSD

Остали ………………………….26.000,00 RSD

Уплате из иностранства … 240 EUR
Линк за више информација:Вештина комуницирања за ревизоре


Статус:

Доступан онлине

Датум:

10. i 11. јуни 2021.

Место одржавања:Online - ZOOM
Трајање:6 сати
Назив:Екстерна процена квалитета – Студија случаја
Шифра курса:W2106
Ниво курса:средњи
Број ЦПЕ поена:7 CPE
Предавач:Василис моногиос,CIA, CRMA и COSO IC, “AMiD Corporate Governance, Internal Controls and Internal Audit Services PC” (оснивач и партнер)
Цена курса:Чланови УИРС………………..10.000,00 RSD

Остали ………………………….12.000,00 RSD

Уплате из иностранства … 110 EUR
Линк за више информација:Екстерна процена квалитета – Студија случаја


Статус:

Доступан онлине

Датум:

20. мај 2021.

Место одржавања:Online - ZOOM
Трајање:60 мин
Назив:Трансакције у страној валути - курсирања и курсне разлике
Шифра курса:W2105
Ниво курса:основни
Број ЦПЕ поена:60 мин
Предавач:Алекса Радовановић, ACCA, Руководилац за консолидацију и финасијско извештавање у Ball Packaging корпорацији
Цена курса:Само за чланове УИРС
Линк за више информација:Трансакције у страној валути - курсирања и курсне разлике


Статус:

Доступан онлине

Датум:

18. мај 2021.

Место одржавања:Online - ZOOM
Трајање:60 мин
Назив:Закон о заштити података о личности - највећи изазови и потенцијална решења
Ниво курса:основни
Шифра курса:W2104
Број ЦПЕ поена:60 мин
Предавачи:Бранко Суботић, CISA, виши менаџер у сектору пословног саветовања Ernst & Young д.о.о. Београд

Јован Богићевић, CISA, менаџер у сектору пословног саветовања Ernst & Young д.о.о. Београд

Лазар Мијаиловић, виши консултант у сектору пословног саветовања Ernst & Young д.о.о. Београд
Цена курса:бесплатан
Линк за више информација:Закон о заштити података о личности (највећи изазови и потенцијална решења)


Статус:

Доступан онлине

Датум:

13. мај 2021.

Место одржавања:Online - ZOOM
Трајање:60 мин
Назив:Етички изазови и дилеме у пословању
Ниво курса:основни
Шифра курса:W2103
Број ЦПЕ поена:60 мин
Предавачи:др Небојша Јеремић, ОИР-КОР, Овлашћени рачуновођа СРРС

Јелена Бабовић, ОИР-IIA, ОИР-КОР
Цена курса:бесплатан
Линк за више информација:Етички изазови и дилеме у пословању


Статус:

Доступан онлине

Датум:

30-31 март 2021.

Место одржавања:Online - ZOOM
Трајање:4 sata
Назив:Дигитална (р)еволуција – пут неизвесности и изазова ка новој пословној реалности
Ниво курса:основни
Шифра курса:W2102
Број ЦПЕ поена:4
Предавач:Владимир Михајловић
Цена курса:Чланови УИРС 6.000,00 RSD

Остали 8.000,00 RSD

Учесници из иностранства 70 EUR
Линк за више информација:Дигитална (р)еволуција – пут неизвесности и изазова ка новој пословној реалности


Статус:

Одржан

Датум:

25. фебруар 2021

Место одржавања:Online - ZOOM
Трајање:60 мин
Назив:Улога интерне ревизије у превенцији превара
Ниво курса:основни
Шифра курса:W2009
Број ЦПЕ поена:60 мин
Предавач:мр Милена Милојевић, ОИР-КОР, ОИР-ЈС
Цена курса:Бесплатан
Линк за више информација:Улога интерне ревизије у превенцији превара


Статус:

Доступан онлине

Датум:

21-22 јануар 2021.

Место одржавања:Online - ZOOM
Трајање:4 сата
Назив:Сарадња ревизора са „тешким клијентима“
Ниво курса:основи
Шифра курса:W2101
Број ЦПЕ поена:4
Предавач:Сандра Јаконић, психолог НБС
Цена курса:По ценовнику
Линк за више информација:Сарадња ревизора са „тешким клијентима“