Календар догађаја

 

ПРОГРАМ И ПЛАН СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА У ОРГАНИЗАЦИЈИ УИРС ЗА 2018. ГОДИНУ

(Овај програм и план ће се континуирано обогаћивати и допуњавати)

Напомена:

  • * Основни курс означава ниво знања који је усаглашен са основним програмима за стицање професионалних звања за интерне ревизоре
  • ** Циклус: Јавни сектор.
  • *** Циклус: Ревизија информационих технологија и информационих система
   
1.Датум:19. фебруар 2018.
Место одржавања:Београд, хотел Palace
Трајање:један дан
Назив:Основе ИТ ревизије за интерне ревизоре

Ниво курса:основни *
Шифра курса:1300 ***
Број ЦПЕ поена:6
Предавачи:др Лазар Копања
2.Датум:30. март 2018.
Место одржавања:Београд, хотел Palace
Трајање:један дан
Назив:Основе интерне ревизије

Ниво курса:основни *
Шифра курса:1100
Број ЦПЕ поена:6
Предавачи:др Јозефина Беке Тривунц, ЦИА
Оливера Радовић, ОИР-ЈС
Драган Пешић, ЦИА
3.Датум:15-16 март 2018.
Место одржавања:Београд, хотел Palace
Трајање:два дана
Назив:Интерна ревизија – активност која додаје вредност организацијама јавног сектора

Ниво курса:основни *
Шифра курса:2100 **
Број ЦПЕ поена:12
Предавачи:Далибор Видаковић, ОИР-ЈС, ОИР-КОР
Марија Станковић, ОИР-ЈС
Милена Милојевић, ОИР-ЈС, ОИР-КОР
4.Датум:24-25 мај 2018.
Место одржавања:Београд, хотел Metropol Palace
Трајање:два дана
Назив:Седма Конференција УИРС: „Садашњи проблеми-будуће шансе: анализирајте, разумите, унапредите“

Ниво курса:Н/П
Шифра курса:Н/П
Број ЦПЕ поена:12
Предавачи:Биће накнадно објављени
5.Датум:4. јун 2018.
Место одржавања:Београд
Трајање:један дан
Назив:Извештавање интерне ревизије

Ниво курса:Напредни
Шифра курса:3100
Број ЦПЕ поена:6
Предавачи:Јелена Рунић, ЦИА
Марија Бановић, ЦИА
Јадранка Кораћ, ЦИА
6.Датум:25. септембар 2018.
Место одржавања:Београд, хотел Palace
Трајање:један дан
Назив:Ревизорска етика и пословна етика као предмет ревизије
Ниво курса:Напредни
Шифра курса:2200
Број ЦПЕ поена:6
Предавачи:Биљана Ратковић, редовни професор, Факултет техничких наука, Нови Сад
7.Датум:18 - 19 октобар 2018.
Место одржавања:Нови Сад, Фаакултет техничких наука
Трајање:два дана
Назив:Друга регионална конференција интерних ревизора

Ниво курса:Н/П
Шифра курса:Н/П
Број ЦПЕ поена:9
Предавачи:Биће накнадно објављени у Агенди
8.Датум:Помера се за 2019. годину. Курс ће бити дефинисан после процене заинтересованости
Место одржавања:Београд
Трајање:два дана
Назив:Инфраструктура, мреже, мрежни сервиси и Оперативни системи, базе података, апликације

Ниво курса:Напредн Напомена: садржај курса ће бити модификован
Шифра курса:5100 ***
5200 ***
Број ЦПЕ поена:12 или 13
Предавачи:Владимир Стојиљковић, дипл.инж. електротехнике,
мр Радуле Шошкић, CISSP, GPEN, GSNA
9.Датум:Помера се за 2019. годину. Курс ће бити дефинисан после процене заинтересованости
Место одржавања:Београд
Трајање:два даана
Назив:Пракса интерне ревизије
Напмена: Саадржај курса ће бити модификован
Ниво курса:Основни
Шифра курса:1200
Број ЦПЕ поена:13
Предавачи:др Јозефина Беке Тривунц, ЦИА
Оливера Радовић, ОИР-ЈС
Драган Пешић, ЦИА
10.Датум:7. децембар 2018.
Место одржавања:Београд, Универзитет Сингидунум
Трајање:један дан
Назив:ФИНИЗ Конеренција: : „Улога Финансијског и нефинансијског извештавања у одговорном пословању“
Ниво курса:Н/П
Шифра курса:Н/П
Број ЦПЕ поена:4 или 5
Предавачи:Биће накнадно објављени у Агенди