Календар догађаја

ПРОГРАМ И ПЛАН СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА У ОРГАНИЗАЦИЈИ УИРС ЗА 2020, ГОДИНУ

Због ситуације са корона вирусом  сви курсеви за 2020. годину су отказани.

Организација курсева за 2021. годину зависиће од епидемиолошке ситуације. 

Да би члановима обезбедили одређени ниво професионалне едукације организовали смо “ONLINE” вебинаре.

 

Овај програм и план ће се континуирано обогаћивати и допуњавати. 

Цене курсева (важе за све курсеве осим оних где стоји “бесплатан” или “посебна цена”), важее за планираане догађаје до 15.марта 2020. године:

 1. Једнодневни курс:
  • чланови УИРС 12.000,00 RSD
  • остали                14.500,00 RSD
  • странци                          120 ЕУР
 2. Дводневни курс:
  • чланови УИРС 23.000,00 RSD
  • остали                26.000,00 RSD
  • странци                          220 ЕУР

Цене курсева (важе за све курсеве осим оних где стоји “бесплатан” или “посебна цена”), важе за планираане догађаје после 15.марта 2020. године:

1. ЈЕДНОДНЕВНИ КУРСЕВИ
а. Чланови УИРС 
За једног учесника 12.000,00 РСД
За три и више учесника∗ 10.000,00 РСД
б. Остали
За једног учесника 14.500,00 РСД
За три и више учесника∗
в. Странци 120,00 ЕУР
2. ДВОДНЕВНИ КУРСЕВИ
а. Чланови УИРС
За једног учесника 23.000,00 РСД
За три и више учесника∗ 20.000,00 РСД
б. Остали
За једног учесника 26.000,00 РСД
За три и више учесника∗ 23.000,00 РСД
в. Странци 220,00 ЕУР

Попусти за три и више учесника односе се на учеснике пријављене из исте организације (исти ПИБ, матични број).

ПОСЕБНА НАПОМЕНА: У циљу оптимизације квалитета рада са учесницима курса, максимални број учесника је 20, а минимални број за одржавање курса је 8 учесника. У случају мање групе, утврдиће се нови термин, или ће уплаћена средства бити враћена учесницима.

 

ШИФРИРАЊЕ КУРСЕВА       
1. Ниво курсаОЗНАКА 2. СекторОЗНАКА3. Накнада за курсОЗНАКА4. Редни број скупа у години ОЗНАКА
ОсновниООпштиОПлаћениПдвоцифрени број
НапредниНПриватниПБесплатанБдвоцифрени број
КонференцијаКЈавниЈдвоцифрени број
ФинансијскиФдвоцифрени број

 

   
1.Датум:12- 13 март 2020.
ОДРЖАН
Место одржавања:Београд, Кнеза Милоша 7а, Дом инжењера и техничара Србије, трећи спрат
Трајање:два дана
Назив:Основи ИТ/ИС за интерне ревизоре
Ниво курса:основни
Шифра курса:ООП01
Број ЦПЕ поена:13
Предавачи:Стефан Поповић, дипл. информатичар, мастер информатике и Лука Милинковић, дипл. електроинжењер, мастер ЕТФ,
Цена курса:по ценовнику
Линк за више информација:КУРС ОСНОВИ ИТ/ИС ЗА ИНТЕРНЕ РЕВИЗОРЕ
2.Датум:03. април 2020.
ОТКАЗАН
Место одржавања:Београд, Кнеза Милоша 7а, Дом инжењера и техничара Србије, трећи спрат
Трајање:један дан
Назив:Кључне компоненте успешности функционисања интерне ревизије у циљу успостављања квалитета

Ниво курса:напредни
Шифра курса:НОП02
Број ЦПЕ поена:6
Предавачи:Весна Вулешевић, ОИР-ЈС,
Милена Милојевић, ОИР-КОР, ОИР-ЈС и
Светлана Јамандиловић, ОИР-КОР, Експерт екстерне оцене квалитета
Цена курса:по ценовнику
Линк за више информација:Кључне компоненте успешности функ.ИР у циљу успост.квалитета
3.Датум:о ОТКАЗАН
Место одржавања:
Трајање:
Назив:
Ниво курса:
Шифра курса:
Број ЦПЕ поена:
Предавачи:
Цена курса:
Линк за више информација:
4.Датум:21-22 мај 2020.
ОТКАЗАН
Место одржавања:Београд, Борча
Хотел Ковилово Ресорт
Трајање:два дана
Назив:Девета конференција УИРС
Ниво курса:Н/П
Шифра курса:КОП04
Број ЦПЕ поена:12
Предавачи:Биће накнадно објављени по програму конференције
Цена курса:посебна
Линк за више информација:Девета конференција
5.Датум:5. јун 2020.
ОТКАЗАН
Место одржавања:Београд, Кнеза Милоша 7а, Дом инжењера и техничара Србије, трећи спрат
Трајање:један дан
Назив:Основе интерне ревизије
Ниво курса:основни
Шифра курса:ООП06
Број ЦПЕ поена:6
Предавачи:Сузана Маркагић, ЦИА
Оливера Радовић, ОИР-ЈС
Драган Пешић, ЦИА
Цена курса:по ценовнику
Линк за више информација:КУРС ОСНОВИ ИНТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ 2020.
6.Датум:7-8 септембар 2020.
ОТКАЗАН
Место одржавања:Београд, Кнеза Милоша 7а, Дом инжењера и техничара Србије, трећи спрат
Трајање:два дана
Назив:Пракса интерне ревизије
Ниво курса:основни
Шифра курса:ООП06
Број ЦПЕ поена:12
Предавачи:Сузана Маркагић, ЦИА
Оливера Радовић, ОИР-ЈС
Драган Пешић, ЦИА
Цена курса:по ценовнику
Линк за више информација:ПРАКСА ИНТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ
7.Датум:24 - 25 септембар 2020.
ОТКАЗАН
Место одржавања:Београд, Кнеза Милоша 7а, Дом инжењера и техничара Србије, трећи спрат
Трајање:два дана
Назив:Интерна ревизија – активност која додаје вредност организацијама јавног сектора
Ниво курса:основни
Шифра курса:ОЈП07
Број ЦПЕ поена:12
Предавачи:Далибор Видаковић, ОИР-ЈС, ОИР-КОР
Марија Станковић, ОИР-ЈС
Милена Милојевић, ОИР-ЈС, ОИР-КОР
Цена курса:по ценовнику
Линк за више информација:
8.Датум:15. октобар 2020.
ОТКАЗАН
Место одржавања:Београд, Кнеза Милоша 7а, Дом инжењера и техничара Србије, трећи спрат
Трајање:један дан
Назив:Извештавање интерне ревизије
Ниво курса:напредни
Шифра курса:НОП08
Број ЦПЕ поена:6
Предавачи:Јелена Рунић, ЦИА
Марија Бановић, ЦИА
Јадранка Кораћ, ЦИА
Цена курса:по ценовнику
Линк за више информација:
9.Датум:14 - 16 октобар 2020.
ОТКАЗАН
Место одржавања:БиХ, Неум, Гранд Хотел Неум, prodaja@hotel-neum.com
Трајање:два дана
Назив:Регионална конференција (заједничка ИИА Хрватска, ИИА Србија и ИИА Босна и Херецеговина)
Ниво курса:Н/П
Шифра курса:КОП09
Број ЦПЕ поена:10
Предавачи:Више предавача по програму конференције
Цена курса:посебна
Линк за више информација:
10.Датум:новембар 2020.
ОТКАЗАН
Место одржавања:Нови Сад, или неки други град
Трајање:један дан
Назив:Сусрети интерних ревизора
Ниво курса:Н/П
Шифра курса:КОП10
Број ЦПЕ поена:6
Предавачи:више предавача по програму
Цена курса:посебна
Линк за више информација:
11.Датум:19 - 20 новембар 2020.
ОТКАЗАН
Место одржавања:Београд, Кнеза Милоша 7а, Дом инжењера и техничара Србије, трећи спрат
Трајање:два дана
Назив:Квалитет рада интерне ревизије
Ниво курса:напредни
Шифра курса:НОП11
Број ЦПЕ поена:12
Предавачи:Јелена Рунић, ЦИА
Марија Бановић, ЦИА
Јадранка Кораћ, ЦИА
Цена курса:по ценовнику
Линк за више информација:
12.Датум:27-28 новембар 2020.
ОТКАЗАН
Место одржавања:Београд, Хотел „Radisson Blu Old Mill“
Трајање:два сата
Назив:Мултиконгрес „Serbian visions“-подијумска дискусија
Ниво курса:основни
Шифра курса:ООБ12
Број ЦПЕ поена:2
Предавачи:Биће накнадно објављени
Цена курса:БЕСПЛАТНО
Линк за више информација:
13.Датум:4. децембар 2020.
БИЋЕ ОДРЖАН "ONLINE"
Место одржавања:Београд, Универзитет Сингидунум
Трајање:један дан
Назив:ФИНИЗ конференција 2020
Ниво курса:Конференција
Шифра курса:КОБ13
Број ЦПЕ поена:нема
Предавачи:Већи број предавача по програму конференције
Цена курса:БЕСПЛАТНО
Линк за више информација:
14.Датум:још није дефинисан датум 2020.
ОТКАЗАН
Место одржавања:Београд, Кнеза Милоша 7а, Дом инжењера и техничара Србије, трећи спрат
Трајање:један даан
Назив:Рачуноводство за интерне ревизоре
Ниво курса:Основни
Шифра курса:ООП14
Број ЦПЕ поена:6
Предавачи:др Јозефина Беке Тривунац, ЦИА
Цена курса:по ценовнику
Линк за више информација: