Календар догађаја

 

ПРОГРАМ И ПЛАН СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА У ОРГАНИЗАЦИЈИ УИРС ЗА 2018. ГОДИНУ

(Овај програм и план ће се континуирано обогаћивати и допуњавати)

Напомена:

  • * Основни курс означава ниво знања који је усаглашен са основним програмима за стицање професионалних звања за интерне ревизоре
  • ** Циклус: Јавни сектор.
  • *** Циклус: Ревизија информационих технологија и информационих система
   
1.Датум:19. фебруар 2018.
Место одржавања:Београд, хотел Palace
Трајање:један дан
Назив:Основе ИТ ревизије за интерне ревизоре

Ниво курса:основни *
Шифра курса:1300 ***
Број ЦПЕ поена:6
Предавачи:др Лазар Копања
2.Датум:30. март 2018.
Место одржавања:Београд, хотел Palace
Трајање:један дан
Назив:Основе интерне ревизије

Ниво курса:основни *
Шифра курса:1100
Број ЦПЕ поена:6
Предавачи:др Јозефина Беке Тривунц, ЦИА
Оливера Радовић, ОИР-ЈС
Драган Пешић, ЦИА
3.Датум:15-16 март 2018.
Место одржавања:Београд, хотел Palace
Трајање:два дана
Назив:Интерна ревизија – активност која додаје вредност организацијама јавног сектора

Ниво курса:основни *
Шифра курса:2100 **
Број ЦПЕ поена:12
Предавачи:Далибор Видаковић, ОИР-ЈС, ОИР-КОР
Марија Станковић, ОИР-ЈС
Милена Милојевић, ОИР-ЈС, ОИР-КОР
4.Датум:24-25 мај 2018.
Место одржавања:Београд, хотел Metropol Palace
Трајање:два дана
Назив:Седма Конференција УИРС: „Садашњи проблеми-будуће шансе: анализирајте, разумите, унапредите“

Ниво курса:Н/П
Шифра курса:Н/П
Број ЦПЕ поена:12
Предавачи:Биће накнадно објављени
5.Датум:4. јун 2018.
Место одржавања:Београд
Трајање:један дан
Назив:Извештавање интерне ревизије

Ниво курса:Напредни
Шифра курса:3100
Број ЦПЕ поена:6
Предавачи:Јелена Рунић, ЦИА
Марија Бановић, ЦИА
Јадранка Кораћ, ЦИА
6.Датум:септембар 2018.
Место одржавања:Београд
Трајање:два дана
Назив:Инфраструктура, мреже, мрежни сервиси

Ниво курса:Напредни
Шифра курса:5100 ***
Број ЦПЕ поена:13
Предавачи:мр Радуле Шошкић, CISSP, GPEN, GSNA
7.Датум:октобар 2018.
Место одржавања:Београд
Трајање:два дана
Назив:Пракса интерне ревизије

Ниво курса:Основни *
Шифра курса:1200
Број ЦПЕ поена:13
Предавачи:др Јозефина Беке Тривунц, ЦИА
Оливера Радовић, ОИР-ЈС
Драган Пешић, ЦИА

8.Датум:новембар 2018.
Место одржавања:Београд
Трајање:два дана
Назив:Оперативни системи, базе података, апликације

Ниво курса:Напредни
Шифра курса:5200 ***
Број ЦПЕ поена:13
Предавачи:Владимир Стојиљковић, дипл.инж. електротехнике
9.Датум:децембар 2018.
Место одржавања:Београд
Трајање:један дан
Назив:ФИНИЗ конференција 2018-Универзитет Сингидунум

Ниво курса:Н/П
Шифра курса:Н/П
Број ЦПЕ поена:4
Предавачи:Биће накнадно објављени