Календар догађаја

ПРОГРАМ И ПЛАН СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА У ОРГАНИЗАЦИЈИ УИРС ЗА 2021. ГОДИНУ

 Статус:

Планиран

Датум:

18. мај 2021.

Место одржавања:Online - ZOOM
Трајање:60 мин
Назив:Закон о заштити података о личности - највећи изазови и потенцијална решења
Ниво курса:основни
Шифра курса:
Број ЦПЕ поена:60 мин
Предавачи:Бранко Суботић, CISA, виши менаџер у сектору пословног саветовања Ernst & Young д.о.о. Београд

Јован Богићевић, CISA, менаџер у сектору пословног саветовања Ernst & Young д.о.о. Београд

Лазар Мијаиловић, виши консултант у сектору пословног саветовања Ernst & Young д.о.о. Београд
Цена курса:бесплатан
Линк за више информација:Закон о заштити података о личности (највећи изазови и потенцијална решења)


Статус:

Планиран

Датум:

13. мај 2021.

Место одржавања:Online - ZOOM
Трајање:60 мин
Назив:Етички изазови и дилеме у пословању
Ниво курса:основни
Шифра курса:
Број ЦПЕ поена:60 мин
Предавачи:др Небојша Јеремић, ОИР-КОР, Овлашћени рачуновођа СРРС

Јелена Бабовић, ОИР-IIA, ОИР-КОР
Цена курса:бесплатан
Линк за више информација:Етички изазови и дилеме у пословању


Статус:

Одржан
Ускоро доступан на захтев

Датум:

30-31 март 2021.

Место одржавања:Online - ZOOM
Трајање:4 sata
Назив:Дигитална (р)еволуција – пут неизвесности и изазова ка новој пословној реалности
Ниво курса:основни
Шифра курса:
Број ЦПЕ поена:4
Предавач:Владимир Михајловић
Цена курса:Чланови УИРС 6.000,00 RSD

Остали 8.000,00 RSD

Учесници из иностранства 70 EUR
Линк за више информација:Дигитална (р)еволуција – пут неизвесности и изазова ка новој пословној реалности


Статус:

Одржан

Датум:

25. фебруар 2021

Место одржавања:Online - ZOOM
Трајање:60 мин
Назив:Улога интерне ревизије у превенцији превара
Ниво курса:основни
Шифра курса:
Број ЦПЕ поена:60 мин
Предавач:мр Милена Милојевић, ОИР-КОР, ОИР-ЈС
Цена курса:Бесплатан
Линк за више информација:Улога интерне ревизије у превенцији превара


Статус:

Одржан

Датум:

21-22 јануар 2021.

Место одржавања:Online - ZOOM
Трајање:4 сата
Назив:Сарадња ревизора са „тешким клијентима“
Ниво курса:основи
Шифра курса:
Број ЦПЕ поена:4
Предавач:Дигитална (р)еволуција – пут неизвесности и изазова ка новој пословној реалностиСандра Јаконић, психолог НБС
Цена курса:По ценовнику
Линк за више информација:Сарадња ревизора са „тешким клијентима“