Календар догађаја

ПРОГРАМ И ПЛАН СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА У ОРГАНИЗАЦИЈИ УИРС ЗА 2020, ГОДИНУ

Због ситуације са корона вирусом  курсеви су отказани. Када се ситуација промени реорганизоваћемо планиране курсеве и покушати да их организујемо на јесен, ове године.

 

Овај програм и план ће се континуирано обогаћивати и допуњавати. 

Цене курсева (важе за све курсеве осим оних где стоји “бесплатан” или “посебна цена”), важее за планираане догађаје до 15.марта 2020. године:

 1. Једнодневни курс:
  • чланови УИРС 12.000,00 RSD
  • остали                14.500,00 RSD
  • странци                          120 ЕУР
 2. Дводневни курс:
  • чланови УИРС 23.000,00 RSD
  • остали                26.000,00 RSD
  • странци                          220 ЕУР

Цене курсева (важе за све курсеве осим оних где стоји “бесплатан” или “посебна цена”), важе за планираане догађаје после 15.марта 2020. године:

1. ЈЕДНОДНЕВНИ КУРСЕВИ
а. Чланови УИРС 
За једног учесника 12.000,00 РСД
За три и више учесника∗ 10.000,00 РСД
б. Остали
За једног учесника 14.500,00 РСД
За три и више учесника∗
в. Странци 120,00 ЕУР
2. ДВОДНЕВНИ КУРСЕВИ
а. Чланови УИРС
За једног учесника 23.000,00 РСД
За три и више учесника∗ 20.000,00 РСД
б. Остали
За једног учесника 26.000,00 РСД
За три и више учесника∗ 23.000,00 РСД
в. Странци 220,00 ЕУР

Попусти за три и више учесника односе се на учеснике пријављене из исте организације (исти ПИБ, матични број).

ПОСЕБНА НАПОМЕНА: У циљу оптимизације квалитета рада са учесницима курса, максимални број учесника је 20, а минимални број за одржавање курса је 8 учесника. У случају мање групе, утврдиће се нови термин, или ће уплаћена средства бити враћена учесницима.

 

ШИФРИРАЊЕ КУРСЕВА       
1. Ниво курсаОЗНАКА 2. СекторОЗНАКА3. Накнада за курсОЗНАКА4. Редни број скупа у години ОЗНАКА
ОсновниООпштиОПлаћениПдвоцифрени број
НапредниНПриватниПБесплатанБдвоцифрени број
КонференцијаКЈавниЈдвоцифрени број
ФинансијскиФдвоцифрени број

 

   
1.Датум:12- 13 март 2020.
Место одржавања:Београд, Кнеза Милоша 7а, Дом инжењера и техничара Србије, трећи спрат
Трајање:два дана
Назив:Основи ИТ/ИС за интерне ревизоре
Ниво курса:основни
Шифра курса:ООП01
Број ЦПЕ поена:13
Предавачи:Стефан Поповић, дипл. информатичар, мастер информатике и Лука Милинковић, дипл. електроинжењер, мастер ЕТФ,
Цена курса:по ценовнику
Линк за више информација:КУРС ОСНОВИ ИТ/ИС ЗА ИНТЕРНЕ РЕВИЗОРЕ
2.Датум:03. април 2020.-Биће померен за неки други датум
Место одржавања:Београд, Кнеза Милоша 7а, Дом инжењера и техничара Србије, трећи спрат
Трајање:један дан
Назив:Кључне компоненте успешности функционисања интерне ревизије у циљу успостављања квалитета

Ниво курса:напредни
Шифра курса:НОП02
Број ЦПЕ поена:6
Предавачи:Весна Вулешевић, ОИР-ЈС,
Милена Милојевић, ОИР-КОР, ОИР-ЈС и
Светлана Јамандиловић, ОИР-КОР, Експерт екстерне оцене квалитета
Цена курса:по ценовнику
Линк за више информација:Кључне компоненте успешности функ.ИР у циљу успост.квалитета
3.Датум:отказан
Место одржавања:
Трајање:
Назив:
Ниво курса:
Шифра курса:
Број ЦПЕ поена:
Предавачи:
Цена курса:
Линк за више информација:
4.Датум:21-22 мај 2020.
Место одржавања:Београд, Борча
Хотел Ковилово Ресорт
Трајање:два дана
Назив:Девета конференција УИРС
Ниво курса:Н/П
Шифра курса:КОП04
Број ЦПЕ поена:12
Предавачи:Биће накнадно објављени по програму конференције
Цена курса:посебна
Линк за више информација:Девета конференција
5.Датум:5. јун 2020
Место одржавања:Београд, Кнеза Милоша 7а, Дом инжењера и техничара Србије, трећи спрат
Трајање:један дан
Назив:Основе интерне ревизије
Ниво курса:основни
Шифра курса:ООП06
Број ЦПЕ поена:6
Предавачи:Сузана Маркагић, ЦИА
Оливера Радовић, ОИР-ЈС
Драган Пешић, ЦИА
Цена курса:по ценовнику
Линк за више информација:КУРС ОСНОВИ ИНТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ 2020.
6.Датум:7-8 септембар 2020
Место одржавања:Београд, Кнеза Милоша 7а, Дом инжењера и техничара Србије, трећи спрат
Трајање:два дана
Назив:Пракса интерне ревизије
Ниво курса:основни
Шифра курса:ООП06
Број ЦПЕ поена:12
Предавачи:Сузана Маркагић, ЦИА
Оливера Радовић, ОИР-ЈС
Драган Пешић, ЦИА
Цена курса:по ценовнику
Линк за више информација:ПРАКСА ИНТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ
7.Датум:24 - 25 септембар 2020-Биће померен за други термин
Место одржавања:Београд, Кнеза Милоша 7а, Дом инжењера и техничара Србије, трећи спрат
Трајање:два дана
Назив:Интерна ревизија – активност која додаје вредност организацијама јавног сектора
Ниво курса:основни
Шифра курса:ОЈП07
Број ЦПЕ поена:12
Предавачи:Далибор Видаковић, ОИР-ЈС, ОИР-КОР
Марија Станковић, ОИР-ЈС
Милена Милојевић, ОИР-ЈС, ОИР-КОР
Цена курса:по ценовнику
Линк за више информација:
8.Датум:15. октобар 2020
Место одржавања:Београд, Кнеза Милоша 7а, Дом инжењера и техничара Србије, трећи спрат
Трајање:један дан
Назив:Извештавање интерне ревизије
Ниво курса:напредни
Шифра курса:НОП08
Број ЦПЕ поена:6
Предавачи:Јелена Рунић, ЦИА
Марија Бановић, ЦИА
Јадранка Кораћ, ЦИА
Цена курса:по ценовнику
Линк за више информација:
9.Датум:14 - 16 октобар 2020
Место одржавања:БиХ, Неум, Гранд Хотел Неум, prodaja@hotel-neum.com
Трајање:два дана
Назив:Регионална конференција (заједничка ИИА Хрватска, ИИА Србија и ИИА Босна и Херецеговина)
Ниво курса:Н/П
Шифра курса:КОП09
Број ЦПЕ поена:10
Предавачи:Више предавача по програму конференције
Цена курса:посебна
Линк за више информација:
10.Датум:новембар 2020
Место одржавања:Нови Сад, или неки други град
Трајање:један дан
Назив:Сусрети интерних ревизора
Ниво курса:Н/П
Шифра курса:КОП10
Број ЦПЕ поена:6
Предавачи:више предавача по програму
Цена курса:посебна
Линк за више информација:
11.Датум:19 - 20 новембар 2020
Место одржавања:Београд, Кнеза Милоша 7а, Дом инжењера и техничара Србије, трећи спрат
Трајање:два дана
Назив:Квалитет рада интерне ревизије
Ниво курса:напредни
Шифра курса:НОП11
Број ЦПЕ поена:12
Предавачи:Јелена Рунић, ЦИА
Марија Бановић, ЦИА
Јадранка Кораћ, ЦИА
Цена курса:по ценовнику
Линк за више информација:
12.Датум:27-28 новембар 2020
Место одржавања:Београд, Хотел „Radisson Blu Old Mill“
Трајање:два сата
Назив:Мултиконгрес „Serbian visions“-подијумска дискусија
Ниво курса:основни
Шифра курса:ООБ12
Број ЦПЕ поена:2
Предавачи:Биће накнадно објављени
Цена курса:БЕСПЛАТНО
Линк за више информација:
13.Датум:4. децембар 2020.
Место одржавања:Београд, Универзитет Сингидунум
Трајање:један дан
Назив:ФИНИЗ конференција 2020
Ниво курса:Конференција
Шифра курса:КОБ13
Број ЦПЕ поена:4
Предавачи:Већи број предавача по програму конференције
Цена курса:БЕСПЛАТНО
Линк за више информација:
14.Датум:још није дефинисан датум 2020
Место одржавања:Београд, Кнеза Милоша 7а, Дом инжењера и техничара Србије, трећи спрат
Трајање:један даан
Назив:Рачуноводство за интерне ревизоре
Ниво курса:Основни
Шифра курса:ООП14
Број ЦПЕ поена:6
Предавачи:др Јозефина Беке Тривунац, ЦИА
Цена курса:по ценовнику
Линк за више информација: