Календар догађаја

ПРОГРАМ И ПЛАН СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА У ОРГАНИЗАЦИЈИ УИРС ЗА 2019. ГОДИНУ

(Овај програм и план ће се континуирано обогаћивати и допуњавати)

Напомена:

 • * Основни курс означава ниво знања који је усаглашен са основним програмима за стицање професионалних звања за интерне ревизоре
 • ** Циклус: Јавни сектор.
 • *** Циклус: Ревизија информационих технологија и информационих система

Цене курсева (важе за све курсеве осим оних где стоји “бесплатан” или “посебна цена”)

 1. Једнодневни курс:
  • чланови УИРС 12.000,00 RSD
  • остали                14.500,00 RSD
  • странци                          120 ЕУР
 2. Дводневни курс:
  • чланови УИРС 23.000,00 RSD
  • остали                26.000,00 RSD
  • странци                          220 ЕУР

ПОСЕБНА НАПОМЕНА: Курсеви (не односи се на бесплатне догађаје и конференције) ће бити одржани ако се пријави више од 5 (пет) учесника

 

   
1.Датум:5. и 6. март 2019.
Место одржавања:Београд, хотел Palace
Трајање:два дана
Назив:I-део: ИТ ревизија - претње и ризици, ревизија инфраструктуре, мрежа и апликација

Ниво курса:основни/напредни
Шифра курса:5100 ***
Број ЦПЕ поена:13
Предавачи:мр Радуле Шошкић, CISSP, GPEN, GSNA;
Владимир Стојиљковић, дипл.инж.електротехнике
Цена курса:по ценовнику
Линк за више информација:https://uirs.rs/dogadjaji/it-revizija-i-deo-pretnje-i-rizici-revizija-infrastrukture-mreza-i-aplikacija/
2.Датум:2. и 3. септембар 2019.
Место одржавања:Београд, хотел Palace
Трајање:два дана
Назив:Интерна ревизија – активност која додаје вредност организацијама јавног сектора
Ниво курса:основни **
Шифра курса:2100
Број ЦПЕ поена:12
Предавачи:Далибор Видаковић, ОИР-ЈС, ОИР-КОР
Марија Станковић, ОИР-ЈС
Милена Милојевић, ОИР-ЈС, ОИР-КОР
Цена курса:по ценовнику
Линк за више информација:https://uirs.rs/dogadjaji/interna-revizija-aktivnost-koja-dodaje-vrednost-organizacijama-javnog-sektora-2/
3.Датум:16. и 17. мај 2019.
Место одржавања:Аранђеловац, Хотел Извор
Трајање:два дана
Назив:Осма Конференција УИРС: : „Визијом до позиционИРања
интерне ревизије као кључног партнера“

Ниво курса:Н/П
Шифра курса:Н/П
Број ЦПЕ поена:12
Предавачи:Биће накнадно објављени у агенди
Цена курса:Посебна цена
Линк за више информација:https://uirs.rs/dogadjaji/osma-konferencija-uirs/
4.Датум:3. јун 2019.
Место одржавања:Београд, хотел Palace
Трајање:један дан
Назив:Извештавање интерне ревизије
Ниво курса:напредни
Шифра курса:3100
Број ЦПЕ поена:6
Предавачи:Јелена Рунић, ЦИА
Марија Бановић, ЦИА
Јадранка Кораћ, ЦИА
Цена курса:по ценовнику
Линк за више информација:https://uirs.rs/dogadjaji/izrada-revizorskog-izvestaja/
5.Датум:23. и 24. септембар 2019
Место одржавања:Београд, хотел Palace
Трајање:два дана
Назив:II – део: ИТ ревизија - поступци, специфичне технике, ревизија ИТ процеса

Ниво курса:основни/напредни
Шифра курса:5200***
Број ЦПЕ поена:13
Предавачи:мр Радуле Шошкић, CISSP, GPEN, GSNA
Владимир Стојиљковић, дипл.инж. електротехнике

Цена курса:по ценовнику
Линк за више информација:https://uirs.rs/dogadjaji/it-revizija-ii-deo-postupci-specificne-tehnike-revizija-it-procesa//
6.Датум:17-18 октобар 2019.
Место одржавања:Република Хрватска, Загреб
Трајање:два дана
Назив:Регионална конференција (заједничка ИИА Хрватска, ИИА Србија и ИИА Босна и Херецеговина)
Ниво курса:Н/П
Шифра курса:Н/П
Број ЦПЕ поена:11
Предавачи:Биће накнадно објављени
Цена курса:1500 Kn (куна)
Линк за више информација:https://3hiir2019.hiir-konferencija.com/
7.Датум:14. октобар 2019.
Место одржавања:Београд, хотел Palace
Трајање:један дан
Назив:Основе интерне ревизије
Ниво курса:основни
Шифра курса:1100
Број ЦПЕ поена:6
Предавачи:Сузана Маркагић, ЦИА
Оливера Радовић, ОИР-ЈС
Драган Пешић, ЦИА
Цена курса:по ценовнику
Линк за више информација:https://uirs.rs/dogadjaji/osnovi-interne-revizije-2/
8.Датум:1. новембар 2019.
Место одржавања:Нови Сад, Факултет техничких наука
Трајање:1. дан
Назив:СУСРЕТИ ИНТЕРНИХ РЕВИЗОРА - "Интерна ревизија на путу квалитета"
Ниво курса:Н/П
Шифра курса:Н/П
Број ЦПЕ поена:6
Предавачи:Објављени на страни конференције
Цена курса:посебна
Линк за више информација:https://uirs.rs/konferencija-novi-sad/
9.Датум:4. и 5. новембар 2019.
Место одржавања:Београд, хотел Palace
Трајање:2 дана
Назив:Пракса интерне ревизије
Ниво курса:основни
Шифра курса:2000
Број ЦПЕ поена:13
Предавачи:Сузана Маркагић, ЦИА
Оливера Радовић, ОИР-ЈС
Драган Пешић, ЦИА
Цена курса:по ценовнику
Линк за више информација:https://uirs.rs/dogadjaji/praksa-interne-revizije/
10.Датум:24-25 новембар 2019
Место одржавања:Београд, Хотел „Radisson Blu Old Mill“
Трајање:два сата
Назив:Мултиконгрес „Serbian visions“-подијумска дискусија
Ниво курса:Н/П
Шифра курса:Н/П
Број ЦПЕ поена:2
Предавачи:биће накнадно објављени
Цена курса:бесплатан
Линк за више информација:
11.Датум:6. децембар 2019.
Место одржавања:Београд, Универзитет Сингидунум
Трајање:један дан
Назив:ФИНИЗ конференција 2019. Дигитализација и смарт финансијско извештавање
Ниво курса:Н/П
Шифра курса:Н/П
Број ЦПЕ поена:4 или 5
Предавачи:Биће накнадно објављени у агенди
Цена курса:бесплатан
Линк за више информација: