Календар догађаја

ПРОГРАМ И ПЛАН СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА У ОРГАНИЗАЦИЈИ УИРС ЗА 2020, ГОДИНУ

Овај програм и план ће се континуирано обогаћивати и допуњавати. Тренутно нису дефинисани прецизни датуми и сала у којој ће се одржавати курсеви.

Цене курсева (важе за све курсеве осим оних где стоји “бесплатан” или “посебна цена”)

 1. Једнодневни курс:
  • чланови УИРС 12.000,00 RSD
  • остали                14.500,00 RSD
  • странци                          120 ЕУР
 2. Дводневни курс:
  • чланови УИРС 23.000,00 RSD
  • остали                26.000,00 RSD
  • странци                          220 ЕУР

ПОСЕБНА НАПОМЕНА: У циљу оптимизације квалитета рада са учесницима курса, максимални број учесника је 20, а минимални број за одржавање курса је 8 учесника. У случају мање групе, утврдиће се нови термин, или ће уплаћена средства бити враћена учесницима.

 

ШИФРИРАЊЕ КУРСЕВА       
1. Ниво курсаОЗНАКА 2. СекторОЗНАКА3. Накнада за курсОЗНАКА4. Редни број скупа у години ОЗНАКА
ОсновниООпштиОПлаћениПдвоцифрени број
НапредниНПриватниПБесплатанБдвоцифрени број
КонференцијаКЈавниЈдвоцифрени број
ФинансијскиФдвоцифрени број

 

   
1.Датум:20-21 фебруар 2020.
Место одржавања:Београд, Кнеза Милоша 9, Дом инжењера "Никола Тесла", IV спраат
Трајање:два дана
Назив:Основи ИТ/ИС за интерне ревизоре
Ниво курса:основни
Шифра курса:ООП01
Број ЦПЕ поена:12
Предавачи:Стефан Поповић, дипл. информатичар, мастер информатике и Лука Милинковић, дипл. електроинжењер, мастер ЕТФ,
Цена курса:по ценовнику
Линк за више информација:
2.Датум:20. март 2020.
Место одржавања:Београд, Кнеза Милоша 9, Дом инжењера "Никола Тесла", IV спраат
Трајање:један дан
Назив:Интерна оцена квалитета интерне ревизије
Ниво курса:напредни
Шифра курса:НОП02
Број ЦПЕ поена:6
Предавачи:Весна Вулешевић, ОИР-ЈС,
Милена Милојевић, ОИР-КОР, ОИР-ЈС и
Светлана Јамандиловић, ОИР-КОР, Експерт екстерне оцене квалитета
Цена курса:по ценовнику
Линк за више информација:
3.Датум:23-24 април 2020
Место одржавања:Београд, Кнеза Милоша 9, Дом инжењера "Никола Тесла", IV спраат
Трајање:два дана
Назив:Екстерна оцена квалитета интерне ревизије
Ниво курса:напредни
Шифра курса:НОП03
Број ЦПЕ поена:12
Предавачи:Василис Моногиос, ЦИА, ЦРМА- Грчка
предавање на енглеском језику
Цена курса:Посебна цена
Линк за више информација:
4.Датум:21-22 мај 2020.
Место одржавања:Београд, Борча
Хотел Ковилово Ресорт
Трајање:два дана
Назив:Девета конференција УИРС
Ниво курса:Н/П
Шифра курса:КОП04
Број ЦПЕ поена:12
Предавачи:Биће накнадно објављени по програму конференције
Цена курса:посебна
Линк за више информација:Девета конференција
5.Датум:5. јун 2020
Место одржавања:Београд, Кнеза Милоша 9, Дом инжењера "Никола Тесла", IV спраат
Трајање:један дан
Назив:Основе интерне ревизије
Ниво курса:основни
Шифра курса:ООП06
Број ЦПЕ поена:6
Предавачи:Сузана Маркагић, ЦИА
Оливера Радовић, ОИР-ЈС
Драган Пешић, ЦИА
Цена курса:по ценовнику
Линк за више информација:КУРС ОСНОВИ ИНТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ 2020.
6.Датум:7-8 септембар 2020
Место одржавања:Београд, Кнеза Милоша 9, Дом инжењера "Никола Тесла", IV спраат
Трајање:два дана
Назив:Пракса интерне ревизије
Ниво курса:основни
Шифра курса:ООП06
Број ЦПЕ поена:12
Предавачи:Сузана Маркагић, ЦИА
Оливера Радовић, ОИР-ЈС
Драган Пешић, ЦИА
Цена курса:по ценовнику
Линк за више информација:ПРАКСА ИНТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ
7.Датум:24 - 25 септембар 2020
Место одржавања:Београд, Кнеза Милоша 9, Дом инжењера "Никола Тесла", IV спраат
Трајање:два дана
Назив:Интерна ревизија – активност која додаје вредност организацијама јавног сектора
Ниво курса:основни
Шифра курса:ОЈП07
Број ЦПЕ поена:12
Предавачи:Далибор Видаковић, ОИР-ЈС, ОИР-КОР
Марија Станковић, ОИР-ЈС
Милена Милојевић, ОИР-ЈС, ОИР-КОР
Цена курса:по ценовнику
Линк за више информација:
8.Датум:15. октобар 2020
Место одржавања:Београд, Кнеза Милоша 9, Дом инжењера "Никола Тесла", IV спраат
Трајање:један дан
Назив:Извештавање интерне ревизије
Ниво курса:напредни
Шифра курса:НОП08
Број ЦПЕ поена:6
Предавачи:Јелена Рунић, ЦИА
Марија Бановић, ЦИА
Јадранка Кораћ, ЦИА
Цена курса:по ценовнику
Линк за више информација:
9.Датум:октобар 2020
Место одржавања:БиХ, Мостар
Трајање:два дана
Назив:Регионална конференција (заједничка ИИА Хрватска, ИИА Србија и ИИА Босна и Херецеговина)
Ниво курса:Н/П
Шифра курса:КОП09
Број ЦПЕ поена:10
Предавачи:Бише предавача по програму конференције
Цена курса:посебна
Линк за више информација:
10.Датум:новембар 2020
Место одржавања:Нови Сад, или неки други град
Трајање:један дан
Назив:Сусрети интерних ревизора
Ниво курса:Н/П
Шифра курса:КОП10
Број ЦПЕ поена:6
Предавачи:више предавача по програму
Цена курса:посебна
Линк за више информација:
11.Датум:19 - 20 новембар 2020
Место одржавања:Београд, Кнеза Милоша 9, Дом инжењера "Никола Тесла", IV спраат
Трајање:два дана
Назив:Квалитет рада интерне ревизије
Ниво курса:напредни
Шифра курса:НОП11
Број ЦПЕ поена:12
Предавачи:Јелена Рунић, ЦИА
Марија Бановић, ЦИА
Јадранка Кораћ, ЦИА
Цена курса:по ценовнику
Линк за више информација:
12.Датум:27-28 новембар 2020
Место одржавања:Београд, Хотел „Radisson Blu Old Mill“
Трајање:два сата
Назив:Мултиконгрес „Serbian visions“-подијумска дискусија
Ниво курса:основни
Шифра курса:ООБ12
Број ЦПЕ поена:2
Предавачи:Биће накнадно објављени
Цена курса:БЕСПЛАТНО
Линк за више информација:
13.Датум:4. децембар 2020.
Место одржавања:Београд, Универзитет Сингидунум
Трајање:један дан
Назив:ФИНИЗ конференција 2020
Ниво курса:Конференција
Шифра курса:КОБ13
Број ЦПЕ поена:4
Предавачи:Већи број предавача по програму конференције
Цена курса:БЕСПЛАТНО
Линк за више информација:
14.Датум:14. децембар 2020
Место одржавања:Београд, Кнеза Милоша 9, Дом инжењера "Никола Тесла", IV спраат
Трајање:један даан
Назив:Рачуноводство за интерне ревизоре
Ниво курса:Основни
Шифра курса:ООП14
Број ЦПЕ поена:6
Предавачи:др Јозефина Беке Тривунац, ЦИА
Цена курса:по ценовнику
Линк за више информација: