Kalendar događaja

PROGRAM I PLAN STRUČNOG USAVRŠAVANJA U ORGANIZACIJI UIRS ZA 2020, GODINU

Ovaj program i plan će se kontinuirano obogaćivati i dopunjavati. Trenutno nisu definisani precizni datumi i sala u kojoj će se održavati kursevi.

Cene kurseva (važe za sve kurseve osim onih gde stoji “besplatan” ili “posebna cena”)

 1. Jednodnevni kurs:
  • članovi UIRS 12.000,00 RSD
  • ostali                14.500,00 RSD
  • stranci                          120 EUR
 2. Dvodnevni kurs:
  • članovi UIRS 23.000,00 RSD
  • ostali                26.000,00 RSD
  • stranci                          220 EUR

POSEBNA NAPOMENA: Kursevi (ne odnosi se na besplatne događaje i konferencije) će biti održani ako se prijavi više od 8 (osam) učesnika.

 

   
1.Datum:februar 2020.
Mesto održavanja:Beograd,
Trajanje:jedan dan
Naziv:Osnovi IT/IS za interne revizore
Nivo kursa:osnovni
Šifra kursa:
Broj CPE poena:6
Predavači:Stefan Popović, dipl.informatičar, master informatike
Cena kursa:po cenovniku
Link za više informacija:
2.Datum:mart 2020.
Mesto održavanja:Beograd,
Trajanje:dva dana
Naziv:Interna ocena kvaliteta interne revizije
Nivo kursa:napredni
Šifra kursa:
Broj CPE poena:12
Predavači:Vesna Vulešević, OIR-JS,
Milena Milojević, OIR-KOR, OIR-JS i
Svetlana Jamandilović, OIR-KOR, Ekspert eksterne ocene kvaliteta
Cena kursa:po cenovniku
Link za više informacija:
3.Datum:april 2020
Mesto održavanja:Beograd
Trajanje:dva dana
Naziv:Eksterna ocena kvaliteta interne revizije
Nivo kursa:napredni
Šifra kursa:
Broj CPE poena:12
Predavači:Vasilis Monogios, CIA, CRMA- Grčka
predavanje na engleskom jeziku
Cena kursa:Posebna cena
Link za više informacija:
4.Datum:21-22 maj 2020.
Mesto održavanja:Beograd, Borča
Hotel Kovilovo Resort
Trajanje:dva dana
Naziv:Deveta konferencija UIRS
Nivo kursa:N/P
Šifra kursa:N/P
Broj CPE poena:12
Predavači:Biće naknadno objavljeni po programu konferencije
Cena kursa:posebna
Link za više informacija:
5.Datum:jun 2020
Mesto održavanja:Beograd,
Trajanje:jedan dan
Naziv:Osnove interne revizije
Nivo kursa:osnovni
Šifra kursa:
Broj CPE poena:6
Predavači:Suzana Markagić, CIA
Olivera Radović, OIR-JS
Dragan Pešić, CIA
Cena kursa:po cenovniku
Link za više informacija:
6.Datum:septembar 2020
Mesto održavanja:Beograd
Trajanje:dva dana
Naziv:Praksa interne revizije
Nivo kursa:osnovni
Šifra kursa:
Broj CPE poena:12
Predavači:Suzana Markagić, CIA
Olivera Radović, OIR-JS
Dragan Pešić, CIA
Cena kursa:po cenovniku
Link za više informacija:
7.Datum:septembar 2020
Mesto održavanja:Beograd,
Trajanje:dva dana
Naziv:Interna revizija – aktivnost koja dodaje vrednost organizacijama javnog sektora
Nivo kursa:osnovni
Šifra kursa:
Broj CPE poena:6
Predavači:Dalibor Vidaković, OIR-JS, OIR-KOR
Marija Stanković, OIR-JS
Milena Milojević, OIR-JS, OIR-KOR
Cena kursa:po cenovniku
Link za više informacija:
8.Datum:oktobar 2020
Mesto održavanja:Beograd
Trajanje:jedan dan
Naziv:Izveštavanje interne revizije
Nivo kursa:napredni
Šifra kursa:
Broj CPE poena:6
Predavači:elena Runić, CIA
Marija Banović, CIA
Jadranka Korać, CIA
Cena kursa:po cenovniku
Link za više informacija:
9.Datum:oktobar 2020
Mesto održavanja:BiH, Mostar
Trajanje:dva dana
Naziv:Regionalna konferencija (zajednička IIA Hrvatska, IIA Srbija i IIA Bosna i Herecegovina)
Nivo kursa:N/P
Šifra kursa:
Broj CPE poena:10
Predavači:Biše predavača po programu konferencije
Cena kursa:posebna
Link za više informacija:
10.Datum:novembar 2020
Mesto održavanja:Novi Sad, ili neki drugi grad
Trajanje:jedan dan
Naziv:Susreti internih revizora
Nivo kursa:N/P
Šifra kursa:N/P
Broj CPE poena:6
Predavači:više predavača po programu
Cena kursa:posebna
Link za više informacija:
11.Datum:novembar 2020
Mesto održavanja:Beograd,
Trajanje:jedan dan
Naziv:Kvalitet rada interne revizije
Nivo kursa:napredni
Šifra kursa:
Broj CPE poena:6
Predavači:Jelena Runić, CIA
Marija Banović, CIA
Jadranka Korać, CIA
Cena kursa:po cenovniku
Link za više informacija:
12.Datum:27-28 novembar 2020
Mesto održavanja:Beograd, Hotel „Radisson Blu Old Mill“
Trajanje:dva sata
Naziv:Multikongres „Serbian visions“-podijumska diskusija
Nivo kursa:N/P
Šifra kursa:N/P
Broj CPE poena:2
Predavači:Biće naknadno objavljeni
Cena kursa:BESPLATNO
Link za više informacija:
13.Datum:4. decembar 2020.
Mesto održavanja:Beograd, Univerzitet Singidunum
Trajanje:jedan dan
Naziv:FINIZ konferencija 2020
Nivo kursa:N/P
Šifra kursa:N/P
Broj CPE poena:4
Predavači:Veći broj predavača po programu konferencije
Cena kursa:BESPLATNO
Link za više informacija:
14.Datum:decembar 2020
Mesto održavanja:Beograd
Trajanje:jedan daan
Naziv:Računovodstvo za interne revizore
Nivo kursa:napredni
Šifra kursa:
Broj CPE poena:5
Predavači:dr Jozefina Beke Trivunac, CIA
Cena kursa:po cenovniku
Link za više informacija: