Kalendar događaja za 2021

PROGRAM I PLAN STRUČNOG USAVRŠAVANJA U ORGANIZACIJI UIRS ZA 2021. GODINU

 Status:

Dostupan online

Datum:

09. i 10. decembar 2021.

Mesto održavanja:Online - ZOOM
Trajanje:dva dana; 4 sata
Naziv:Kontinuitet poslovanja
Šifra kursa:W2111
Nivo kursa:osnovni
Broj CPE poena:4 CPE
Predavač:Milica Ilić. Milica ima 18 godina radnog iskustva u centralnoj banci i finansijskim institucijama na poslovima upravljanja i nadzora, razvoja i upravljanja globalnim timovima, upravljanja rizicima i revizijom. Milica je trenutno globalni rukovodilac zaštite i kontinuiteta poslovanja za Allianz grupu.
Cena kursa:Članovi UIRS………………..6.000,00 RSD

Ostali ………………………….8.000,00 RSD

Uplate iz inostranstva … 70 EUR
Link za više informacija:Kontinuitet poslovanja


Status:

Otkazan

Datum:

18. i 19. novembar 2021.

Mesto održavanja:Hotel Konstantin Veliki, Ulica 27. Marta 12, Beograd
Trajanje:dva dana; 14 sati
Naziv:Razvoj menadžerskih upravljačkih veština
Šifra kursa:W2110
Nivo kursa:srednji
Broj CPE poena:14 CPE
Predavač:dr Bojan Kostandinović
Centar za edukaciju IMPLEMENTACIJA ZNANJA
Cena kursa:Članovi UIRS………………..24.000,00 RSD

Ostali ………………………….26.000,00 RSD

Uplate iz inostranstva … 240 EUR
Link za više informacija:Razvoj menadžerskih upravljačkih veština


Status:

Dostupan online

Datum:

21. oktobar 2021.

Mesto održavanja:Online - ZOOM
Trajanje:60 min
Naziv:Revizija etičke kulture
Šifra kursa:W2109
Nivo kursa:srednji
Broj CPE poena:60 min
Predavač: Jelena Babović, OIR-IIA, OIR-KOR. Od 2008 zaposlena u KBC Bank a.d., pravnom prethodniku Telenor odnosno Mobi Banke a.d. na poslovima interne revizije. Od 2019 Rukovodilac Službe interne revizije Mobi banke.


dr Nebojša Jeremić, OIR-KOR, Ovlašćeni računovođa SRRS. Radnu karijeru započeo u Direkciji za finansije Telekom Srbija a.d.
Od 2013-te u Internoj reviziji Telekom Srbija a.d. na poslovima višeg internog revizora u oblasti korporativnih revizija.
Cena kursa:Članovi UIRS………………..3.000,00 RSD

Ostali ………………………….4.000,00 RSD

Uplate iz inostranstva … 35 EUR
Link za više informacija:Revizija etičke kulture


Status:

Dostupna online

Datum:

15. oktobar 2021.

Mesto održavanja:Hotel hotelu Tulip In Putnik, Beograd
Trajanje:celodnevni događaj
Naziv:9. konferencija UIRS-a
Šifra kursa:W2108
Nivo kursa:srednji
Broj CPE poena:6 CPE
Predavač:Predavači 9-te konferencije UIRS-a
Cena kursa:Članovi UIRS………………..12.000,00 RSD

Ostali ………………………….14.000,00 RSD

Uplate iz inostranstva … 125/145 EUR
Link za više informacija:9. konferencija UIRS-a


Status:

Održan

Datum:

07. i 08. oktobar 2021.

Mesto održavanja:Hotel Konstantin Veliki, Ulica 27. Marta 12, Beograd
Trajanje:12 sati
Naziv:Veština komuniciranja za revizore
Šifra kursa:W2107
Nivo kursa:napredni
Broj CPE poena:12 CPE
Predavač:Prof. dr Živka Pržulj, redovni profesor na na predmetima: Organizaciono ponašanje, menadžment ljudskih resursa i poslovna etika. Učestvovala je na projektima i održala veliki broj profesionalnih kurseva i obuka iz oblasti razvoja ljudskih resursa.


Doc. dr Snežana Videnović, predavač na predmetima Upravljanje ljudskim resursima i Poslovna etika. Ima dugogodišnje iskustvo na rukovodećim pozicijama u upravljanju ljudskim resursima u kompanijama. Poslovni i razvojni kouč. Trener i konsultant https://uplife.rs/
Cena kursa:Članovi UIRS………………..24.000,00 RSD

Ostali ………………………….26.000,00 RSD

Uplate iz inostranstva … 240 EUR
Link za više informacija:Veština komuniciranja za revizore


Status:

Dostupan online

Datum:

10. i 11. juni 2021.

Mesto održavanja:Online - ZOOM
Trajanje:6 sati
Naziv:Eksterna procena kvaliteta – Studija slučaja
Šifra kursa:W2106
Nivo kursa:srednji
Broj CPE poena:7 CPE
Predavač:Vasilis monogios,CIA, CRMA i COSO IC, “AMiD Corporate Governance, Internal Controls and Internal Audit Services PC” (osnivač i partner)
Cena kursa:Članovi UIRS………………..10.000,00 RSD

Ostali ………………………….12.000,00 RSD

Uplate iz inostranstva … 110 EUR
Link za više informacija:Eksterna procena kvaliteta – Studija slučaja


Status:

Dostupan online

Datum:

20. maj 2021.

Mesto održavanja:Online - ZOOM
Trajanje:60 min
Naziv:Transakcije u stranoj valuti - kursiranja i kursne razlike
Šifra kursa:W2105
Nivo kursa:osnovni
Broj CPE poena:60 min
Predavač:Aleksa Radovanović, ACCA, Rukovodilac za konsolidaciju i finasijsko izveštavanje u Ball Packaging korporaciji
Cena kursa:Samo za članove UIRS
Link za više informacija:Transakcije u stranoj valuti - kursiranja i kursne razlike


Status:

Dostupan online

Datum:

18. maj 2021.

Mesto održavanja:Online - ZOOM
Trajanje:60 min
Naziv:Zakon o zaštiti podataka o ličnosti - najveći izazovi i potencijalna rešenja
Nivo kursa:osnovni
Šifra kursa:W2104
Broj CPE poena:60 min
Predavači:Branko Subotić, CISA, viši menadžer u sektoru poslovnog savetovanja Ernst & Young d.o.o. Beograd

Jovan Bogićević, CISA, menadžer u sektoru poslovnog savetovanja Ernst & Young d.o.o. Beograd

Lazar Mijailović, viši konsultant u sektoru poslovnog savetovanja Ernst & Young d.o.o. Beograd
Cena kursa:besplatan
Link za više informacija:Zakon o zaštiti podataka o ličnosti (najveći izazovi i potencijalna rešenja)


Status:

Dostupan online

Datum:

13. maj 2021.

Mesto održavanja:Online - ZOOM
Trajanje:60 min
Naziv:Etički izazovi i dileme u poslovanju
Nivo kursa:osnovni
Šifra kursa:W2103
Broj CPE poena:60 min
Predavači:dr Nebojša Jeremić, OIR-KOR, Ovlašćeni računovođa SRRS

Jelena Babović, OIR-IIA, OIR-KOR
Cena kursa:besplatan
Link za više informacija:Etički izazovi i dileme u poslovanju


Status:

Dostupan online

Datum:

30-31 mart 2021.

Mesto održavanja:Online - ZOOM
Trajanje:4 sata
Naziv:Digitalna (r)evolucija – put neizvesnosti i izazova ka novoj poslovnoj realnosti
Nivo kursa:osnovni
Šifra kursa:W2102
Broj CPE poena:4
Predavač:Vladimir Mihajlović
Cena kursa:Članovi UIRS 6.000,00 RSD

Ostali 8.000,00 RSD

Učesnici iz inostranstva 70 EUR
Link za više informacija:Digitalna (r)evolucija – put neizvesnosti i izazova ka novoj poslovnoj realnosti


Status:

Održan

Datum:

25. februar 2021

Mesto održavanja:Online - ZOOM
Trajanje:60 min
Naziv:Uloga interne revizije u prevenciji prevara
Nivo kursa:osnovni
Šifra kursa:W2009
Broj CPE poena:60 min
Predavač:mr Milena Milojević, OIR-KOR, OIR-JS
Cena kursa:Besplatan
Link za više informacija:Uloga interne revizije u prevenciji prevara


Status:

Dostupan online

Datum:

21-22 januar 2021.

Mesto održavanja:Online - ZOOM
Trajanje:4 sata
Naziv:Saradnja revizora sa „teškim klijentima“
Nivo kursa:osnovi
Šifra kursa:W2101
Broj CPE poena:4
Predavač:Sandra Jakonić, psiholog NBS
Cena kursa:Po cenovniku
Link za više informacija:Saradnja revizora sa „teškim klijentima“