Kalendar događaja

PROGRAM I PLAN STRUČNOG USAVRŠAVANJA U ORGANIZACIJI UIRS ZA 2021. GODINU

 Status:

Planiran

Datum:

20. maj 2021.

Mesto održavanja:Online - ZOOM
Trajanje:60 min
Naziv:Transakcije u stranoj valuti - kursiranja i kursne razlike
Šifra kursa:W2105
Nivo kursa:osnovni
Broj CPE poena:60 min
Predavač:Aleksa Radovanović, ACCA, Rukovodilac za konsolidaciju i finasijsko izveštavanje u Ball Packaging korporaciji
Cena kursa:Samo za članove UIRS
Link za više informacija:Transakcije u stranoj valuti - kursiranja i kursne razlike


Status:

Planiran

Datum:

18. maj 2021.

Mesto održavanja:Online - ZOOM
Trajanje:60 min
Naziv:Zakon o zaštiti podataka o ličnosti - najveći izazovi i potencijalna rešenja
Nivo kursa:osnovni
Šifra kursa:W2104
Broj CPE poena:60 min
Predavači:Branko Subotić, CISA, viši menadžer u sektoru poslovnog savetovanja Ernst & Young d.o.o. Beograd

Jovan Bogićević, CISA, menadžer u sektoru poslovnog savetovanja Ernst & Young d.o.o. Beograd

Lazar Mijailović, viši konsultant u sektoru poslovnog savetovanja Ernst & Young d.o.o. Beograd
Cena kursa:besplatan
Link za više informacija:Zakon o zaštiti podataka o ličnosti (najveći izazovi i potencijalna rešenja)


Status:

Održan
Uskoro dostupan na zahtev

Datum:

13. maj 2021.

Mesto održavanja:Online - ZOOM
Trajanje:60 min
Naziv:Etički izazovi i dileme u poslovanju
Nivo kursa:osnovni
Šifra kursa:W2103
Broj CPE poena:60 min
Predavači:dr Nebojša Jeremić, OIR-KOR, Ovlašćeni računovođa SRRS

Jelena Babović, OIR-IIA, OIR-KOR
Cena kursa:besplatan
Link za više informacija:Etički izazovi i dileme u poslovanju


Status:

Održan
Uskoro dostupan na zahtev

Datum:

30-31 mart 2021.

Mesto održavanja:Online - ZOOM
Trajanje:4 sata
Naziv:Digitalna (r)evolucija – put neizvesnosti i izazova ka novoj poslovnoj realnosti
Nivo kursa:osnovni
Šifra kursa:W2102
Broj CPE poena:4
Predavač:Vladimir Mihajlović
Cena kursa:Članovi UIRS 6.000,00 RSD

Ostali 8.000,00 RSD

Učesnici iz inostranstva 70 EUR
Link za više informacija:Digitalna (r)evolucija – put neizvesnosti i izazova ka novoj poslovnoj realnosti


Status:

Održan

Datum:

25. februar 2021

Mesto održavanja:Online - ZOOM
Trajanje:60 min
Naziv:Uloga interne revizije u prevenciji prevara
Nivo kursa:osnovni
Šifra kursa:W2009
Broj CPE poena:60 min
Predavač:mr Milena Milojević, OIR-KOR, OIR-JS
Cena kursa:Besplatan
Link za više informacija:Uloga interne revizije u prevenciji prevara


Status:

Održan

Datum:

21-22 januar 2021.

Mesto održavanja:Online - ZOOM
Trajanje:4 sata
Naziv:Saradnja revizora sa „teškim klijentima“
Nivo kursa:osnovi
Šifra kursa:W2101
Broj CPE poena:4
Predavač:Sandra Jakonić, psiholog NBS
Cena kursa:Po cenovniku
Link za više informacija:Saradnja revizora sa „teškim klijentima“