Praktičar u internoj reviziji

 

Sticanje zvanja Praktičar u internoj reviziji govori o vašem putu ka CIA.

Da bi podržao studente, nove revizore, kao i one koji se rotiraju na svojim pozicijama, na njihovom putu ka internoj reviziji, IIA sa zadovoljstvom objavljuje preispitane zahteve za obrazovanjem i zapošljavanjem sadržane u programu za Praktičara u internoj reviziji (Internal Audit Practitioner). Sticanje zvanje Praktičara u internoj reviziji je odličan način da se pokaže sklonost za poslove interne revizije.

Promene u celokupnom programu otvaraju novi put ka imenovanju Sertifikovanog internog revizora® (CIA®), globalno priznatom sertifikatu za praktičare interne revizije širom sveta.

 

Zašto steći zvanje Praktičara u internoj reviziji

 • Ako ste student, diplomiranje sa već stečenim zvanjem Praktičara u internoj reviziji izražava vašu posvećenost ulasku u profesiju interne revizije sa znanjem koje je potrebno i omogućuje vam da odmah počnete da pružate svoj doprinos.
 • Ako svoju karijeri započnete u internoj reviziji, sticanje ovog zvanja omogućuje vam da potvrdite svoje znanju i sposobnosti tokom napredovanja kroz CIA program.
 • Ako se razvijate kroz rotaciju uloga, sticanje zvanja Praktičara u internoj reviziji dokazuje da imate temeljno znanje o Međunarodnim standardima za profesionalnu praksu interne revizije koje će vam pomoći da maksimalno iskoristite svoje iskustvo.
 • Ako rukovodite aktivnošću interne revizije, zvanje vam pomaže da pokažete da su vaši interni revizori dobro upućeni u osnove interne revizije i uspostavlja zajedničku osnovu veština i znanja povezanih sa najboljom praksom interne revizije.

 

Šta je uključeno u sticanje zvanja Praktičara u internoj reviziji?

Ažurirani ispit procenjuje osnovno znanje kandidata o trenutnoj praksi interne revizije i razumevanje pitanja, rizika i kontrola interne revizije. Zvanje Praktičara u internoj reviziji pokazuje posedovanje sposobnost za internu reviziju i osnovno znanje o Međunarodnim standardima za profesionalnu praksu interne revizije.

Kandidati će imati dve godine da završe program za zvanje Praktičara u internoj reviziji od datuma odobrenja za upis na program. Pojedinci sa aktivnim zvanjem Praktičara u internoj reviziji mogu se prijaviti za program CIA i biti zavedeni u registru sertifikata The IIA Certification Registry.

 

ŠtaKako položiti ispit za Praktičara u internoj reviziji

Proučite silabus u uradite test

Sveobuhvatni ispit pokriva trenutne prakse interne revizije; pitanja interne revizije, rizike i kontrole; i pet domena programa usmerenih na Standarde. Interaktivni studijski materijali, koji su uključeni u naknadu za prijavnu, pomažu da kandidati steknu zadovoljavajuće znanje koje je potrebno za polaganje dvočasovnog ispita od 100 pitanja sa zatvorenim odgovorima sa višestrukim izborom odgovora.

Trenutno su dostupna testiranja na licu mesta i na mreži. Onlajn testiranje koristi „sprovođenje uživo“, što znači da se kandidat nadgleda na mreži tokom trajanja testa, obično uz pomoć veb kamere, mikrofona i pristupa ekranu kandidata.

Ispitivanje na licu mesta je dostupno u mnogim ispitnim centrima Pearson VUE širom sveta.

 

Rokovi

Kandidati će imati dve godine da završe program za Praktičara interne revizije od datuma njihovog odobrenja za prijem u program. Pojedinci sa aktivnim zvanjima praktičara interne revizije mogu se prijaviti za program CIA bez potrebnog obrazovanja i / ili iskustva, diplome fakultetskih studija ili mastera.

Sa aktivnim imenovanjem praktičara interne revizije možete se prijaviti za program CIA. Imaćete tri godine da se upišete u program CIA koristeći vašu aktivnu oznaku praktičara interne revizije kao uslov za prijavu. Ako vaše imenovanje za praktičara interne revizije više nije aktivno, moraćete da ispunite obrazovne zahteve programa CIA ili da ispunite zahtev od 5 godina iskustva da biste ušli u program CIA.

 

Pregled

 • 5 delova programa, od kojih se svaki bavi skupom standarda
 • Ispit u trajanju od dva sata
 • 100 pitanja sa višestrukim izborom odgovora
 • Ispitivanje na licu mesta ili na mreži
 • 2 godine za polaganje ispita nakon upisa
 • 3 godine aktivnog imenovanja nakon polaganja ispita
 • 3 godine za upis na CIA

 

Koji su zahtevi za ispunjavanje uslova i detalji o cenama za program praktičara interne revizije?

Ispunjavanje uslova za program

Da bi osigurao da svi pojedinci mogu započeti put profesionalnog razvoja u internoj reviziji, IIA je revidirao zahteve radnog iskustva za kandidate za program Praktičara u internoj reviziji. Kandidati moraju ispunjavati uslove za karakterne osobine i identifikaciju. Pre nego što prijava kandidata može da bude odobrena, svu dokumentaciju (referenca karaktera i identifikacija) mora da primi i odobri osoblje za sertifikaciju IIA.

Karakterne reference

Kandidati moraju pokazivati visok moralni i profesionalni karakter i moraju podneti referencu o likovima koju su potpisali CIA, CGAP, CCSA, CFSA, CRMA ili supervizor kandidata.

Dokaz identiteta

Kandidati moraju da dostave dokaz o identitetu u obliku kopije službenog pasoša kandidata ili nacionalne lične karte. Dokumenti moraju biti važeći; dokumenti kojima je istekao rok neće biti prihvaćeni.

Programi za prijavljivanje i naknade za registraciju

Naknade za prijavu programa i registracija mogu se razlikovati po kandidatima i lokacijama, ali kao standard su sledeće:

IIA članovi

 • Naknada za prijavu – 75 USD (uključuje interaktivne materijale za studiranje)
 • Naknada za prijavu ispita – 150 USD

Oni koji nisu članovi IIa

 • Naknada za prijavu – 150 USD (uključuje interaktivne materijale za studiranje)
 • Naknada za registraciju ispita – 250 USD

 

Posetite Pricing Structure  stranicu za uvid u prijavu na program i naknadu za registraciju.

Da biste saznali više o podobnosti programa i cenama, posetite  Internal Audit Practitioner FAQ.

Registrujte se za program Interne revizije kroz CCMS već danas.