Новости удружења

14.02.2019.

  У Билтену су дате кратке информације о текућим активностима у оквиру УИРС и у оквиру Института интерних ревизора.

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА

13.02.2019.

О водећим принципима за ефективно управљање афилијацијом Водећи принципи за ефективно корпоративно управљање истичу начела, усклађена са најбољим међународним стандардима, […]

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА

10.01.2019.

Поштовани чланови УИРС, Позивам Вас да извршите уплату чланарине за календарску 2019. годину и тако наставите чланство у Удружењу. Одлука […]

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА

29.12.2018.

У Билтену су дате кратке информације о текућим активностима у оквиру УИРС и у оквиру Института интерних ревизора.    

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА

27.12.2018.

Обавештавамо Вас да је удружење за потребе чланства превело Допунску смерницу, Глобални водич за ревизију технологија (ГТАГ) МОПП – Водич […]

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА

17.12.2018.

Обавештавамо Вас да је удружење за потребе чланства превело Допунску смерницу, Водич за праксу „Ревизорски извештаји“- саопштавање резултата ревизије уверавања. […]

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА

12.12.2018.

У Билтену су дате кратке информације о текућим активностима у оквиру УИРС и сарадњи УИРС са другим институтима, а које […]

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА

01.09.2018.

У Билтену су дате кратке информације о текућим активностима у оквиру УИРС и сарадњи УИРС са другим локалним и регионалним […]

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА

28.04.2018.

  www.procredit-holding.com www.procreditbank.rs e-mail :job@procreditbank.rs   Уколико сте заинтересовани за позицију „“Experienced Internal Auditor“, све информације можете прочитати, ако отворите […]

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА

27.04.2018.

Удружење интерних ревизора Србије је за Вас припремило превод ИИА Водича за праксу „Управљање талентима“ у коме су дате препоруке […]

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА