Новости удружења

24.05.2019.

    “Tone at the Top” је двомесечни билтен кратких вести који пружа извршном руководству, управним одборима и одборима за […]

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА

13.04.2019.

ИИА Глобал је објавио нови Медел Повеље Одбора за ревизију. Модел Повеље Одбора за ревизију дизајниран је са циљем да […]

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА

03.04.2019.

Правилник о стручном усавршавању овлашћених интерних ревизора у јавном сектору ступио је на снагу 16.марта 2019.године. Правни основ за доношење […]

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА

02.03.2019.

На сајту УИРС објављен је ажуриран преглед свих смерница које је издао Институт интерних ревизора ИИА са датумом 28.02.2019. године, […]

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА

14.02.2019.

  У Билтену су дате кратке информације о текућим активностима у оквиру УИРС и у оквиру Института интерних ревизора.

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА

13.02.2019.

О водећим принципима за ефективно управљање афилијацијом Водећи принципи за ефективно корпоративно управљање истичу начела, усклађена са најбољим међународним стандардима, […]

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА

10.01.2019.

Поштовани чланови УИРС, Позивам Вас да извршите уплату чланарине за календарску 2019. годину и тако наставите чланство у Удружењу. Одлука […]

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА

29.12.2018.

У Билтену су дате кратке информације о текућим активностима у оквиру УИРС и у оквиру Института интерних ревизора.    

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА

27.12.2018.

Обавештавамо Вас да је удружење за потребе чланства превело Допунску смерницу, Глобални водич за ревизију технологија (ГТАГ) МОПП – Водич […]

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА

17.12.2018.

Обавештавамо Вас да је удружење за потребе чланства превело Допунску смерницу, Водич за праксу „Ревизорски извештаји“- саопштавање резултата ревизије уверавања. […]

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА