O konferenciji

Zašto Standardi insistiraju na eksternoj proceni kvaliteta interne revizije svakih pet godina i kakvu vrednost procena donosi vašoj organizaciji?

 

Programi za procenu kvaliteta su osnova za obavljanje i održavanje visokokvalitetnog poslovanja. Značaj eksterne procene kvaliteta je da Odbor za reviziju i poslovni lideri koji se oslanjaju na usluge interne revizije moraju biti sigurni da te usluge ispunjavaju standarde i da su u mogućnosti da doprinesu poboljšanju poslovanja organizacija. To znači da redovne nezavisne i objektivne spoljne procene kvaliteta dodaju vrednost naglašavajući važnost standarda i kontinuirano unapređivanje, kao i da podseti poslovne lidere  da je aktivnost interne revizije sastavni deo budućeg uspeha kompanije.


Poštovane koleginice i kolege,

Pozivamo Vas na jednodnevnu konferenciju pod nazivom Revizorski susreti 2019 – Novi Sad, koje Udruženje internih revizora Srbije organizuje u saradnji sa  Fakultetom tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu, a koji će se održati 1.11.2019. godine u Svečanoj sali Fakulteta (Trg Dositeja Obradovića br. 6).

Tematski naziv Revizorskih susreta je INTERNA REVIZIJA NA PUTU KVALITETA“ i obuhvatiće kvalitet interne revizije, počev od upravljanja kvalitetom pa sve do ocene kvaliteta i izveštavanja o kvalitetu. Cilj ovog susreta  je da ukaže na izazove koji su povezani i koji prate ova pitanja.

Učesnici konferencije imaće mogućnost da steknu saznanja o raznovrsnim i aktuelnim pitanjima iz oblasti upravljanja kvalitetom, i to: kako unutrašnja i eksterna procena kvaliteta utiču na način internog funkcionisanja revizije i celokupnog poslovanja.

Konferencija je namenjena direktorima interne revizije, glavnim internim revizorima, internim revizorima iz privatnog i javnog sektora, kao i svima ostalima koji žele da prošire svoja znanja iz oblasti koje će navedeni događaj  obuhvatiti – bilo da dolaze iz privrede, javnog sektora ili finansijskih institucija.

Predavači na navedenom susretu, biće:

 • istaknuti stručnjak za oblast kvaliteta iz Grčke
 • profesionalci iz Srbije.

Sa poštovanjem,

Predsednik UIRS, dr  Jozefina Beke Trivunac, CIA


 

Predavači

Vassilis Monogios, CPA (Greece), CIA, CRMA

Viši menadžer u funkciji za internu reviziju Eurobank Group (šef funkcije za procenu kvaliteta - Centar za standarde i metodologiju revizije).

Tokom proteklih godina (1998.-2016.) radio je međunarodnu reviziju / konsultantska kompanija. Ima profesionalne sertifikate CPA (Grčka), CIA i CRMA (Institut za internu reviziju).
Njegovo iskustvo se uglavnom odnosi na revizijske i konsultantske projekte u oblastima korporativnog upravljanja, interne revizije, upravljanja rizikom, korporativne strategije, operativnog unapređenja i korporativnog izveštavanja (izveštaji MSFI, izveštaji o društvenoj odgovornosti, integrisani izveštaji).
Vassilis ima značajne aktivnosti kao autor, predavač i istraživač u oblastima svoje stručnosti, u Grčkoj i inostranstvu. Od 2007. godine instruktor je za pripreme kurseva CIA / IIA.

Kontakt podaci
Tel: (+30) 6936790814
Email: vmonogyios@eurobank.gr
Linked in profile: https://gr.linkedin.com/in/vassilis-monogios-0055642a

Tema: Eksterna procena kvaliteta rada interne revizije

Jelena Babović, CIA, OIR-KOR

Rukovodilac Službe interne revizije Telenor banke a.d.

Radno iskustvo stekla je radeći u bankarskom sektoru u Srbiji.
U januaru 2016. godine postavljena je za rukovodioca Službe za internu reviziju Telenor banke. Konstantnim učenjem, koje zahteva profesija IR, obezbedila je profesionalne sertifikate.
Jelena Babović je dipl.ekonomista, aktivni član Udruženja internih revizora Srbije.Kao predavač bila je učesnik konferencije, kao i drugih panel diskusija i okruglih stolova u organizaciji UIRS.

Tema: Kontinuirani nadzor nad angažmanom interne revizije

Miloš Stefanović, CIA, CISA

Menadžer za reviziju korporativnih procesa u kompaniji NIS a.d. Novi Sad

Miloš Stefanović je diplomirao na Ekonomskom fakultetu u Beogradu i završio master program zaštita životne sredine na Poljoprivrenom fakultetu u Beogradu. Sertifikovani je interni revizor - CIA (IIA), i sertifikovani interni revizor informacionih sistema - CISA (ISACA). Poseduje višegodišnje iskustvo u internoj reviziji finansijskih institucija - banke i osiguranje.

Tema: Sprovođenje interne ocene kvaliteta u praksi

Olivera Radović, OIR-JS

Rukovodilac samostalnog sektora interne revizije u Akcionarskom društvu „Elektromreža Srbije“.

Radila je i u Ministarstvu finansija Republike Srbije, Sektoru za budžetsku inspekciju i reviziju, Odeljenju za internu reviziju na radnom mestu revizora, u zvanju savetnika. U ovom periodu prošla je kompletnu teorijsku i praktičnu obuku od strane eksperata Evropske Unije iz oblasti interne revizije.Član je Komisije za polaganje ispita za sticanje zvanja ovlašćeni interni revizor u javnom sektoru. Sudski je veštak ekonomsko-finansijske struke. Predavala je na brojnim seminarima i izlagala je na veliko broju stručnih skupova iz oblasti interne revizije i računovodstva u zemlji i inostranstvu. Aktivan je član Udruženja internih revizora Srbije.

Tema: Prvi korak ka oceni kvaliteta interne revizije

dr Jozefina Beke Trivunac, CIA

Redovni profesor na ALFA BK Univerzitetu.

Ovlašćeni je revizor (KOR) i član je Komisije za sprovođenje ispita, obuku i kontinuirano profesionalno usavršavanje za ovlašćene revizore kod Komore ovlašćenih revizora. Sudski je veštak ekonomsko-finansijske struke. Predavala je na brojnim seminarima i izlagala je na veliko broju stručnih skupova iz oblasti interne revizije i računovodstvo u zemlji i inostranstvu. Urednik i jedan od autora knjige "Interna revizije: upravljanje * rizici * kontrola". Objavila je veći broj radova iz oblasti interne revizije. Aktivan je član Udruženja internih revizora Srbije.

Tema: Zašto je kvalitet važan?

Vesna Jovičić

Ministarstvo finansija Republike Srbije, Centralna jedinica za harmonizaciju

Tema: Sagledavanjenje rada interne revizije u javnom sektoru

Program konferencije

Preuzmite PDF agendu

Petak, 1.novembar 2019.

09.00-10.00

Registracija učesnika -

Sala: Hol na ulazu-pult UIRS


10.00-10.10

Pozdravna reč

Sala: Svečana sala FTN


Zašto je kvalitet važan?

Prof.dr Jozefina Beke Trivunac, Predsednik UIRS

10.10-11.30

Prva sesija

Sala: Svečana sala FTN
Moderator: Prof.dr Branislav Nerandžić, FTN


“Prvi korak ka oceni kvaliteta interne revizije”

Olivera Radović, OIR-JS, AD “Elektromreža Srbije”

“Sagledavanje rada interne revizije u javnom sektoru”

Vesna Jovičić, Ministaarstvo finansija, Centralna jedinica za harmonizaciju

11.30-12.00

Pauza - kafa

Sala: Restoran Mašinac


12.00-13.30

Druga sesija

Sala: Svečana sala FTN
Moderator: Bojana Radovanović, OIR-JS, SPDPR,


“Kontinuirani nadzor nad angažmanom interne revizije”

Jelena Babović, CIA, Telenor banka a.d.

“Sprovođenje interne ocene kvaliteta u praksi”

Miloš Stefanović, CIA, CISA, NIS a.d. Novi Sad

13.30-14.30

Pauza- ručak

Sala: Restoran "10"


14.30-16.00

Treća sesija

Sala: Svečana sala FTN
Moderator: Jelena Babović, CIA, Telenor banka a.d.


“Eksterna ocena kvaliteta rada interne revizije”

Vassilis Monogios, CPA (Grčka), CIA, CRMA, Eurobank Group, Grčka

Kotizacija za učešće

Kotizacija podrazumeva učešće na konferenciji, osvežnje za vreme pauza i ručak u Studentskom restoranu,


ZA UČESNIKE IZ SRBIJE

Uplate do

29. oktobar 2019

Cena za UIRS članove
10.000,00 din

Cena za ostale
12,000.00 din

Cena za UIRS članove

Cena za ostale

Cena za UIRS članove

Cena za ostale

ZA UČESNIKE IZ INOSTRANSTVA

Uplata do

29. oktobar 2019

Cena za IIA članove
110 EUR

Cena za ostale
110 EUR

Cena za IIA članove

Cena za ostale

PRIJAVE I UPLATE KOTIZACIJE:

Prijava se popunjava elektronski.

Elektronski Obrazac prijave nalazi se na sajtu na dnu  ove strane.

U prijavi u polju „vaša poruka“ navesti naziv događaja ili nešto drugo što smatrate važnim.

Plaćanje se vrši na osnovu predračuna koji se dostavlja elektronskim putem.

Po uplati UIRS će elektronski dostaviti original račun.

Osobe za kontakt:  Mira Vuković, e-mail: vukovic.mira@mts.rs;

Tel. +381 65 205 3452

ili Svetlana Jamandilović, tel. + 381 64 658 7122,   

e-mail: kancelarija@ uirs.rs

Krajnji rok za prijavu i uplatu je 29 oktobar 2019.

Ostale informacije

Konačna agenda biće objavljena na sajtu UIRS i dostavljena članstvu i prijavljenim učesnicima elektronskim putem.

Simultani prevod /engleski-srpski-engleski/ biće obezbeđen.

Učesnici Konferencije, nosioci CIA i drugih IIA sertifikata, kao i nosioci lokalnih sertifikata, ostvaruju pravo na 6 bodova  kontinuirane profesionalne edukacije /CPE/.

Potvrda o učešću na Konferenciji i ostvarenim bodovima biće poslata svim učesnicima elektronskim putem.

Dodatne informacije mogu se dobiti na adresi kancelarija@uirs.rs  ili na telefon +381 65 205 34 52 ili  +381 64 658 712

Prijava za konferenciju


  INFORMACIJE NEOPHODNE ZA KREIRANJE PREDRAČUNA/RAČUNA ZA PLAĆANJE

  NAPOMENA: U napomeni navesti za koja lica se plaća pristup događaju(ime i prezime, e-pošta za kontakt, obavezan GAN broj za članove UIRS):   INFORMACIJE NEOPHODNE ZA KREIRANJE PREDRAČUNA/RAČUNA ZA PLAĆANJE

   NAPOMENA: U napomeni navesti za koja lica se plaća pristup događaju(ime i prezime, e-pošta za kontakt, obavezan GAN broj za članove UIRS):    INFORMACIJE NEOPHODNE ZA KREIRANJE PREDRAČUNA/RAČUNA ZA PLAĆANJE

    NAPOMENA: U napomeni navesti za koja lica se plaća pristup događaju(ime i prezime, e-pošta za kontakt, obavezan GAN broj za članove UIRS):     INFORMACIJE NEOPHODNE ZA KREIRANJE PREDRAČUNA/RAČUNA ZA PLAĆANJE

     NAPOMENA: U napomeni navesti za koja lica se plaća pristup događaju(ime i prezime, e-pošta za kontakt, obavezan GAN broj za članove UIRS):


     Organizacioni i programski odbor

     Organizacioni odbor:

     Mira Vuković, Emil Živkov, Jozefina Beke Trivunac, Branislav Nerandžić i Svetlana Jamandilović.

      

     Programski odbor:

     Bojana Radovanović, Jadranka Korać, Olivera Radović, Tanja Kojadinović, Svetlana Jamandilović i Radunka Mijaljević.

     Sponzori

     up