Контакт

Удружење интерних ревизора Србије

 

Адреса: Кнеза Милоша 7а/III, 11000 Београд
Канцеларија УИРС: Савез инжењера и техничара Србије, Београд, ул.Кнеза Милоша 7а, трећи спрат, соба бр.35
E-mail: kancelarija@uirs.rs

 

 

Председник: Јелена Рунић;            E-mail: jelena.runic@uirs.rs 

Особа за контакт: Светлана Јамандиловић; E-mail:  kancelarija@uirs.rs;

 

 

Библиотекар: kancelarija@uirs.rs

 

Комисије
Комисија за стандарде ( standardi@uirs.rs)
Комисија за стручно усавршавање (obrazovanje@uirs.rs)
Комисија за ЦПЕ (cpe@uirs.rs)
Комисија за праћење регулативе интерне ревизије у Србији (regulativa@uirs.rs)

Секције
Секција за ризике (rizici@uirs.rs)
Секција за превођење (prevodjenje@uirs.rs)
Секција за осигурање (osiguranje@uirs.rs)
Секција за банкарство (bankarstvo@uirs.rs)
Секција за јавни сектор (javnisektor@uirs.rs)
Секција за квалитет (kvalitet@uirs.rs)
Секција за привреду (privreda@uirs.rs)

Друге адресе
Пријаве неправилности, незаконитости и превара у коришћењу средстава УИРС(prijavanepravilnosti@uirs.rs)