Контакт

Удружење интерних ревизора Србије

 

Адреса: Кичевска 15, 11111 Београд
Канцеларија УИРС: Савез инжењера и техничара Србије, Београд, ул.Кнеза Милоша 7а, трећи спрат, соба бр.35
E-mail: kancelarija@uirs.rs

 

 

Председник : Јозефина Беке Тривунац
tel: + 381 65 251 1517+38163278095       E-mail:    office@uirs.rs    trivunci@orion.rs

Особа за контакт: Мира Вуковић
tel:  + 381652053452  E-mail:   vukovic.mira@mts.rs

Администрација: Светлана Јамандиловић, тел: + 381 64 6587122

Е-маил:  kancelarija@uirs.rs;

sekretar@uirs.rs

Библиотекар: kancelarija@uirs.rs

 

Комисије
Комисија за стандарде ( standardi@uirs.rs)
Комисија за стручно усавршавање ( obrazovanje@uirs.rs)
Комисија за ЦПЕ( cpe@uirs.rs)
Комисија за билтен (магазин)( bilten@uirs.rs)
Комисија за праћење регулативе интерне ревизије у Србији(regulativa@uirs.rs)

Секције
Секција за ризике( rizici@uirs.rs)
Секција за превођење(prevodjenje@uirs.rs)
Секција за осигурање( osiguranje@uirs.rs)
Секција за ГТАГ( gtag@uirs.rs)
Секција за банкарство( bankarstvo@uirs.rs)
Секција за јавни сектор( javnisektor@uirs.rs)
Секција за квалитет (kvalitet@uirs.rs)

Друге адресе
Предлог кандидата за функције у УИРС(izbori@uirs.rs)
Продавница УИРС(prodavnica@uirs.rs)
Пријаве неправилности, незаконитости и превара у коришћењу средстава УИРС(prijavanepravilnosti@uirs.rs)
Програмски одбор Ревизорских сусрета у Новом Саду 2019(susreti2019@uirs.rs)