Контакт

Удружење интерних ревизора Србије

 

Адреса: Кичевска 15, 11000 Београд
Канцеларија УИРС: Савез инжењера и техничара Србије, Београд, ул.Кнеза Милоша 7а, трећи спрат, соба бр.35
E-mail: office@uirs.rs

 

 

Председник : Јозефина Беке Тривунац
tel: +38163278095       E-mail:   office@uirs.rs    trivunci@orion.rs

Секретар: Мира Вуковић
tel: + 381652053452  E-mail:   sekretar@uirs.rs    vukovic.mira@mts.rs

Библиотекар:     email

 

Комисије
Комисија за стандарде ( standardi@uirs.rs)
Комисија за стручно усавршавање ( obrazovanje@uirs.rs)
Комисија за ЦПЕ( cpe@uirs.rs)
Комисија за билтен (магазин)( bilten@uirs.rs)

Секције
Секција за ризике( rizici@uirs.rs)
Секција за превођење(prevodjenje@uirs.rs)
Секција за осигурање( osiguranje@uirs.rs)
Секција за ГТАГ( gtag@uirs.rs)
Секција за банкарство( bankarstvo@uirs.rs)
Секција за јавни сектор( javnisektor@uirs.rs)

Друге адресе
Пријава за учешће на стручном скупу(treninzi@uirs.rs)
Програмски одбор конференције(po.konferencija2018@uirs.rs)
Продавница УИРС(prodavnica@uirs.rs)