Међународна конференција ИИА Чешка

26.01.2020.

THE FUTURE OF INTERNAL AUDIT

VALUE, TRANSPARENCY, RESPECT

Prague 27th to 28th May 2020

За више информација идите на линк  https://www.ciiaconference.com/en/