Начела за ефективно управљање афилијацијом

13.02.2019.

О водећим принципима за ефективно управљање афилијацијом

Водећи принципи за ефективно корпоративно управљање истичу начела, усклађена са најбољим међународним стандардима, чија примена помаже афилијацијама да, усаглашујући се у свом раду са њима, изграде јачу основу свог пословања.

Признавање и усвајање ових општепризнатих правних и етичких начела, као и начела полагања рачуна не само да ће бити од користи афилијацијама, већ и свим интересним странама више од 190.000 чланова ИИА.

Почев од 2018. године, све афилијације дужне су да извештавају о свом степену усклађености са Водећим принципима за добро корпоративно управљање. Имајући у виду чињеницу да могу да постоје разлози, као што су локални закони и културне разлике, које могу да имају утицаја на постојање неусклађености у неким сегментима, Глобални одбор прихватио је правило извештавања “прихвати или објасни”.

 

За превод начела на српски језик заслужни су:

Превод: Ружица  Башић, Erste Bank, a.d.

Рецензија:

  • Марија Бановић, ЦИА, Интерни ревизор, Дунав добровољни пензијски фонд,
  • Јадранка Кораћ, ЦИА, Народна банка Србије
  • Јелена Скоко, ЦИА, ProCredit Bank a.d

 

Објављено на сајту www.uirs.rs 13.02.2019.године