Нови приручник за кандидате (“Certification handbook”)

10.08.2017.

 

Институт интерних ревизора издао је измењену и допуњену верзију Приручника за кандидате који намеравају да полажу испите за стицање професионалних звања из области интерне ревизије.

 

Приручник обрађује следеће теме:

  • Кораци у поступку сертификације
  • Приступ и коришћење Институтове апликације намењене кандидатима (ЦЦМС)
  • Регистровање и заказивање испита
  • Припрема за испит
  • Приступање испитним центрима
  • Полагање испита
  • Захтеви за одржавање стечених сертификата

 

Главне измене у Приручнику односе се на ажурирања и унапређења процеса сертификовања, почевши од нових и ажурираних форми до проширених захтева у погледу могућности за стицање статуса кандидата.

Нови Приручник можете преузети овде

 

Припремио: Иван Ђунисијевић, Руководилац интерне ревизије, BankofChina (Serbia)