Организација

Организација

Статутом УИРС дефинисани су органи Удружења и њихова овлашћења.

Органи Удружења су:

  • Скупштина
  • Председништво
  • Председник-заступник Удружења
  • Надзорни одбор
  • Одбор за номиновање
  • Етички одбор

 

Организациона шема


ИЗВРШНА ФУНКЦИЈА

Канцеларија УИРС – Секретар