PROMENA VISINE ČLANARINE

15.11.2019.

Poštovani članovi UIRS,

obaveštavamo Vas da je Predsedništvo UIRS na svojoj 79 (25) sednici, održanoj 14. novembra 2019. godine donelo odluku o promeni visine članarine za 2020. godinu.

Odlučeno je da se članarina više ne izražava u evrima i uplaćuje u dinarskoj protivrednosti, već da bude izražena samo u dinarima. Nadamo se da će ovo biti i olakšanje za članove da ne moraju, prilikom uplate da proveravaju kurs evra.

Visina članarine nije menjana od 2016. godine kada je vrednost evra bila mnogo veća nego što je prošle i ove godine, a što je uticalo i na visinu prihoda od članarina. U međuvremenu je i Globalni institut (Global IIA) dva puta povećavao članarinu koju UIRS plaća za sve svoje članove. Drugim rečima od iznosa članarine koju uplate članovi UIRS oko 50% se plaća Globalnom institutu svake godine. Našim članovima je važno da budu članovi i Globalnog instituta jer od njih imamo veliku pomoć i podršku vezano za  razvoj profesije interne revizije u Srbiji, a i da budemo u toku sa najnovijim trendovima u vezi profesije interne revizije u svetu.

Broj članova UIRS se povećava iz godine u godinu. Isto tako broj članova koji se uključuje u volonterski rad je sve veći što značajno doprinosi ličnom razvoju članova a i profesije u celini. Trudimo se da obezbedimo što više prevoda, organizujemo što više seminara, kurseva i konferencija. Sve ovo zahteva i jedan broj administrativnih radnika koji su svakodnevno na usluzi članovima Udruženja, a koje treba da platimo.

Nadam se da ćete imati razumevanja za povećanje članarine za 2020. godinu. Osnovna godišnja članarina sada iznosi 4.500,00 dinara. Zadržali smo dosadašnje popuste za grupno članstvo iz iste organizacije.

Očekujemo da će ovo povećanje članarine, koje nije veliko, doprineti boljem radu Udruženja, i da Vas neće obeshrabriti da i iduće godine nastavite Vaše članstvo i aktivnost u UIRS.

Predsednik UIRS

dr Jozefina Beke Trivunac, CIA

Kompletnu odluku o visini članarine možete pogledati u meniju Članstvo ili u pdf dokumentu na ovoj strani.