Редовни избори УИРС

28.11.2023.

 

Поштовани чланови Удружења интерних ревизора Србије,

 

На седници од 01. новембра.2023. године Председништво УИРС-а донело је одлуку о расписивању редовних избора за све функције у УИРС-а.

У складу са Смерницама за планирање процеса номинације чланова на функције (Nomination-Guidelines-for-Institutes) које промовишу примере најбоље праксе која се предлаже институтима чланицама ИИА Глобал, сви чланови УИРС-а имају могућност да предлажу чланове за функције у органима УИРС-а. У том смислу, Председништво је утврдило критеријуме за номиновање чланова на функције у органима УИРС-а, које ће користити Одбор за номиновање, који према члану 20 Статута УИРС-а предлаже Скупштини кандидате за позиције чланова Председништва, Надзорног одбора, Етичког одбора и Одбора за номиновања. Ови критеријуми биће вам неопходни при предлагању кандидата на функције у наредном мандату.

Своје предлоге кандидата за функције у органима УИРС можете слати до 31.12.2023. године Уз предлог је потребно доставити и Изјаву предложеног кандидата о прихватању функције у УИРС (Образац изјаве је у прилогу). Предлоге шаљите на адресу izbori@uirs.rs

Одбор за номиновања разматраће све пристигле предлоге ради сачињавања јединственог предлога на нивоу УИРС-а закључно са 21.01.2024. године. Након тога, Председништво УИРС-а ће донети одлуку о заказивању изборне скупштине.

Кандидати се предлажу на следеће функције:

Председник 1 кандидат Члан 16 Статута
Потпредседник 3 кандидата Члан 16 Статута
Члан Надзорног одбора 3 кандидата Члан 19 Статута
Члан Етичког одбора 3 кандидата Члан 21 Статута
Члан Одбора за номиновање 3 кандидата Члан 20 Статута

 

 

Критеријуми за номиновање

 

Општи критеријуми су:

  • Чланство у УИРС не краће од три године;
  • Искуство на пословима интерне ревизије 3 и више година;
  • Поседовање релевантних професионалних сертификата;
  • Активно учешће у активностима УИРС-а у претходном периоду (рад у органима, ангажовање на стручним догађајима, у организацији или као предавач, модератор, рад у секцијама УИРС и сл. – изјаву даје кандидат и наводи доказе који у случају потребе могу бити проверени и усклађени са евиденцијом коју води УИРС).

Поред општих услова за номиновање чланова на функције, за сваку функцији су утврђени и додатни критеријуми за номиновање.

 

 

Функција Број који се бира Обавезни критеријуми (за наведену појединачну  функцију) Опционо / пожељно Надлежности и одговорности  наведене  у  Статуту УИРС
Председник УИРС-а 1 1.       Поседовање ЦИА сертификата

2.       Активно учешће у раду УИРС-а пет и више година

3.       Активно знање енглеског језика

Чланови Статута: 16, 17, 18 и 23
Потпредседник УИРС-а  

2

1.       Активно учешће у раду УИРС-а пет и више година

2.       Активно знање енглеског језика

1.       Поседовање ЦИА  сертификата  

Чланови Статута: 16-17 и 18

Члан Надзорног одбора УИРС-а  

 

3

1.       неки од ИИА сертификата

2.       Искуство на пословима финансија, рачуноводства или члана неког корпоративног надзорног тела

3.       Активно знање енглеског језика

 

Чланови Статута: 19

Члан Етичког одбора УИРС-а  

 

3

1.       Поседовање ЦИА  сертификата

2.       Активно знање енглеског језика

 

Члан Статута: 21

Члан Одбора за номиновање УИРС-а  

3

1.       Активно учешће у раду УИРС-а пет и више година 1.       Поседовање ЦИА  сертификата

2.       Активно знање енглеског језика

 

Члан Статута: 20

 

Приликом номиновања кандидата потребно је да прибавите сагласност тог лица о прихватању номинације путем документа (Изјава о сагласности за обављање функције у органима у УИРС-у) коју можете наћи посетом линка на дну странице, као и кратку професионалну биографију кандидата кога предлажете.

Својим укључивањем у процес номиновања, подижете квалитет и транспарентност овог процеса и директно доприносите да на функције УИРС буду изабрани кандидати за које верујете да могу бити најбољи промотери и реализатори циљева нашег удружења.

Ради лакше комуникације и евидентирања на линку испод можете преузези и ексел табела за попуњавање предлога, коју треба попунити и заједно са изјавом о прихватању функције, доставити електронски на адресу izbori@uirs.rs

Уколико имате неких питања или нејасноћа јавите се на е-маил: izbori@uirs.rs Имена лица која су тренутно на функцијама, као и лицима која су била на функцијама у претходном изборном период у УИРС можете наћи на нашем wеб сајту www.uirs.rs u поглављу “о нама”- организациона структура.

 

Одбор за номиновање УИРС-а

Председништво УИРС-а