Основни принципи

 

  1. Демонстрира интегритет;
  2. Демонстрира компетентност и дужну професионалну пажњу;
  3. Објективна је и не подлеже непримереним утицајима (независна је);
  4. Усклађује се са стратегијама, циљевима и ризицима организације;
  5. Адекватно је позиционирана и има одговарајуће ресурсе;
  6. Демонстрира квалитет и континуирано унапређење;
  7. Ефективно комуницира;
  8. Обезбеђује уверавање засновано на ризику;
  9. Проницљива је, проактивна и усмерена на будућност;
  10. Промовише унапређење организације.