Становишта ИИА

СТАНОВИШТА ИИА

Становишта су намењена широком дијапазону заинтересованих страна, укључујући и оне које не припадају професији интерне ревизије, као помоћ у разумевању значајних питања управљања, ризика и контроле, као и питања специфичности и са тим у вези надлежности и одговорности интерне ревизије.
Становишта не представљају део Међународног оквира за професионалну праксу (МОПП).