За ЦПЕ

КОМИСИЈА ЗА ЦПЕ (CPE)

 (Continuing Professional Education/ Континуирано професионално усавршавање)

 

 

Рок за пријављивање ЦПЕ часова је 31. децембр сваке године. ИИА сертификовани професионалци који не доставе податке о оствареним поенима-сатима континуираног професионалног усавршавања, до истека рока извештавања, аутоматски губе статус (њихови сертификати постају неактивни) и не могу користити њихове ознаке.

За више информација посетите сајт Глобалног института (Global IIA), следећи линк:

 

 

 

https://global.theiia.org/certification/certified/Pages/CPE-Requirements.aspx

 

  • Одржавање професионалних звања захтева континуирано професионално усавршавање.
  • За ЦИА звање неопходнод је остварити најмање 40 часова годишње обуке (ЦПЕ поена), од чега 2 часа (2 ЦПЕ) морају бити из етике.
  • ЦПЕ поене могуће је остварити присуствовањем на конференцијама, семинарима, објављивањем стручних радова и на друге предвиђене начине.

 

На седници Председништва УИРС, одржаној дана 16.09.2014. године, усвојен Правилник о ЦПЕ (Continuing Professional Education), који регулише начин рада Комисије за ЦПЕ. Правилник о ЦПЕ дефинише критеријуме, начин и поступак вредновања активности чланова УИРС са звањем ЦИА (CIA) у циљу признавања поена за континуирано професионално усавршавање код ИИА (Global IIA). Основ за доношење Правилника је Административна директива број 4:2011 – Захтеви континуиране професионалне едукације за све лиценце – ИИА
Напомињемо да се право на вредновање активности или остваривање сати-поена према Правилнику за ЦПЕ остварује само и искључиво на основу активности које се одвијају у оквиру УИРС.

 

Преузмите

Пријава за признавање ЦПЕ (прилог 1)