За стандарде

Комисија за Стандарде основана је одлуком Председништва УИРС на 32. седници одржаној дана 14.11.2013. године.

 

Комисија за стандарде надлежна је за:

 

  • утврђивање једнообразне терминологије за превод Међународног оквира професионалне праксе интерне ревизе (МОПП),
  • праћење објављивања нових смерница и обавештавање чланова о томе на српском језику,
  • организацију превода Стандарда и учешће у пословима издавања преведених смерница.

 

Председник Комисије за стандарде је Олга Антић, Е-адреса: olga.antic@sezampro.rs

На 32. седници Председништва УИРС, која је одржане дана 30.06.2014. године, Марија Бановић именована је за члана ове комисије.

 

ПОЗИВ ЧЛАНОВИМА УДРУЖЕЊА ИНТЕРНИХ РЕВИЗОРА СРБИЈЕ

Удружење интерних ревизора Србије позива своје чланове који добро владају енглеским језиком и који су заинтересовани да дају волонтерски допринос професији, обезбеђивањем превода смерница на српски језик, да се јаве Олги Антић, председнику Комисије за стандарде или Марији Бановић, на е-mail адресу:

 

olga.antic@sezampro.rs  ili  marija.banovic@dunavpenzije.rs