Пројекти

 

ЦБОК (CBOK) 2015

Дефиниција ЦБОК

Глобални корпус заједничког знања интерне ревизије (ЦБОК) у центру је текућих истраживачких напора које спроводи истраживачка фондација ИИА (The IIA Research Foundation). ЦБОК пружа богат увид у то како се професија спроводи у пракси и како се на њу гледа широм света.

 

 

ПДФ      Глобални корпус заједничког знања интерне ревизије

ПДФ      Припремите се да професији пружите вредан допринос

ПДФ      О истраживању ЦБОК 2015

 

 

ЕЦИИА ИСТРАЖИВАЊЕ

 

Крајем фебруара, ЕЦИИА (Европска конфедерација института за интерну ревизију) и ЕУРОСАИ (Европска организација врховних ревизорских институција) организовали су истраживање за потребе  студије о професији Интерне ревизије у јавним ентитетима на нивоу Европе. Удружење интерних ревизора Србије, као члан ЕЦИИА-е, такође је учествовало у овом  истраживању.

* Пдф можете преузети на дну стране

 

 

 

 

     ИИА ИСТРАЖИВАЊЕ

 

Од 2009. године ИИА спроводи годишња истраживања преко свог Извршног центра за ревизију у вези са ПУЛС-ом професије интерних ревизора, са циљем предвиђања будућих трендова који ће бити у фокусу наредних истраживања.