Скупштина

Фотографије са Оснивачке скупштине 05. јун 2008. године

 

Записници са седница Скупштине УИРС