Скупштина

Фотографије са Оснивачке скупштине 05. јун 2008. године

 

Записници са седница Скупштине УИРС

 

Записници 2020

Записници 2019

Записници 2018

Записници 2017

Записници 2016

Записници 2015

Записници 2014

Записници 2013

Записници 2012

Записници 2011

Записници 2010

Записници 2009

Записници 2008