Билтен актуелних догађаја у УИРС број 1 из 2020.

04.02.2020.

 

У Билтену су дате кратке информације о текућим активностима у оквиру УИРС и у оквиру Института интерних ревизора.