Дефиниција интерне ревизије

Интерна ревизија је независно, објективно уверавање и активност консалтинга осмишљенa да дода вредност и побољша пословање организације. Она помаже организацији да оствари своје циљеве уводећи систематичан, дисциплиновани приступ процењивању и побољшању ефективности управљања ризиком, контрола и корпоративног управљања.