Лица изабрана на функције

Председништво

image

Председник

Др Јозефина Беке-Тривунац, CIA

Радно ангажовање:

БК Алфа универзитет, Професор

Контакт:

trivunci@orion.rs

image

Потпредседник

Јадранка Kораћ, CIA

Радно ангажовање:

Народна банка Србије Виши интерни ревизор

Контакт:

jadranka.korac@nbs.rs

image

Потпредседник

Јелена Рунић, CIA, CRMA

Радно ангажовање:

Merkur osiguranje a.d.o. Интерни ревизор

image

Претходни председник

Мирјана Богићевић, CIA, CRMA

Радно ангажовање:

Енергопројект Гарант а.д.о. Генерални директор

image

Секретар

Мира Вуковић, дипл.ек.

Радно ангажовање:

Удружење интерних ревизора Србије

Контакт:

vukovic.mira@mts.rs

Надзорни одбор

image

Надзорни одбор-председник

Марија Бановић, CIA

Радно ангажовање:

Дунав Добровољни пензијски фонд Интерни ревизор

image

Надзорни одбор-члан

др Емил Живков, Овлашћени интерни ревизор у јавном сектору

Радно ангажовање:

ЈП Транснафта Интерни ревизор

image

Надзорни одбор-члан

Оливера Радовић, Овлашћени интерни ревизор у јавном сектору

Радно ангажовање:

АД Електромрежа Србије Руководилац интерне ревизије

Контакт:

olivera.radovic@ems.rs

Одбор за номиновање

image

Одбор за номиновање - члан

Љубинко Станојевић, Овлашћени интерни ревизор у јавном сектору

Радно ангажовање:

Канцеларија за ревизију система управљања средствима ЕУ Руководилац

Контакт:

lstanojevic@yahoo.com

image

Одбор за номиновање - члан

Ева Ковачевић, CIA, CRMA

Радно ангажовање:

Eurobank a.d. Beograd Руководилац сектора интерне ревизије

image

Одбор за номиновање - члан

Олга Антић, CIA

Радно ангажовање:

Народна банка Србије Виши саветник у интерној ревизији

Контакт:

olga.antic@nbs.rs

Етички одбор

image

Етички одбор-предесдник

Милкица Веселиновић, CRMA

Радно ангажовање:

Српска банка а.д. Унутрашњи ревизор