Лица изабрана на функције

Председништво

image

Председник

Јелена Рунић, "CIA, CRMA"

Радно ангажовање:

Сава неживотно осигурање а.д.о. - Руководилац интерне ревизије

Контакт:

jelena.runic@uirs.rs

image

Потпредседник

др Емил Живков, Овлашћени интерни ревизор у јавном сектору

Радно ангажовање:

Транснафта а.д. Интерни ревизор

Контакт:

emil.zivkov@uirs.rs

image

Потпредседник

Марија Бановић, "CIA", ОИР-КОР

Радно ангажовање:

Дунав Добровољни пензијски фонд, Интерни ревизор

Контакт:

marija.banovic@uirs.rs

image

Претходни председник

др Јозефина Беке-Тривунац, "CIA"

Радно ангажовање:

БК Алфа универзитет, Професор

Контакт:

trivunci@orion.rs

Надзорни одбор

image

Надзорни одбор - председник

Јадранка Кораћ, "CIA"

Радно ангажовање:

Народна банка Србије, Главни интерни ревизор

image

Надзорни одбор - члан

Бојана Радовановић, Овлашћени интерни ревизор у јавном сектору,
External Quality Assessor IIA

Радно ангажовање:

Начелник одељења за послове интерне ревизије код јавних предузећа и друштва капитала основаних од стране града Београда, Служба за интерну ревизију града Београда

Контакт:

bojanaikoka@gmail.com

image

Надзорни одбор - члан

Милкица Веселиновић, "CRMA", ОИР - КОР

Радно ангажовање:

Српска банка а.д., Унутрашњи ревизор банке

Одбор за номиновање

image

Одбор за номиновање - члан

Оливера Радовић, Овлашћени интерни ревизор у јавном сектору

Радно ангажовање:

А.Д. "Електромрежа Србије, Руководилац самосталног сектора интерне ревизије

Контакт:

oki.radovic@gmail.com

image

Одбор за номиновање - члан

Иван Ђунисијевић, ОИР - КОР

Радно ангажовање:

Bank of China Srbija a.d. Beograd, Директор службе интерне ревизије

Контакт:

djunis@gmail.com

image

Одбор за номиновање - члан

Сузана Маркагић, "CIA", ОИР - КОР

Радно ангажовање:

HBIS GROUP Serbia Iron & Steel d.o.o. , Руководилац сектора интерне ревизије

Контакт:

bojkomarka@gmail.com

Етички одбор

image

Етички одбор-председник

Јелена Бабовић, "CIA", ОИР - КОР

Радно ангажовање:

Telenor banka a.d., Руководилац Службе интерне ревизије

Контакт:

jeca.babovic@gmail.com

image

Етички одбор - члан

др Небојша Јеремић, ОИР -КОР

Радно ангажовање:

Телеком Србија а.д., Виши интерни ревизор за финансије и рачуноводство

Контакт:

nebojsaje@telekom.rs

image

Етички одбор - члан

Предраг Зиндовић, "CIA"

Радно ангажовање:

Комерцијална банка а.д. Београд, Сениор ревизор пословних процеса

Контакт:

pr.zindovic@gmail.com