Лица изабрана на функције

Председништво

image

Председник

др Јозефина Беке-Тривунац, CIA

Радно ангажовање:

БК Алфа универзитет, Професор

Контакт:

trivunci@orion.rs

image

Потпредседник

Јадранка Kораћ, CIA

Радно ангажовање:

Народна банка Србије Виши интерни ревизор

Контакт:

jadranka.korac@nbs.rs

image

Потпредседник

Јелена Рунић, CIA, CRMA

Радно ангажовање:

Sava osiguranje a.do. Интерни ревизор

Контакт:

runicjelena@gmail.com

image

Претходни председник

Мирјана Богићевић, CIA, CRMA

Радно ангажовање:

Сава неживотно осигурање а.д.о.

Надзорни одбор

image

Надзорни одбор-председник

Марија Бановић, CIA

Радно ангажовање:

Дунав Добровољни пензијски фонд Интерни ревизор

image

Надзорни одбор-члан

др Емил Живков, Овлашћени интерни ревизор у јавном сектору

Радно ангажовање:

ЈП Транснафта Интерни ревизор

image

Надзорни одбор-члан

Оливера Радовић, Овлашћени интерни ревизор у јавном сектору

Радно ангажовање:

АД Електромрежа Србије Руководилац интерне ревизије

Контакт:

olivera.radovic@ems.rs

Одбор за номиновање

image

Одбор за номиновање - члан

Љубинко Станојевић, Овлашћени интерни ревизор у јавном сектору

Радно ангажовање:

Канцеларија за ревизију система управљања средствима ЕУ Руководилац

Контакт:

lstanojevic@yahoo.com

image

Одбор за номиновање - члан

Ева Ковачевић, CIA, CRMA

Радно ангажовање:

Eurobank a.d. Beograd Руководилац сектора интерне ревизије

Етички одбор

image

Етички одбор-председник (до 21.09.2020. године, као датума подношења оставке)

Јованка Томановић, CIA, ОИР-КОР

Радно ангажовање:

ДДОР осигурање Нови Сад, Senior Internal Auditor

image

Етички одбор - члан

Милкица Веселиновић, CRMA, ОИР-КОР

Радно ангажовање:

Српска банка а.д. Унутрашњи ревизор

image

Етички одбор - члан

мр Милена Милојевић, ОИР - КОР, ОИР - ЈС

Радно ангажовање:

Служба за интерну ревизију Града Београда. Заменик директора

Контакт:

milena_bk@hotmail.com