Политика приватности

        Политика о заштити приватности података УИРС

 

          Увод

1.      Удружење Интерних ревизора Србије (у даљем тексту „Удружење” или „УИРС”) штити и поштује приватност својих чланова и посетиоца који му приступају и користе услуге веб сајта. Политика приватности је заснована на методологији рада Института Интерних ревизора – Глобал ИИА[1] у овој области. Овај документ објашњава праксу коју Удружење примењује у области приватности података. Уколико имате било каква питања везана за политику приватности податка Удружења или сматрате да постоји недовољна посвећеност Удружења овом питању, контактирајте нас електронском поштом на privacy@uirs.rs.

          Сагласност

2.      Приступањем нашем веб сајту прихвтате нашу политику о приватности података. Ако Ви, као посетилац, одлучите да се представите као члан, да се региструјете за курсеве или догађаје, пријавите се за чланство или сертификовање, или на било који начин оставите на сајту неки податак по којем Вас је могуће лично идентификовати, сматраће се да сте сагласни са тим да Удружење користи те податке у складу са нашом политиком о приватности.

          Област применљивости

3.      Намера Удружења је да поступа са приватним подацима у пуној сагласности са законодавством у области заштите приватних података Републике Србије. Поред тога, Удружење ће настојати да поступа у складу са принципима постављеним у следећим актима међународног законодавства: European Union Safe Harbour Act, Data Protection Act of the United Kingdom, Personal Information Protection and Electronic Documents Act of Canada. Ако је нека одредба Политике у супротности са овим регулативама спроводиће се политика Удружења, осим у случају да је законом другачије захтевано.

4.      Ова Политика упућује на начин како Удружење чува и користи приватне податке које је прикупило било путем веб сајта било путем разних пријава, учлањивања, регистрације, попуњених форми и образаца или на неки други начин. Овај документ се односи на све странице веб сајта Удружења, али не и на друге веб сајтове који су везани за веб сајт Удуржења.

          Прикупљање и употреба информација

5.      Сви индивидуални чланови Удружења се уносе у глобалну базу чланова и добијају јединствени члански број и лозинку који су једини начин провере аутентичности идентитета члана приликом његовог представљања на веб сајту. Члански број и лозинка се достављају члановима кроз веб сајт Удружења, или преко веб сајта Глобалног ИИА, заједно са основним информацијама о оствареним погодностима и услугама.

6.      Чак иако се у својој посети нашем веб сајту задржите само на простом прегледу или преузимању садржаја, о вашој посети ће бити регистровани извесни подаци. У циљу унапређења употребљивости и ефективности нашег сајта, ми анализирамо информације које идентификују посетиоце према неким категоријама, као што су локација (по домену а не према адресама електронске поште) или тип програма за прегледање веба (браузера). Такође меримо, сумарно, неке индикаторе као што су број посета, просечно време проведено на веб сајту или стране које су прегледане током посете. Ови статистички подаци се користе у сврху унапређења садржаја и употребљивости сајта; ови подаци се не користе да би се преко њих идентификовали посетиоци лично, тј појединачно.

7.      Међутим, од момента када посетилац унесе свој идентификациони број и лозинку на местима где му је то на нашем веб сајту омогућено, генерише се тзв „привремени колачић” (temporary cookie). Овај „колачић” је заправо мали текстуални фајл који се привремено ускладишти у окружењу посетиочевог програма за преглед веб страница (браузера) и који служи да информације о успешно аутентификованом посетиоцу остану упамћене током укупне његове посете веб сајту. На тај начин се постиже да посетилац не мора да се аутентификује сваки пут при преласку са једне на другу страну унутар веб сајта. Овај текстуални фајл се чува све до тренутка када се посетилац одјави или напусти веб сајт. Након завршетка сесије, сви лични подаци у овом фајлу биће обрисани. Поред тога, да би се спречила могућност да неауторизовано лице користи податке који идентификују Вас и вашу корисничку сесију у току њеног трајања, сви лични подаци се бришу и у случају корисничке неактивности у трајању дужем од 20 минута. Ако свој браузер подесите тако да одбије понуђене „колачиће”, онда Вам може бити ускраћена могућност приступа неким страницама на веб сајту.

8.      Посетилац веб сајта не мора да буде члан Удружења, осим ако жели приступ оним деловима садржаја који су резервисани само за чланове. Међутим, у појединим случајевима може бити захтевана регистрација и за оне посетиоце који нису чланови, како би им се омогућио приступ одређеним услугама и садржајима.

9.      УИРС може да употреби информације које сте добровољно пружили приликом посете веб сајту да би Вам слало различита обавештења путем електронске поште или у облику штампаних публикација а које се односе на активности Удружења, догађаје у организацији Удружења, као и услуге које се могу наћи у понуди Удружења. Уколико сте члан неке од посебних група у оквиру Удружења (одбори, комисије, секције, стручни огранци), може Вам бити достављена листа чланова припадајуће групе ако то желите. Увек имате могућност да се са такве листе искључите, као и да тражите да Вам се информације које се односе на такве листе не достављају. Посебан део ове Политике односи се детаљније на ову и сличне опције за искључење.

10.      Удружење прикупља, као минимум, имена чланова који приступе Удружењу и бележи те податке у глобалној бази података коју одржава Глобални институт ИИА, како би могло да се обезбеди издавање јединственог чланског броја и лозинке за приступ веб сајту. Трансфер и ажурирање података између Глобалног ИИА и Удружења је дозвољен кроз експлицитни пристанак чланова, односно кроз приклањање Удружења домаћој регулативи из области приватности података, као и ставовима који су дефинисани у Safe Harbour Act in Europe, Data Protection Act in the UK.

11.      Количина и садржај приватних података која се чува у бази зависиће од врсте услуга које одређени члан користи, као и од начина испоруке тих услуга. Чланови који не желе да да им се Удружење директно обраћа могу то да захтевају, док се од чланова који желе да им буду омогућене додатне услуге може тражити више персоналних информација било за веб сајт Удружења било за Глобални институт ИИА.

12.      Глобални институт прикупља ограничени скуп личних података из локалних удружења из целог света (укључујући и УИРС) како би могао да пружи известан број услуга члановима локалних удружења. Према томе, уколико оставите своје личне податке на сајту Удружења, морате разумети да сте на тај начин створили могућност за пренос тих података изван граница Србије, као и њихову обраду и складиштње у било којој од земаља у којима постоје регионална удружења и институти интерних ревизора, што значи не само у САД. Они чланови који то не желе да дозволе, могу такво изузеће да захтевају електронском поштом на адресу privacy@uirs.rs. Глобално удружење обезбеђује глобалну политику приватности како би приватност чланова пријављених од локалних ИИА удружења била очувана према најстрожијим законима о приватности који могу да се примене и уз поштовање локалне регулативе удружења.

          Откривање информација трећим лицима

13.      Удружење се обавезује да ваше приватне податке неће продавати или стављати на располагање другим људима, фирмама или организацијама, осим оних информација које се прослеђују Глобалном институту ИИА на начин који је прописан у претходној глави.

14.      Међутим, потребно је да имате на уму да ће Удружење давати одређене приватне податке о Вама ако је то потребно ради несметаног одвијања законских процеса као што су налог за претрес, судски позив, наредба суда или ако Удружење процени да је неопходно одређене информације ставити на располагање да би се истражиле и спречиле или да би се предузеле друге акције у вези са илегалним активностима, преварама на које се основано сумња или ако је то из неког другог законитог разлога потребно.

          Право приступа

15.      Удружење на свом веб сајту обезбеђује својим члановима приступ делу сајта на којем они могу да ажурирају своје приватне податке. У том смислу Удружење није одговорно за континуалну актуелност информација о корисницима.

          Безбедност

16.      Удружење и управа схватају ваше приватне податке веома озбиљно и раде све што је у њиховој моћи да ваши приватни подаци буду сигурни. Приступ вашим приватним подацима је ограничен на лица која рукују сајтом и обезбеђују процесуирање вашег захтева. Идентификациони број и лозинка се члановима аутоматски шаљу електронском поштом приликом регистрације.

17.      Лозинка је заштићена енкрипцијом и позната је само Вама. Молимо Вас да обезбедите заштиту ваших података за аутентификацију и да никога са истим не упознајете. По завршетку рада, ако сте се претходно представили својим корисничким бројем и лозинком, молимо Вас да се исто тако и одјавите, како неко непозван не би могао у ваше име да користи услуге веб сајта.

          Линкови

18.      Веб сајт Удружења може да садржи линкове ка другим сајтовима, како оне које су део глобалне мреже ИИА, тако и ка онима који то нису. Удружење не може да контролише и стога не одговара за садржај, исправност података и ниво безбедности присутан на тим сајтовима.

           Измене политике о приватним подацима

19.      Удружење задржава право да измени ову политику када за то постоји потреба приликом усклађивања са законом и позитивним прописима, актима међународног законодавства у делу који није супротан одредбама домаћег законодавства, или из других оправданих разлога у циљу поштовања начела ефикасности и ефективности и праћења добре праксе. Корисници веб сајта Удружења треба да периодично прочитају ову политику како би имали сазнање о актуелним одредбама и евентуалним изменама.

          Опције за прикључење или изузимање

20.      Чланови УИРС имају могућност избора да буду искључени из комуникација и коришћења сервиса било самог Удружења, било Глобалног института ИИА. Да бисте били изузети на нивоу Удружења интерних ревизора Србије, потребно је да пошаљете захтев електронском поштом на адресу privacy@uirs.rs, са јасном назнаком на које се комуникације или сервисе ваш захтев односи. За избор на нивоу Глобалног института, попуните одговарајућа поља која се односе на пријем поште у вашем Профилу на Глобалном веб сајту или да пошаљете захтев електронском поштом на адресу privacy@thеiia.org.

          Питања и предлози

21.      Удружење схвата питање приватних података као веома важно. Ако верујете да Удружење није у сагласности са Политиком о приватности података у односу на ваше приватне податке или имате у том смислиу било какве сумње, примедбе или предлоге, пошаљите поруку на privacy@uirs.rs. У вашој поруци, опишите детаљно, колико је то могуће, природу вашег захтева у којем верујете да је нарушена приватност ваших података у односу на политику приватности података.

22.      Удружење није одговорно за спровођење политике управљања приватним подацима на веб сајтовима који имају везу ка веб сајту Удружења или ка којима веб сајт Удружења има свој линк. Потребно је да прочитате политику о приватним подацима тих сајтова пре него што приступите на њих.

Последњи пут ажурирано:

02.12.2008.