Политика приватности

На основу Закона о заштити података о личности („Сл.Гласник РС“, број 87/2018) и члана 18. Статута Удружења интерних ревизора Србије (у даљем тексту УИРС), Председништво УИРС на својој 79 (25) седници, одржаној дана 14. новембра 2019. године донело је Политике о заштити приватности података УИРС.

Политика о заштити приватности података УИРС

          Увод

 1. Удружење Интерних ревизора Србије (у даљем тексту „Удружење” или „УИРС”) штити и поштује приватност својих чланова и посетиоца који му приступају и користе услуге веб сајта. Политика приватности заснована је на методологији рада Института Интерних ревизора – Глобал ИИА у овој области и у складу је са законима Републике Србије. Овај документ објашњава праксу коју Удружење примењује у области приватности података. Уколико имате било каква питања везана за политику приватности податка Удружења или сматрате да постоји недовољна посвећеност Удружења овом питању, контактирајте нас електронском поштом на  kancelarija@uirs.rs.

          Сагласност

 1.  Приступањем нашем веб сајту прихвтате нашу политику о приватности података. Ако Ви, као посетилац, одлучите да се представите као члан, да се региструјете за конференције, курсеве или догађаје, пријавите се за чланство или електронски наручујете неку публикацију, или на било који начин оставите на сајту неки податак по којем Вас је могуће лично идентификовати, сматраће се да сте сагласни са тим да Удружење користи те податке у складу са нашом политиком о приватности.

          Област применљивости

 1. Намера Удружења је да поступа са приватним подацима у пуној сагласности са законодавством у области заштите приватних података Републике Србије. Поред тога, Удружење ће настојати да поступа у складу са принципима постављеним у актима Европске уније. Ако је нека одредба Политике у супротности са овим регулативама спроводиће се политика Удружења, осим у случају да је законом другачије захтевано.
 2. Ова Политика упућује на начин како Удружење чува и користи приватне податке које је прикупило било путем веб сајта било путем разних пријава, учлањивања, регистрације, попуњених форми и образаца или на неки други начин. Овај документ се односи на све странице веб сајта Удружења, али не и на друге веб сајтове који су везани за веб сајт Удуржења.

          Прикупљање и употреба информација

 1. Сви индивидуални чланови Удружења се уносе у базу чланова и добијају јединствени члански број и сами дефинишу кориснички налог (корисничко име и лозинку). Корисничко име и лозинка су једини начин провере аутентичности идентитета члана приликом његовог представљања на веб сајту.
 2. Када учествујете или се пријавите на било коју од УИРС услуга, као што су чланство, конференција или неки други догађај (семинар, курс и сл.) можемо прикупљати и архивирати личне податке о вама. Прикупљени лични подаци могу, зависно да ли су прукупљени приликом учлањења или пријавом на конференцију или неки други догађај у организацији УИРС, укључивати информације као што је ваше име и презиме, адреса е-поште, поштанска адреса становања, телефонски број (приватни и службени), датума рођења, податке о вашем радном месту и послодавцу, податке о стручним сертификатима, а понекад и фотографију, уколико сте предавач на догађајима у организацији УИРС-а. Слањем ваших података омогућавате Удружењу да вам пружи услуге које сте одабрали.

Удружење неће прикупљати више личних података од потребних за регулисање чланства, пријаве на конференције или друге догађаје или одговарање на ваша питања.

 1.  Чак иако се у својој посети нашем веб сајту задржите само на простом прегледу или преузимању садржаја, о вашој посети ће бити регистровани извесни подаци. У циљу унапређења употребљивости и ефективности нашег сајта, ми анализирамо поједине информације за потребе статистике., што подразумева да меримо, сумарно, неке индикаторе као што су број посета, просечно време проведено на веб сајту или стране које су прегледане током посете. Ови статистички подаци се користе у сврху унапређења садржаја и употребљивости сајта; ови подаци се не користе да би се преко њих идентификовали посетиоци лично, тј појединачно.
 2. Посетилац веб сајта не мора да буде члан Удружења, осим ако жели приступ оним деловима садржаја који су резервисани само за чланове. Међутим, у појединим случајевима може бити захтевана регистрација и за оне посетиоце који нису чланови, како би им се омогућио приступ одређеним услугама и садржајима.
 3.  УИРС може да употреби информације које сте добровољно пружили приликом учлањења или приликом попуњавања пријаве за догађај у организацији Удружења за:
  • Обрађивање података о чланству и формирање регистра чланова (базе података о чланству);
  • Слање различитих обавештења путем електронске поште или у облику штампаних публикација а које се односе на активности Удружења, догађаје у организацији Удружења, као и услуге које се могу наћи у понуди Удружења;
  • Контактирати вас везано за плаћање чланарине и остваеивање чланских погодности;
  • Контактирати вас у вези са било којим упитом или коментаром који примимо од вас;
  • Позивати вас да учествујете у анкетама које се односе на струку интерне ревизије или услуге УИРС, односно ИИА;
  • Обрађивање ваших пријава на догађаје / скупове у организацији УИРС-а. УИРС никада неће предавати ваше податке трећим лицима / странама, али ће их поделити са партнерима као што су агенције, уколико са њима сарађује на организацији догађаја. УИРС ће од свих трећих особа/страна са којима дели податке захтевати обраду у складу са Законом о заштити података о личности;
  • Уколико сте члан неке од посебних група у оквиру Удружења (одбори, комисије, секције, стручни огранци), може Вам бити достављена листа чланова припадајуће групе ако то желите. Увек имате могућност да се са такве листе искључите, као и да тражите да Вам се информације које се односе на такве листе не достављају. Посебан део ове Политике односи се детаљније на ову и сличне опције за искључење.
 1. Уколико као члан Удружења будете изабрани на неку функцију и уколико сте ту функцију прихватили, сагласни сте да се на посебној страни УИРС веб сајта објаве подаци о вама и то: фотографија, име и презиме, стручни сертификати, радно ангажовање и е-контакт.
 2. Удружење као афилација Глобалног института (Глобал ИИА-седиште у САД) са којим има потписан уговор (The Institute of Internal Auditors, INC, Master Relationship Agrement) прикупљене податке о члановима који су приступили Удружењу преноси- бележи у глобалној бази податка коју одржава Глобални институт ИИА .и то имена чланова, и е-адресу, као минимум. Подаци о члановима се преносе како би могло да се обезбеди издавање јединственог чланског броја и лозинке за приступ веб сајту Глобалног ИИА. Трансфер и ажурирање података између Глобалног ИИА и Удружења је дозвољен кроз експлицитни пристанак чланова, јер је сваки члан УИРС истовремено и члан Глобалног ИИА, што је у складу са  наведеним уговором о приступању Удружења Глобалном институту (Глобални ИИА). Попуњавањем пријаве за чланство у Удружење, сваки члан је сагласан и са истовременим чланством у Глобалном институту.
 3. Глобални институт прикупља ограничени скуп личних података из локалних удружења из целог света (укључујући и УИРС) како би могао да пружи известан број услуга члановима локалних удружења. Према томе, уколико оставите своје личне податке на сајту Удружења, морате разумети да сте на тај начин створили могућност за пренос тих података изван граница Србије, као и њихову обраду и складиштње у САД. Глобално удружење обезбеђује глобалну политику приватности како би приватност чланова пријављених од локалних ИИА удружења била очувана према најстрожијим законима о приватности који могу да се примене и уз поштовање локалне регулативе удружења.
 4.  Конференције и други догађаји које организује Удружење сматрају се јавним догађајима те учествовањем на истим пристајете на фотографисање током одржавања догађаја. Фотографије настале током одржавања догађаја Удружење ће искључиво користити за извештавање о одржаним догађајима, промовисање сличних догађаја у будућности путем веб страница, друштвених мрежа и промотивних материјала те сваки учесник учествујући на догађају даје свој пристанак и одриче се било каквог права на надокнаду, давање додатне сагласности или додатно одобравање коришћења фотографија у претходно наведене сврхе.
 5. За фотографије које су објављене на веб сајту Удружења или на друштвеним мрежама, а на којима је само један учесник догађаја, може се захтевати уклањање, уколико учесник који је на таквој фотографији, поднесе електронски писмени захтев за брисање (kancelarija@uirs.rs).
  Учествовањем на догађају пристајете и на убацивање у Листу учесника у сврхе размене контакт података (имена и презимена, е-адреса и организације из које долазите) са свим ућесницима догађаја.
  Откривање информација трећим лицима

 1. Удружење се обавезује да ваше приватне податке неће продавати или стављати на располагање другим људима, фирмама или организацијама, осим оних информација које се прослеђују Глобалном институту ИИА на начин који је прописан у тачкама 11, 12 и 13.
 2. Међутим, потребно је да имате на уму да ће Удружење давати одређене приватне податке о Вама ако је то потребно ради несметаног одвијања законских процеса као што су налог за претрес, судски позив, наредба суда или ако Удружење процени да је неопходно одређене информације ставити на располагање да би се истражиле и спречиле или да би се предузеле друге акције у вези са илегалним активностима, преварама на које се основано сумња или ако је то из неког другог законитог разлога потребно.
  Право приступа

 1. Удружење на свом веб сајту обезбеђује својим члановима приступ делу сајта на којем они могу да ажурирају своје приватне податке. У том смислу Удружење није одговорно за континуалну актуелност информација о корисницима.
  Безбедност

 1. Удружење и управа схватају ваше приватне податке веома озбиљно и раде све што је у њиховој моћи да ваши приватни подаци буду сигурни. Приступ вашим приватним подацима је ограничен на лица која рукују сајтом и обезбеђују процесуирање вашег захтева. Идентификациони број и лозинка за Глобални ИИА сајт се члановима шаљу електронском поштом приликом регистрације.
 2. Лозинка је заштићена енкрипцијом и позната је само Вама. Молимо Вас да обезбедите заштиту ваших података за аутентификацију и да никога са истим не упознајете. По завршетку рада, ако сте се претходно представили својим корисничким именом и лозинком, молимо Вас да се исто тако и одјавите, како неко непозван не би могао у ваше име да користи услуге веб сајта.
  Линкови

 1. Веб сајт Удружења може да садржи линкове ка другим сајтовима, како оне које су део глобалне мреже ИИА, тако и ка онима који то нису. Удружење не може да контролише и стога не одговара за садржај, исправност података и ниво безбедности присутан на тим сајтовима.
  Измене политике о приватним подацима

 1. Удружење задржава право да измени ову политику када за то постоји потреба приликом усклађивања са законом и позитивним прописима, актима међународног законодавства у делу који није супротан одредбама домаћег законодавства, или из других оправданих разлога у циљу поштовања начела ефикасности и ефективности и праћења добре праксе. Корисници веб сајта Удружења треба да периодично прочитају ову политику како би имали сазнање о актуелним одредбама и евентуалним изменама.
  Опције за прикључење или изузимање

 1. Чланови УИРС имају могућност избора да буду искључени из комуникација и коришћења сервиса било самог Удружења, било Глобалног института ИИА. Да бисте били изузети на нивоу Удружења интерних ревизора Србије, потребно је да пошаљете захтев електронском поштом на адресу kancelarija@uirs.rs са јасном назнаком на које се комуникације или сервисе ваш захтев односи. За избор на нивоу Глобалног института, попуните одговарајућа поља која се односе на пријем поште у вашем Профилу на Глобалном веб сајту или можете да пошаљете захтев електронском поштом на адресу privacy@thеiia.org.
  Питања и предлози

 1. Удружење схвата питање приватних података као веома важно. Ако верујете да Удружење није у сагласности са Политиком о приватности података у односу на ваше приватне податке или имате у том смислиу било какве сумње, примедбе или предлоге, пошаљите поруку  на kancelarija@uirs.rs. У вашој поруци, опишите детаљно, колико је то могуће, природу вашег захтева у којем верујете да је нарушена приватност ваших података у односу на политику приватности података.
 2. Удружење није одговорно за спровођење политике управљања приватним подацима на веб сајтовима који имају везу ка веб сајту Удружења или ка којима веб сајт Удружења има свој линк. Потребно је да прочитате политику о приватним подацима тих сајтова пре него што приступите на њих.

Последњи пут ажурирано:

14.11.2019.