О Удружењу

 

Удружење интерних ревизора Србије (УИРС), основано је на оснивачкој Скупштини одржаној 05. јуна 2008. године у Београду, има Статут и друга акта неопходна за ефикасано функционисање, председника и изабране органе.

УИРС је члан IIA Global (The Institute of Internal Auditors-Global) од оснивања, а од децембра 2010. године je 341. пуноправни члан од ове глобалне организације признат као Институт интерних ревизора Србије (IIA Serbia). Од октобра 2011. године Удружење је члан Европске конфедерације института интерних ревизора (ECIIA).

 

Визија

Промотер најбоље праксе и меродавна домаћа организација за питања професије и професионалног оквира интерне ревизије.

 

Мисија

Промовисање интерне ревизије у Србији, подршка професионалном развоју својих чланова и јачању њиховог утицаја у корпоративном окружењу .

 

Дефиниција интерне ревизије

„Интерна ревизија је независно, објективно уверавање и активност консалтинга осмишљенa да дода вредност и побољша пословање организације. Она помаже организацији да оствари своје циљеве уводећи систематичан, дисциплиновани приступ процењивању и побољшању ефективности управљања ризиком, контрола и корпоративног управљања.“

(IPPF, 2011, IIA)

 

Председништво УИРС

  • председник: Јелена Рунић
    • потпредседник: Марија Бановић
    • потпредседник: Емил Живков
    • потпредседник: Младен Кандић
    • претходни председник: Јозефина Беке Тривунац