За привреду

 

Марија Ђорђевић, ОИР-КОР, запослена у компанији “Nelt Co” именована је за председника Секције за привреду у оквиру УИРС.

Ова секција основана је 23. јула 2020 године,  и бавиће се питањима интерне ревизије из области привреде, производње, производно прометних, дистрибутивних и услужних делатности.

 

Контакт Секције за привреду: privreda@uirs.rs