Магазин

 

ИРмагазИН је информативно теоретски тематски часопис Удружења интерних ревизора Србије.

Главни и одговорни уредник: др Јозефина Беке-Тривунац, ЦИА.

 

ПРЕСТАНАК ИЗЛАЖЕЊА – ОДЈАВА ЧАСОПИСА ИРМАГАЗИН КОД НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ СРБИЈЕ

ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА СА 74 (20) СЕДНИЦЕ ПРЕДСЕДНИШТВА ОД 20.05.2019.

Тачка 4: Разматрање питања рада Комисије за часопис показало је да је потребно мало више времена за целовито уређење ове материје. За почетак, договорено је: да се у Народној библиотеци одјави часопис, односно да се пријави престанак његовог излажења; да је потребно формирати комисију такву да сваки члан комисије буде одговоран за одређене рубрике или за периодично уређивање часописа или нешто слично; да часопис излази једном до два пута годишње (најбоље јануар – јул); да у часопису не објављујемо преводе из часописа Интернал Аудитор јер се тиме ограничава доступност часописа само на чланове УИРС (преводи се увек могу објављивати самостално); и, да се распише конкурс за уређивање часописа; Друга питања уређиваће се накнадно.

 

 

 

magazin

Нови број IRmagazIN:

"РИЗИЦИ УСКЛАЂЕНОСТИ ПОСЛОВАЊА"