Билтен актуелних догађаја у УИРС број 3

25.12.2019.

 

У Билтену су дате кратке информације о текућим активностима у оквиру УИРС и у оквиру Института интерних ревизора.