Билтен актуелних догађаја у УИРС број 3

29.12.2018.

У Билтену су дате кратке информације о текућим активностима у оквиру УИРС и у оквиру Института интерних ревизора.