Билтен актуелних догађаја у УИРС

01.09.2018.

У Билтену су дате кратке информације о текућим активностима у оквиру УИРС и сарадњи УИРС са другим локалним и регионалним институтима, а које нису на други начин објављене на сајту или на друштвеним мрежама УИРС.