Најава догађаја

Курс Оперативни системи, базе података, апликације

19-20 октобар 2017

Хотел „Palace“, Топличин Венац 23, Београд

 

Ревизија информационих технологија и информационих система

Оперативни системи, базе података, апликације

 

О овом курсу

Удружење интерних ревизора Србије организује дводневну обуку из области ревизије у информационим (комуникационим) технологијама и информационим системима.

Ако сте као интерни ревизор укључени у ревизије информационих система и технологија и желите да обновите и унапредите своје знање о ИТ или сте стручњак из области ИТ и желите да унапредите својa знања о интерној ревизији и њеној примени у области ИТ — овај курс ће вам помоћи да премостите јаз између ове две области и трајно демистификујете њихову повезаност.

Ако имате тешкоће у препознавању и оцењивању ИТ ризика и припадајућих интерних контрола или у томе како помоћи менаџерима да правилно схвате везу између техничких контрола и пословних ризика на које ове контроле директно утичу, овај курс ће вам дати објашњења базирана на практичним искуствима која је предавач стекао радећи са реалним претњама и рањивостима реалних система.

Ако сте интерни ревизор у организацији која аутсорсује поједине услуге ИТ ревизије (оцена ИТ ризика, ревизија ИТ безбедности, пен-тестови и сл.), овај курс ће вам помоћи да са разумевањем и самопоуздањем приступите и превазиђете тешкоће које сада вероватно имате у формулисању захтева, селекцији, надзору и контроли  екстерних извођача, сарадњи са њима, разумевању и евалуацији добијених резултата и извештавању.

Чак и ако сте напредни ИТ ревизор који има потребу да своја већ стечена знања и професионалну праксу прошири на област техничких ИТ контрола, кључних за третман најкритичнијих ИТ ризика, ако имате жељу да упознате савремене технике и алате за аутоматизовање ревизорског поступка који вам омогућавају континуирано праћење стања усклађености у том домену, овај курс ће вам у томе помоћи. Пружиће вам се прилика да поставите питања и добијете праве одговоре.

 

Циљеви курса

  • Премостити “јаз” ревизор-технологија; успоставити контекст у којем се препознаје и добро схвата потреба за интерном ревизијом технологија и система, њени циљеви, методолошке специфичности и различити приступи. Ревизору приближити технологију, технологу приближити ревизију.
  • Препознати и разумети ризике специфичне за примену информационих и комуникационих технологија и начине за њихову процену; препознати и разумети специфичности припадајућих контрола.
  • Схватити везу технолошких и пословних ризика са посебним фокусом на важност техничких контрола, њихове циљеве и утицај.
  • Упознати се са алатима и техникама карактеристичним за ревизију технологија и система, на примерима њихове практичне примене.
  • Детаљно се упознати са специфичностима ревизије у најкритичнијим подручјима информациониx системa (оперативни системи, апликације, базе података).

 

Садржај курса

Оперативни системи, базе података, апликације

1.1 УВОД       Ревизија информационих система

Информациони систем – организациона структура, процеси, технологија, људски ресурси

Циљеви и приступ ревизији ИС

Ревизија процеса

Ревизија система

Ревизија управљања пројектима

ITIL, COBIT, ISO/IEC 20000, ISO/IEC 27000

1.2 Ревизија оперативних система

Циљеви ревизије оперативних система

Ревизија MS Windowsоперативних система

Циљеви и поступак ревизија појединачног сервера и радне станице

Циљеви и поступак ревизија Windows домена

Преглед алата и техника

 

Ревизија Linux/Unix оперативих система

Специфичности Unix/Linux оперативних система

Циљеви и поступак ревизије Unix/Linux система

Преглед алата и техника

1.3 Ревизија база података

Специфичности база података

Циљеви и поступак ревизије база података

Преглед алата и техника

1.4 Ревизија апликација

Десктоп апликације

Циљеви и поступак ревизије десктоп апликација

Wеб апликације

Специфичности web апликација

Циљеви и поступак ревизије wеб апликација

Преглед алата и техника

Апликације за мобилне уређаје

Специфичности апликација за мобилне уређаје

Циљеви и поступак ревизије апликација за мобилне уређаје

Преглед алата и техника

 

1.5 Виртуализација и cloud computing

Специфичности виртуалног и cloud окружења

Циљеви и поступак ревизије

Преглед алата и техника

1.6 Заштита података – бекап, опоравак, архивирање

Преглед технолошких решења

Задржавање података – ретенција

Циљеви и поступак ревизије

1.7 Управљање континуитетом ИТ сервиса

План за опоравак сервиса

Циљеви и поступак ревизије

 

ПРЕДАВАЧ: Владимир Стојиљковић, дипл.инж. електротехнике

Владимир Стојиљковић је дипломирани инжењер електротехнике (рачунарска техника и информатика) из Београда. Ради у Телекому Србија, као виши интерни ревизор за комуникационе технологије и системе. Од 2000. године свакодневно је активан у области ревизије информационих и комуникационих технологија. Планирао је и реализовао велики број ревизорских задатака у овој области. Поседује значајно искуство у примени софтверских алата, међународних стандарда и познатих оквира (COBIT, ITIL) у ревизији. Учествовао је у више пројеката развоја софтверских решења у улози програмера и консултанта. Посебно је заинтересован за развој и промоцију open source софтвера. Повремени је контрибутор различитих open source пројеката.

 

 

Подаци о курсу

Шифра курса: 5200

Трајање курса: 2 дана  (од 09 до 17 часова)

Број ЦПЕ које курс доноси: 13

Ниво курса: Напредни

Ниво знања: Искуство у интерној ревизији

 

КОТИЗАЦИЈА:

  • Чланови УИРС…….22.000,00 RSD
  • Остали ……………….25.000,00 RSD
  • Учесници из иностранства 200 EUR

 

ПРИЈАВЕ И УПЛАТЕ КОТИЗАЦИЈЕ:

Пријавa се попуњава електронски.

Електронски Образац пријаве налази се на дну ове стране.

У пријави у пољу „ваша порука“ навести назив курса и шифру курса или нешто друго што сматрате важним.

Плаћање се врши на основу предрачуна који се доставља електронским путем.

По уплати УИРС ће поштом доставити оригинал рачун.

Особа за контакт:  Мира Вуковић, тел. +381 65 205 3452

Крајњи рок за пријаву и уплату је 17. октобар 2017.

 

Пријава за догађај (НАПОМЕНА: Подаци за плаћање се попуњавају и у случају када је догађај бесплатан)

Да ли сте члан УИРС-а?
да / yesне / no

Да ли сте члан GLOBAL IIA? / Are you member of GLOBAL IIA?
да / yesне / no

ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА ПЛАЋАЊЕ

ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА ОСОБУ 1

Да ли је особа члан УИРС-а?
дане

Да ли је особа члан GLOBAL IIA?
дане

ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА ОСОБУ 2

Да ли је особа члан УИРС-а?
дане

Да ли је особа члан GLOBAL IIA?
дане

ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА ОСОБУ 3

Да ли је особа члан УИРС-а?
дане

Да ли је особа члан GLOBAL IIA?
дане

ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА ОСОБУ 4

Да ли је особа члан УИРС-а?
дане

Да ли је особа члан GLOBAL IIA?
дане

ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА ПЛАЋАЊЕ

ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА ОСОБУ 1

Да ли је особа члан УИРС-а?
дане

Да ли је особа члан GLOBAL IIA?
дане

ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА ОСОБУ 2

Да ли је особа члан УИРС-а?
дане

Да ли је особа члан GLOBAL IIA?
дане

ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА ОСОБУ 3

Да ли је особа члан УИРС-а?
дане

Да ли је особа члан GLOBAL IIA?
дане

ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА ОСОБУ 4

Да ли је особа члан УИРС-а?
дане

Да ли је особа члан GLOBAL IIA?
дане

ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА ОСОБУ 5

Да ли је особа члан УИРС-а?
дане

Да ли је особа члан GLOBAL IIA?
дане

ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА ОСОБУ 6

Да ли је особа члан УИРС-а?
дане

Да ли је особа члан GLOBAL IIA?
дане

ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА ОСОБУ 7

Да ли је особа члан УИРС-а?
дане

Да ли је особа члан GLOBAL IIA?
дане

ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА ОСОБУ 8

Да ли је особа члан УИРС-а?
дане

Да ли је особа члан GLOBAL IIA?
дане

ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА ОСОБУ 9

Да ли је особа члан УИРС-а?
дане

Да ли је особа члан GLOBAL IIA?
дане

ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА ОСОБУ 10

Да ли је особа члан УИРС-а?
дане

Да ли је особа члан GLOBAL IIA?
дане

ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА ПЛАЋАЊЕ