Најава догађаја

Интерна ревизија – активност која додаје вредност организацијама јавног сектора

2. – 3. септембар 2019.

ХОТЕЛ „PALACE“, БЕОГРАД, Топличин Венац 23

 

 

О овом курсу

Програм курса базира се на вишегодишњем искуству предавача и усмерен је на изазове интерних ревизора у пракси. Интерни ревизори у јавном сектору у Републици Србији суочени су са бројним проблемима. Интерактивне радионице базиране на практичним примерима пружају могућност учесницима да одговоре изазовима стицањем одговарајућих компетенција и надоградњом постојећих знања и вештина. Курс је намењен овлашћеним интерним ревизорима у јавном сектору, као и лицима која су у поступку сертификације. Учесници ће путем симулације ревизије на бази студије случаја проћи кроз све фазе ревизорског ангажмана – планирање, извођење и извештавање.

 

Циљеви курса

Основни циљ курса је размена искуства учесника ради препознавања нових идеја и приступа у свакодневном раду. Приступ је холистички у коме је интерни ревизор пре свега професионалац и део организације у којој и за коју својом активношћу додаје вредност.

 

Садржај курса

Учесници ће на самом курсу бити подељени у тимове од којих се очекује да координирано дају решења задатака из студије случаја. На дводневном курсу учесници ће добити одговоре на питања:
– Како организовати успешну интерну ревизију?
– Како остварити добар тон са руководством?
– Које су најважније вештине интерног ревизора?
– Како планирати ревизије на бази процене ризика?
– Како спровести интерну ревизију?
– Како формулисати препоруке?
– Како презентовати извештај руководству?
– Како додати вредност у остварењу циљева организације?

 

Подаци о курсу
Шифра курса: 2100**
Трајање курса: 2 дана (од 9-16 часова)
Број ЦПЕ које курс доноси: 13
Ниво курса: основни*

 

Предавачи:

 

Марија Станковић, ОИР-ЈС

Дипломирани економиста са вишегодишњим искуством у области рачуноводства и интерне контроле у приватном сектору. Као интерни ревизор у јавном сектору ради од 2011. године. Обуку за стицање звања ОИР ЈС прошла је у склопу пројекта Подршка развоју интерне финансијске контроле у јавном сектору фаза 3 – обављањем пилот ревизије уз помоћ кључног експерта за ревизију ЕУ. Тренутно запослена као самостални извршилац интерни ревизор у Министарству привреде. Члан је радне групе за интерну финансијску контролу у јавном сектору чији је задатак праћење имплементације Акционог плана Стратегије развоја интерне финансијске контроле у јавном сектору у Републици Србији за период 2017-2020. У 2017. години прошла је основну радионицу двогодишњег програма обуке за регионалну изградњу капацитета у јавном сектору за тренере за интерну ревизију IA TOT (Internal Audit Training of Trainers Program), који организује и финансира Светска банка.

 

Далибор Видаковић, ОИР-ЈС, ОИР-КОР, ОР

Директор Службе за интерну ревизију града Београда од 2016. године. Претходно стекао осмогодишње искуство у водећим ревизорским кућама, KPMG, Deloitte, интерни ревизор у Banca Intesa ad, контролинг менаџер у AU Celsius Plus Београд. Прошао обуку и стекао сертификат за формирање трансферних цена. Учесник двогодишњег програма обуке за регионалну изградњу капацитета у јавном сектору за тренере за интерну ревизију IA TOT (Internal Audit Training of Trainers Program), који организује и финансира Светска банка.

 

 

 

 

Милена Милојевић, ОИР-ЈС, ОИР-КОР

Магистар економских наука, заменик директора Службе за интерну ревизију града Београда у којој је осам година. Претходно била ангажована као асистент на Факултету за трговину и банкарство. Као први представник Републике Србије завршила специјалистички тренинг “Performance Audit”, Icisa, Noida India. Заједно са Далибором и Маријом, учесник је двогодишњег програма обуке за регионалну изградњу капацитета у јавном сектору за тренере за интерну ревизију IA TOT (Internal Audit Training of Trainers Program). Бави се методологијом рада и унапређењем активности интерне ревизије у Служби за интерну ревизију. Председник је Секције за јавни сектор УИРС, члан Програмског одбора седме Конференције УИРС. Предавач на бројним конференцијама, скуповима, подијумским дискусијама у земљи и иностранству, из области интерне ревизије у јавном сектору.

 

 

 

 

КОТИЗАЦИЈА:

Чланови УИРС…….23.000,00 RSD
Остали ……………….26.000,00 RSD
Учесници из иностранства … 220 EUR

 

ПРИЈАВЕ И УПЛАТЕ КОТИЗАЦИЈЕ:

Пријавa се попуњава електронски.

Електронски Образац пријаве налази се на сајту на дну  ове стране.

У пријави у пољу „ваша порука“ навести назив курса и шифру курса или нешто друго што сматрате важним.

Плаћање се врши на основу предрачуна који се доставља електронским путем.

По уплати УИРС ће електронски доставити оригинал рачун.

Особа за контакт:  Мира Вуковић, е-маил: vukovic.mira@mts.rs или kancelarija@ uirs.rs

тел. +381 65 205 3452 или + 381 64 658 7122 (Светлана Јамандиловић).

Крајњи рок за пријаву и уплату је 29 август 2019.

ПРОГРАМ

2. и 3. септембар 2019.

Хотел „Palace“, Београд, Топличин Венац 23, сала на првом спрату

Понедеља  2. септембар

08.00 – 09.00 Регистрација учесника-кафа дободошлице
09.00 – 11.00 Почетак рада-прва сесија
11.00 – 11.30 Пауза-кафа
11.30 – 13.00 Друга сесија
13.00 – 14.00 Пауза-ручак
14.00 – 16.00 Трећа сесија-Крај првог радног дана

Уторак 3. септембар

09.00 – 11.00 Почетак рада-прва сесија
11.00 – 11.30 Пауза-кафа
11.30 – 13.00 Друга сесија
13.00 – 14.00 Пауза-ручак
14.00 – 16.00 Трећа сесија-Крај курса

 

Учесници курса, носиоци „ЦИА“ као и остали, остварују право на 13 поена континуиране професионалне едукације (ЦПЕ). Потврда о учешћу на семинару биће послате, електронски, свим учесницима.

Организатор задржава право на мању измену програма у оправданим случајевима.

Пријава за догађај/Application form (НАПОМЕНА: Подаци за плаћање се попуњавају и у случају када је догађај бесплатан)

Да ли сте члан УИРС-а?
да / yesне / no

Да ли сте члан GLOBAL IIA? / Are you member of GLOBAL IIA?
да / yesне / no

Догађај - заједничко дружење / Event of socializing
да/yesне/no

ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА ПЛАЋАЊЕ

Обавезно прочитати и чекирати

ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА ОСОБУ 1

Да ли је особа члан УИРС-а?
дане

Да ли је особа члан GLOBAL IIA?
дане

Догађај - заједничко дружење / Event of socializing
да/yesне/no

ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА ОСОБУ 2

Да ли је особа члан УИРС-а?
дане

Да ли је особа члан GLOBAL IIA?
дане

Догађај - заједничко дружење / Event of socializing
да/yesне/no

ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА ОСОБУ 3

Да ли је особа члан УИРС-а?
дане

Да ли је особа члан GLOBAL IIA?
дане

Догађај - заједничко дружење / Event of socializing
да/yesне/no

ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА ОСОБУ 4

Да ли је особа члан УИРС-а?
дане

Да ли је особа члан GLOBAL IIA?
дане

Догађај - заједничко дружење / Event of socializing
да/yesне/no

ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА ПЛАЋАЊЕ

Обавезно прочитати и чекирати

ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА ОСОБУ 1

Да ли је особа члан УИРС-а?
дане

Да ли је особа члан GLOBAL IIA?
дане

Догађај - заједничко дружење / Event of socializing
да/yesне/no

ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА ОСОБУ 2

Да ли је особа члан УИРС-а?
дане

Да ли је особа члан GLOBAL IIA?
дане

Догађај - заједничко дружење / Event of socializing
да/yesне/no

ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА ОСОБУ 3

Да ли је особа члан УИРС-а?
дане

Да ли је особа члан GLOBAL IIA?
дане

Догађај - заједничко дружење / Event of socializing
да/yesне/no

ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА ОСОБУ 4

Да ли је особа члан УИРС-а?
дане

Да ли је особа члан GLOBAL IIA?
дане

Догађај - заједничко дружење / Event of socializing
да/yesне/no

ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА ОСОБУ 5

Да ли је особа члан УИРС-а?
дане

Да ли је особа члан GLOBAL IIA?
дане

Догађај - заједничко дружење / Event of socializing
да/yesне/no

ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА ОСОБУ 6

Да ли је особа члан УИРС-а?
дане

Да ли је особа члан GLOBAL IIA?
дане

Догађај - заједничко дружење / Event of socializing
да/yesне/no

ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА ОСОБУ 7

Да ли је особа члан УИРС-а?
дане

Да ли је особа члан GLOBAL IIA?
дане

Догађај - заједничко дружење / Event of socializing
да/yesне/no

ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА ОСОБУ 8

Да ли је особа члан УИРС-а?
дане

Да ли је особа члан GLOBAL IIA?
дане

Догађај - заједничко дружење / Event of socializing
да/yesне/no

ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА ОСОБУ 9

Да ли је особа члан УИРС-а?
дане

Да ли је особа члан GLOBAL IIA?
дане

Догађај - заједничко дружење / Event of socializing
да/yesне/no

ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА ОСОБУ 10

Да ли је особа члан УИРС-а?
дане

Да ли је особа члан GLOBAL IIA?
дане

Догађај - заједничко дружење / Event of socializing
да/yesне/no

ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА ПЛАЋАЊЕ

Обавезно прочитати и чекирати