Најава догађаја

Интерна ревизија – активност која додаје вредност организацијама јавног сектора

15-16. март 2018.

ХОТЕЛ „PALACE“, БЕОГРАД, Топличин Венац 23

 

О овом курсу

Програм курса базира се на вишегодишњем искуству предавача и усмерен је на изазове интерних ревизора у пракси. Интерни ревизори у јавном сектору у Републици Србији суочени су са бројним проблемима. Интерактивне радионице базиране на практичним примерима пружају могућност учесницима да одговоре изазовима стицањем одговарајућих компетенција и надоградњом постојећих знања и вештина. Курс је намењен овлашћеним интерним ревизорима у јавном сектору, као и лицима која су у поступку сертификације. Учесници ће путем симулације ревизије на бази студије случаја проћи кроз све фазе ревизорског ангажмана – планирање, извођење и извештавање.

 

Циљеви курса

Основни циљ курса је размена искуства учесника ради препознавања нових идеја и приступа у свакодневном раду. Приступ је холистички у коме је интерни ревизор пре свега професионалац и део организације у којој и за коју својом активношћу додаје вредност.

 

Садржај курса

Учесници ће на самом курсу бити подељени у тимове од којих се очекује да координирано дају решења задатака из студије случаја. На дводневном курсу учесници ће добити одговоре на питања:
– Како организовати успешну интерну ревизију?
– Како остварити добар тон са руководством?
– Које су најважније вештине интерног ревизора?
– Како планирати ревизије на бази процене ризика?
– Како спровести интерну ревизију?
– Како формулисати препоруке?
– Како презентовати извештај руководству?
– Како додати вредност у остварењу циљева организације?

 

Подаци о курсу
Шифра курса: 2100**
Трајање курса: 2 дана (од 9-16 часова)
Број ЦПЕ које курс доноси: 12
Ниво курса: основни*

 

Предавачи:

 

Марија Станковић, ОИР-ЈС

Дипломирани економиста са вишегодишњим искуством у области рачуноводства и интерне контроле у приватном сектору. Као интерни ревизор у јавном сектору ради од 2011. године. Обуку за стицање звања ОИР ЈС прошла је у склопу пројекта Подршка развоју интерне финансијске контроле у јавном сектору фаза 3 – обављањем пилот ревизије уз помоћ кључног експерта за ревизију ЕУ. Тренутно запослена као самостални извршилац интерни ревизор у Министарству привреде. Члан је радне групе за интерну финансијску контролу у јавном сектору чији је задатак праћење имплементације Акционог плана Стратегије развоја интерне финансијске контроле у јавном сектору у Републици Србији за период 2017-2020. У 2017. години прошла је основну радионицу двогодишњег програма обуке за регионалну изградњу капацитета у јавном сектору за тренере за интерну ревизију IA TOT (Internal Audit Training of Trainers Program), који организује и финансира Светска банка.

 

Далибор Видаковић, ОИР-ЈС, ОИР-КОР, ОР

Директор Службе за интерну ревизију града Београда од 2016. године. Претходно стекао осмогодишње искуство у водећим ревизорским кућама, KPMG, Deloitte, интерни ревизор у Banca Intesa ad, контролинг менаџер у AU Celsius Plus Београд. Прошао обуку и стекао сертификат за формирање трансферних цена. Учесник двогодишњег програма обуке за регионалну изградњу капацитета у јавном сектору за тренере за интерну ревизију IA TOT (Internal Audit Training of Trainers Program), који организује и финансира Светска банка.

 

 

 

 

Милена Милојевић, ОИР-ЈС, ОИР-КОР

Магистар економских наука, заменик директора Службе за интерну ревизију града Београда у којој је осам година. Претходно била ангажована као асистент на Факултету за трговину и банкарство. Као први представник Републике Србије завршила специјалистички тренинг “Performance Audit”, Icisa, Noida India. Заједно са Далибором и Маријом, учесник је двогодишњег програма обуке за регионалну изградњу капацитета у јавном сектору за тренере за интерну ревизију IA TOT (Internal Audit Training of Trainers Program). Бави се методологијом рада и унапређењем активности интерне ревизије у Служби за интерну ревизију. Председник је Секције за јавни сектор УИРС, члан Програмског одбора седме Конференције УИРС. Предавач на бројним конференцијама, скуповима, подијумским дискусијама у земљи и иностранству, из области интерне ревизије у јавном сектору.

 

 

 

 

КОТИЗАЦИЈА:

Чланови УИРС…….22.000,00 RSD
Остали ……………….25.000,00 RSD
Учесници из иностранства … 200 EUR

ПРИЈАВЕ И УПЛАТЕ КОТИЗАЦИЈЕ:

Пријаве се попуњавају електронски на сајту www.uirs.rs Пријава се налази на дну стране где је објављена информација о курсу.
У напомени пријаве обавезно навести шифру курса или неку другу информацију, ако вам је битна.
Плаћање се врши на основу предрачуна који се доставља електронским путем. По уплати УИРС ће електронски доставити рачун за правдање. Особа за контакт: Мира Вуковић, тел. +381 65 205 3452
Крајњи рок за пријаву и уплату је 13. март 2018.

 

Интерна ревизија – активност која додаје вредност организацијама јавног сектора

15-16. март 2018.
Хотел „Palace“, Београд, Топличин Венац 23, сала на првом спрату
ПРОГРАМ

Четвртак 15. март
08.30-09.00 Регистрација учесника-кафа дободошлице
09.00 Почетак рада
11.00 – 11.30 Пауза-кафа
13.00-14.00 Пауза-ручак
16.00 Крај првог радног дана

Петак 16. март
08.30-09.00 Кафа дободошлице
09.00 Почетак рада
11.00 – 11.30 Пауза-кафа
13.00-14.00 Пауза-ручак
16.00 Крај курса

 

Учесници курса, носиоци „ЦИА“ као и остали, остварују право на 6 поена континуиране професионалне едукације (ЦПЕ). Потврда о учешћу на семинару биће послате, електронски, свим учесницима.
Организатор задржава право на мању измену програма у оправданим случајевима.

Пријава за догађај (НАПОМЕНА: Подаци за плаћање се попуњавају и у случају када је догађај бесплатан)

Да ли сте члан УИРС-а?
да / yesне / no

Да ли сте члан GLOBAL IIA? / Are you member of GLOBAL IIA?
да / yesне / no

ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА ПЛАЋАЊЕ

ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА ОСОБУ 1

Да ли је особа члан УИРС-а?
дане

Да ли је особа члан GLOBAL IIA?
дане

ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА ОСОБУ 2

Да ли је особа члан УИРС-а?
дане

Да ли је особа члан GLOBAL IIA?
дане

ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА ОСОБУ 3

Да ли је особа члан УИРС-а?
дане

Да ли је особа члан GLOBAL IIA?
дане

ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА ОСОБУ 4

Да ли је особа члан УИРС-а?
дане

Да ли је особа члан GLOBAL IIA?
дане

ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА ПЛАЋАЊЕ

ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА ОСОБУ 1

Да ли је особа члан УИРС-а?
дане

Да ли је особа члан GLOBAL IIA?
дане

ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА ОСОБУ 2

Да ли је особа члан УИРС-а?
дане

Да ли је особа члан GLOBAL IIA?
дане

ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА ОСОБУ 3

Да ли је особа члан УИРС-а?
дане

Да ли је особа члан GLOBAL IIA?
дане

ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА ОСОБУ 4

Да ли је особа члан УИРС-а?
дане

Да ли је особа члан GLOBAL IIA?
дане

ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА ОСОБУ 5

Да ли је особа члан УИРС-а?
дане

Да ли је особа члан GLOBAL IIA?
дане

ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА ОСОБУ 6

Да ли је особа члан УИРС-а?
дане

Да ли је особа члан GLOBAL IIA?
дане

ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА ОСОБУ 7

Да ли је особа члан УИРС-а?
дане

Да ли је особа члан GLOBAL IIA?
дане

ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА ОСОБУ 8

Да ли је особа члан УИРС-а?
дане

Да ли је особа члан GLOBAL IIA?
дане

ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА ОСОБУ 9

Да ли је особа члан УИРС-а?
дане

Да ли је особа члан GLOBAL IIA?
дане

ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА ОСОБУ 10

Да ли је особа члан УИРС-а?
дане

Да ли је особа члан GLOBAL IIA?
дане

ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА ПЛАЋАЊЕ