Најава догађаја

ИТ РЕВИЗИЈА – I ДЕО: ПРЕТЊЕ И РИЗИЦИ, РЕВИЗИЈА ИНФРАСТРУКТУРЕ, МРЕЖА И АПЛИКАЦИЈА

5. и 6. март 2019.

Хотел „Palace“ Београд, Топличин Венац 23

О овом курсу

Програм овог курса настао је као резултат анализе наших искустава са претходних курсева и анкете коју је у сарадњи са вама Удружење спровело крајем прошле године. Курс је осмишљен са циљем да се у што већој мери изађе у сустрет потребама и жељама чланства које смо сагледали кроз спроведену анкету и кроз оцене које су полазници дали нашим претходним курсевима из области ИТ ревизије. У том смислу, овај курс је замишљен тако да обухвати теме које су биле најтраженије у целој популацији обухваћеној анкетом. Курсом су покривене теме које су биле једнако тражене међу члановима различитог степена знања и искуства и за које се може рећи да су незаобилазне у перманентној едукацији сваког ИТ ревизора. Поред увођења основних теоријских појмова кроз интерактивни рад стећићете увид и у практичне вештине и алате. Предавања и теме које се обрађују су интересантне и доступне свима без обзира да ли сте особа из струке или потпуни почетник. Након овог курса опције за даље усавршавање су бројне јер вам стечена знања пружају добру основу за даљу надоградњу знања и учење напредних алата ИТ ревизије.

Циљеви курса

  • Успоставити контекст у којем се препознаје и добро схвата потреба за интерном ревизијом технологија и система, њени циљеви, методолошке специфичности и различити приступи. Ревизору приближити технологију, технологу приближити ревизију.
  • Препознати и разумети ризике специфичне за примену информационих и комуникационих технологија и начине за њихову процену; препознати и разумети специфичности припадајућих контрола.
  • Схватити везу технолошких и пословних ризика са посебним фокусом на важност техничких контрола, њихове циљеве и утицај.

Детаљно се упознати са специфичностима ревизије у најкритичнијим подручјима  технолошких основа (мрежна инфраструктура, мрежна опрема, мрежни сервиси и протоколи, web технологије и апликације засноване на њима).

Садржај курса

  • Увод у информационе технологије за интерне ревизоре
  • Претње, ризици и контроле у информационим технологијама и системима
  • ИТ ревизија у области рачунарских мрежа (мрежна опрема, протоколи, сервери, сервиси)
  • ИТ ревизија у области апликација – web технологије.

 

ПРЕДАВАЧ:  M Sc Радуле Шошкић, CISSP, GPEN, GSNA

Радуле Шошкић је дипломирани инжењер електротехнике (електроника/телекомуникације) и магистар информатичких наука из Београда. Ради у Телекому Србија, као  руководилац ревизије информационих технологија и система. Има двадесет година искуства у ревизији информационих и комуникационих технологија. Посебно је заинтересован за примену аутоматских техника и алата у ревизији ИКТ. Додатне специјалности су му информатичка безбедност и дигитална форензика. Ангажован је у бројним пројектима процене слабости мрежних сервиса, апликација и инфраструктуре, пен-тестовима, форензичким аквизицијама и анализама и сл. Активан је и као регистровани судски вештак за информационе технологије и безбедност података.

 

 

ПРЕДАВАЧ:  Владимир Стојиљковић, дипл.инж. електротехнике

Владимир Стојиљковић је дипломирани инжењер електротехнике (рачунарска техника и информатика) из Београда. Ради у Телекому Србија, као виши интерни ревизор за комуникационе технологије и системе. Од 2000. године свакодневно је активан у области ревизије информационих и комуникационих технологија. Планирао је и реализовао велики број ревизорских задатака у овој области. Поседује значајно искуство у примени софтверских алата, међународних стандарда и познатих оквира (COBIT, ITIL) у ревизији.  Учествовао је у више пројеката развоја софтверских решења у улози програмера и консултанта. Посебно је заинтересован за развој и промоцију open source софтвера. Повремени је контрибутор различитих open source пројеката.

 

Подаци о курсу

Шифра курса: 5100***

Трајање курса: 2 данa  (од 09 до 16 часова)

Број ЦПЕ које курс доноси: 13

Ниво курса: Основни/напредни

Ниво знања: искуство у интерној ревизији

КОТИЗАЦИЈА:

  • Чланови УИРС…….23.000,00 RSD
  • Остали ……………..26.000,00 RSD
  • Учесници из иностранства 220 EUR

ПРИЈАВЕ И УПЛАТЕ КОТИЗАЦИЈЕ:

Пријавa се попуњава електронски.

Електронски Образац пријаве налази се на  дну ове стране.

У пријави у пољу „ваша порука“ навести назив курса и шифру курса или нешто друго што сматрате важним.

Плаћање се врши на основу предрачуна који се доставља електронским путем.

По уплати УИРС ће електронски доставити оригинал рачун.

Особа за контакт:  Мира Вуковић, е-маил: vukovic.mira@mts.rs или kancelarija@ uirs.rs тел. +381 65 205 3452 или + 381 64 658 7122 (Марија Васић).

Крајњи рок за пријаву и уплату је 01 март 2019.

 

Хотел „Palace“, Београд, Топличин Венац 23, сала на првом спрату

ПРОГРАМ

Уторак 5. март

08.00 – 09.00 Регистрација учесника-кафа дободошлице
09.00 – 11.00 Почетак рада-прва сесија
11.00 – 11.30 Пауза-кафа
11.30 – 13.00 Друга сесија
13.00 – 14.00 Пауза-ручак
14.00 – 16.00 Трећа сесија-Крај првог радног дана

Среда 6. март

09.00 – 11.00 Почетак рада-прва сесија
11.00 – 11.30 Пауза-кафа
11.30 – 13.00 Друга сесија
13.00 – 14.00 Пауза-ручак
14.00 – 16.00 Трећа сесија-Крај курса

Учесници курса, носиоци „ЦИА“ као и остали, остварују право на 13 поена континуиране професионалне едукације (ЦПЕ). Потврда о учешћу на семинару биће послате, електронски, свим учесницима.

Организатор задржава право на мању измену програма у оправданим случајевима.

 

Пријава за догађај/Application form (НАПОМЕНА: Подаци за плаћање се попуњавају и у случају када је догађај бесплатан)

Да ли сте члан УИРС-а?
да / yesне / no

Да ли сте члан GLOBAL IIA? / Are you member of GLOBAL IIA?
да / yesне / no

Догађај - заједничко дружење / Event of socializing
да/yesне/no

ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА ПЛАЋАЊЕ

Обавезно прочитати и чекирати

ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА ОСОБУ 1

Да ли је особа члан УИРС-а?
дане

Да ли је особа члан GLOBAL IIA?
дане

Догађај - заједничко дружење / Event of socializing
да/yesне/no

ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА ОСОБУ 2

Да ли је особа члан УИРС-а?
дане

Да ли је особа члан GLOBAL IIA?
дане

Догађај - заједничко дружење / Event of socializing
да/yesне/no

ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА ОСОБУ 3

Да ли је особа члан УИРС-а?
дане

Да ли је особа члан GLOBAL IIA?
дане

Догађај - заједничко дружење / Event of socializing
да/yesне/no

ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА ОСОБУ 4

Да ли је особа члан УИРС-а?
дане

Да ли је особа члан GLOBAL IIA?
дане

Догађај - заједничко дружење / Event of socializing
да/yesне/no

ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА ПЛАЋАЊЕ

Обавезно прочитати и чекирати

ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА ОСОБУ 1

Да ли је особа члан УИРС-а?
дане

Да ли је особа члан GLOBAL IIA?
дане

Догађај - заједничко дружење / Event of socializing
да/yesне/no

ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА ОСОБУ 2

Да ли је особа члан УИРС-а?
дане

Да ли је особа члан GLOBAL IIA?
дане

Догађај - заједничко дружење / Event of socializing
да/yesне/no

ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА ОСОБУ 3

Да ли је особа члан УИРС-а?
дане

Да ли је особа члан GLOBAL IIA?
дане

Догађај - заједничко дружење / Event of socializing
да/yesне/no

ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА ОСОБУ 4

Да ли је особа члан УИРС-а?
дане

Да ли је особа члан GLOBAL IIA?
дане

Догађај - заједничко дружење / Event of socializing
да/yesне/no

ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА ОСОБУ 5

Да ли је особа члан УИРС-а?
дане

Да ли је особа члан GLOBAL IIA?
дане

Догађај - заједничко дружење / Event of socializing
да/yesне/no

ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА ОСОБУ 6

Да ли је особа члан УИРС-а?
дане

Да ли је особа члан GLOBAL IIA?
дане

Догађај - заједничко дружење / Event of socializing
да/yesне/no

ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА ОСОБУ 7

Да ли је особа члан УИРС-а?
дане

Да ли је особа члан GLOBAL IIA?
дане

Догађај - заједничко дружење / Event of socializing
да/yesне/no

ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА ОСОБУ 8

Да ли је особа члан УИРС-а?
дане

Да ли је особа члан GLOBAL IIA?
дане

Догађај - заједничко дружење / Event of socializing
да/yesне/no

ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА ОСОБУ 9

Да ли је особа члан УИРС-а?
дане

Да ли је особа члан GLOBAL IIA?
дане

Догађај - заједничко дружење / Event of socializing
да/yesне/no

ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА ОСОБУ 10

Да ли је особа члан УИРС-а?
дане

Да ли је особа члан GLOBAL IIA?
дане

Догађај - заједничко дружење / Event of socializing
да/yesне/no

ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА ПЛАЋАЊЕ

Обавезно прочитати и чекирати