Најава догађаја

ИТ ревизија – II део: поступци, специфичне технике, ревизија ИТ процеса

23-24 септембар 2019.

Хотел „Palace“ Београд, Топличин Венац 23

О овом курсу

На основу резултата анкете коју је у сарадњи са вама Удружење спровело крајем 2018. године, уважавајући предлоге и оцене које су полазници дали нашим претходним курсевима у области ИТ ревизије, осмишљен је курс који у највећој мери задовољава потребе и жеље чланства. У том смислу, иако овај курс представља наставак и допуну тема из првог дела одржаног у марту 2019. године, он је конципиран тако да га можете успешно пратити без обзира на то да ли сте присуствовали првом делу.

Циљеви курса

 • Упознати полазнике са специфичностима ревизорског поступка у ревизији информационих технологија и система, њеним циљевима, методолошким принципима и различитим приступима.
 • Схватити потребу за применом различитих техника и алата у валидацији и тестирању ефективности контрола и упознати се са њима кроз практичне примере.
 • Упознати се са новим могућностима за прикупљање резултата тестова, припрему и израду извештаја, специфичним за ревизију информационих технологија и система.
 • Приказати преглед најважнијих стандарда и радних оквира који су релевантни за област примене информационих технологија, са посебним освртом на ИТИЛ.
 • Изложити поступак ревизије ИТ процеса на практичном примеру уз активно учешће полазника.

Садржај курса

 • ИТ ревизија – специфичности ревизорског поступка, специфичне технике у тестирању и извештавању
 • ИТ ревизија – преглед релевантних стандарда и радних оквира
 • Ревизија процеса управљања променама (уз активно учешће полазника)

 

Предавачи:

1.ПРЕДАВАЧ: M Sc Радуле Шошкић, CISSP, GPEN, GSNA
Радуле Шошкић је дипломирани инжењер електротехнике (електроника/телекомуникације) и магистар информатичких наука из Београда. Ради у Телекому Србија, као руководилац ревизије информационих технологија и система. Има двадесет година искуства у ревизији информационих и комуникационих технологија. Посебно је заинтересован за примену аутоматских техника и алата у ревизији ИКТ. Додатне специјалности су му информатичка безбедност и дигитална форензика. Ангажован је у бројним пројектима процене слабости мрежних сервиса, апликација и инфраструктуре, пен-тестовима, форензичким аквизицијама и анализама и сл. Активан је и као регистровани судски вештак за информационе технологије и безбедност података.
2.ПРЕДАВАЧ: Владимир Стојиљковић, дипл.инж. електротехнике
Владимир Стојиљковић је дипломирани инжењер електротехнике (рачунарска техника и информатика) из Београда. Ради у Телекому Србија, као виши интерни ревизор за комуникационе технологије и системе. Од 2000. године свакодневно је активан у области ревизије информационих и комуникационих технологија. Планирао је и реализовао велики број ревизорских задатака у овој области. Поседује значајно искуство у примени софтверских алата, међународних стандарда и познатих оквира (COBIT, ITIL) у ревизији. Учествовао је у више пројеката развоја софтверских решења у улози програмера и консултанта. Посебно је заинтересован за развој и промоцију open source софтвера. Повремени је контрибутор различитих open source пројеката.

Подаци о курсу

Шифра курса: 5200***

Трајање курса: 2 данa  (од 09 до 16 часова)

Број ЦПЕ које курс доноси: 13

Ниво курса: Напредни

Ниво знања: искуство у интерној ревизији

Котизација

 • Чланови УИРС…….23.000,00 RSD
 • Остали ……………..26.000,00 RSD
 • Учесници из иностранства 220 EUR

Пријаве и уплате котизације

Пријавa се попуњава електронски.

Електронски Образац пријаве налази се на сајту на дну 0ве стране.

У пријави у пољу „ваша порука“ навести назив курса и шифру курса или нешто друго што сматрате важним.

Плаћање се врши на основу предрачуна који се доставља електронским путем.

По уплати УИРС ће електронски доставити оригинал рачун.

Особа за контакт:  Мира Вуковић, е-маил: vukovic.mira@mts.rs или kancelarija@ uirs.rs

тел. +381 65 205 3452 или + 381 64 658 7122 (Светлана Јамандиловић).

Крајњи рок за пријаву и уплату је 19. септембар 2019.

 

ИТ ревизија – поступци, специфичне технике, ревизија ИТ процеса

23. и 24. септембар 201

Хотел „Palace“, Београд, Топличин Венац 23, сала на првом спрату

ПРОГРАМ

Понедељак 23. септембар

08.00 – 09.00  Регистрација учесника-кафа дободошлице
09.00 – 11.00    Почетак рада – прва сесија
11.00 – 11.30      Пауза-кафа
11.30 – 13.00    Друга сесија
13.00 – 14.00    Пауза-ручак
14.00 – 16.00    Трећа сесија-Крај првог радног дана

Уторак 24. септембар

09.00 – 11.00  Почетак рада – прва сесија
11.00 – 11.30    Пауза-кафа
11.30 – 13.00    Друга сесија
13.00 – 14.00  Пауза-ручак
14.00 – 16.00  Трећа сесија-Крај курса

Учесници курса, носиоци „ЦИА“ као и остали, остварују право на 13 поена континуиране професионалне едукације (ЦПЕ). Потврда о учешћу на семинару биће послате, електронски, свим учесницима.

Организатор задржава право на мању измену програма у оправданим случајевима..

Пријава за догађај/Application form (НАПОМЕНА: Подаци за плаћање се попуњавају и у случају када је догађај бесплатан)

Да ли сте члан УИРС-а?
да / yesне / no

Да ли сте члан GLOBAL IIA? / Are you member of GLOBAL IIA?
да / yesне / no

Догађај - заједничко дружење / Event of socializing
да/yesне/no

ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА ПЛАЋАЊЕ

Обавезно прочитати и чекирати

ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА ОСОБУ 1

Да ли је особа члан УИРС-а?
дане

Да ли је особа члан GLOBAL IIA?
дане

Догађај - заједничко дружење / Event of socializing
да/yesне/no

ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА ОСОБУ 2

Да ли је особа члан УИРС-а?
дане

Да ли је особа члан GLOBAL IIA?
дане

Догађај - заједничко дружење / Event of socializing
да/yesне/no

ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА ОСОБУ 3

Да ли је особа члан УИРС-а?
дане

Да ли је особа члан GLOBAL IIA?
дане

Догађај - заједничко дружење / Event of socializing
да/yesне/no

ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА ОСОБУ 4

Да ли је особа члан УИРС-а?
дане

Да ли је особа члан GLOBAL IIA?
дане

Догађај - заједничко дружење / Event of socializing
да/yesне/no

ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА ПЛАЋАЊЕ

Обавезно прочитати и чекирати

ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА ОСОБУ 1

Да ли је особа члан УИРС-а?
дане

Да ли је особа члан GLOBAL IIA?
дане

Догађај - заједничко дружење / Event of socializing
да/yesне/no

ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА ОСОБУ 2

Да ли је особа члан УИРС-а?
дане

Да ли је особа члан GLOBAL IIA?
дане

Догађај - заједничко дружење / Event of socializing
да/yesне/no

ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА ОСОБУ 3

Да ли је особа члан УИРС-а?
дане

Да ли је особа члан GLOBAL IIA?
дане

Догађај - заједничко дружење / Event of socializing
да/yesне/no

ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА ОСОБУ 4

Да ли је особа члан УИРС-а?
дане

Да ли је особа члан GLOBAL IIA?
дане

Догађај - заједничко дружење / Event of socializing
да/yesне/no

ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА ОСОБУ 5

Да ли је особа члан УИРС-а?
дане

Да ли је особа члан GLOBAL IIA?
дане

Догађај - заједничко дружење / Event of socializing
да/yesне/no

ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА ОСОБУ 6

Да ли је особа члан УИРС-а?
дане

Да ли је особа члан GLOBAL IIA?
дане

Догађај - заједничко дружење / Event of socializing
да/yesне/no

ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА ОСОБУ 7

Да ли је особа члан УИРС-а?
дане

Да ли је особа члан GLOBAL IIA?
дане

Догађај - заједничко дружење / Event of socializing
да/yesне/no

ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА ОСОБУ 8

Да ли је особа члан УИРС-а?
дане

Да ли је особа члан GLOBAL IIA?
дане

Догађај - заједничко дружење / Event of socializing
да/yesне/no

ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА ОСОБУ 9

Да ли је особа члан УИРС-а?
дане

Да ли је особа члан GLOBAL IIA?
дане

Догађај - заједничко дружење / Event of socializing
да/yesне/no

ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА ОСОБУ 10

Да ли је особа члан УИРС-а?
дане

Да ли је особа члан GLOBAL IIA?
дане

Догађај - заједничко дружење / Event of socializing
да/yesне/no

ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА ПЛАЋАЊЕ

Обавезно прочитати и чекирати