Најава догађаја

Изазови и ризици које доносе савремени услови пословања

28. фебуруар 2023.  9:30 – 17:00

Envoy Conference Center, Господар Jевремеова 47, Сала Дали

Кључне теме које ће бити обрађене: 

  • Савремени трендови и дигитализација,
  • ESG систем као кључни одговор на изазове и  важан фактор  изградње одрживог пословног успеха – појам и основне поставке,
  • Адекватан систем идентификације и управљања ризицима у савременом пословању компанија,
  • Реструктурирање у компанијама као одговор на изазове и ризике,
  • Управљање односима са трећим лицима, сукоб интереса, GDPR апсект,  међународне санкције, оперативни ризици са акцентом на ризик преваре и други ризици које препознајемо у савременим условима пословања

Едукација ће подразумевати приказ практичног рада и примера из праксе, као и и радионицу са студијом случаја у другом делу едукације.

 

Садржај курса

Сатница Трајање у минутима ЦПЕ Догађај
  9:30 – 10:00 Регистрација учесника и јутарња кафа*
10:00 – 10:50 50 1 Час – Савремени трендови и дигитализација, ЕСГ систем као одговор на изазове (појам и значај)
10:50 – 11:40 50 1 Час – ESG систем као важан фактор изградње одрживог пословног успеха
11:40 – 12:10 Пауза за кафу*
12:10 – 13:00 50 1 Час –  Реструктурирање у компанијама и значај  адекватног система идентификације и управљања ризицима
13:00 – 13:50 50 1 Час –  Најзнацајнији ризици у савременом пословању, управљање односима са трећим лицима, сукоб интереса и ризик преваре
13:50 – 14:50 Пауза за ручак*
14:50 – 15:40 50 1 Час – Сачувати репутацију у условима савременог пословања (GDPR аспект и међународне санкције)
15:40 – 16:30 50 1 Час – Студија случаја (радионица)
16:30 –  17:00 30 Питања и одговори
330 6
* укључено у котизацију

 

Подаци о курсу

Трајање скупа: 1 дана по шест часова (од 9:30 до 17:00 часова)

Број ЦПЕ које скуп доноси: 6

Ниво скупа: Основни

Ниво предзнања: нема захтева за предзнањем

Предавачи: Оља Стојановић, Ex Ante Consulting и Милка Петровић, Risk Professional као гост предавач

 

О предавачима

Оља Стојановић, дипл. правник са положеним правосудним испитом. Стицалац је Лиценце овлашћеног лица за спречавање прања новца, издате од стране Министарства финансија Републике Србије.
Од 2003. године била је професор правне групе предмета у средњој Правно- пословној школи у Београду.
Каријеру у сектору финансијских институција започела је 2005. године и стекла богато пословно искуство радом у три највеће мултинационалне осигуравајуће компаније које послују у Србији, на позицијама интерни ревизор, руководилац функције за контролу усклађености пословања и спречавање прања новца, Data Protection Officer.
Главни фокус и досадашње искуство у финансијском сектору – интерна ревизија, управљање цомплианце И оперативним ризицима, спречавање прања новца и финансирања тероризма, међународне санкције, заштита података о личности и безбедност информација.
У периоду од 2008. до 2010. године била је чланица Комисије за добровољно здравствено осигурање при Удружењу осигуравача Републике Србије, а од 2010. до 2014. године чланица Надзорног одбора приватне медицинске установе.
Оснивач је консултантске агенције – Ex Ante Consulting која је започела са радом почетком 2022. године. Више о пословању и услугама које пружа Ex Ante Consulting – www.exanteconsulting.rs

 

 

Милка Петровић, MSc, има више од 15 година искуства у ревизији, интерној ревизији и управљању ризицима. Каријеру је започела у екстерној ревизији, након чега се посвећује управљању оперативним ризицима у осигурању. Последње 4 године гради каријеру на FinTech тржишту, где је започела као интерни ревизор и помогла компанији да унапреди своје процесе и интерне контроле и дође до свог првог SOC 1 извештаја. Након тога преузима тим Data Analyst-a  који обрађују податке о алтернативним инвестицијама, за неке од највећих светских компанија.


КОТИЗАЦИЈА:

Чланови УИРС                        14.000,00 РСД

Остали                                       16.000,00 РСД

Уплате из иностранства      140 ЕУР


Уколико плаћате котизацију као физичко лице молимо Вас да се обратите на kancelarija@uirs.rs

 


    ИНФОРМАЦИЈЕ НЕОПХОДНЕ ЗА КРЕИРАЊЕ ПРЕДРАЧУНА/РАЧУНА ЗА ПЛАЋАЊЕ

    НАПОМЕНА: У напомени навести за која лица се плаћа приступ догађају(име и презиме, е-пошта за контакт, обавезан ГАН број за чланове УИРС):